Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Jak dál v Přerově, řekni občane !

Město Přerov zajistilo provedení celoměstské ankety s názvem "Jak dál v Přerově, řekni, občane!" (druhá verze). Cílem ankety bylo zjistit vnímání současného stavu, celkové spokojenosti s bydlením, prostředím, čistotou, možností využití volného času, pocitu bezpečnosti a dopravní situace. Anketa byla koncipována obdobně jako v roce 2003, což umožnilo srovnání výsledků z obou let a vysledování pozitivních či negativních změn. Dotazník obsahoval 48 otázek, které byly ve velké míře totožné nebo velmi podobné roku 2003. Pouze některé otázky byly mírně modifikovány a neaktuální otázky nahrazeny novými popř. doplněny možnosti odpovědí, které vycházely ze současného stavu ve městě. Byla dodržena stejná struktura dotazníku, stejné tématické oblasti, způsob formulace otázek i systém vyhodnocení. Opětovné provedení ankety poskytlo informace o změně názorů obyvatel a posunu v myšlení. Anketa proběhla v měsíci únoru. Dotazník byl zveřejněn v únorovém vydání Přerovských listů, byl přístupný v interaktivní podobě na portálu města, dotazníky dále byly umístěny v úředních budovách města a spolupracovalo se se Základní školou J.A. Komenského v Předmostí. Sběr vyplněných dotazníků byl zajištěn prostřednictvím sběrných boxů v Městském informačním centru, úředních budovách města a Informačním centru Předmostí. Výsledky ankety zpracovaly dvě studentky Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava jako svou diplomovou práci. Vyhodnocení výsledků odborně zaštítil Ing. Petr Baránek, PhD. z Katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské.

Ankety se zúčastnilo celkem 780 respondentů, 49% mužů a 51 % žen. Výběrový soubor je možné považovat za dostatečný jak z pohledu absolutní četnosti odpovědí tak z pohledu věkové struktury.

Kompletní výsledky ankety budou zveřejněny od 1.6. 2010 na www stránkách města, v měsíčníku Přerovské listy bude uveřejněna zkrácená verze závěrečné zprávy. Kompletní zpráva v tištěné podobě bude také k nahlédnutí na Odboru rozvoje-odd. marketingu.

20.5.2010 14:20:56 | přečteno 476x | Mgr. Bohuslav Přidal

Navigace

Tiskové zprávy, archiv 2009 - 2019

 

Tiskové zprávy 2010

Přerov bude mít dálnici. Ale kdy ??? Přerov získal ocenění v oblasti životního prostředí Zřízení komisí Rady města Státní fond dopravní infrastruktury podpoří Přerov Elektronická aukce v Přerově Systém informování veřejnosti prostřednictvím SMS zpráv. Dopravní situace v Přerově Přerov má nejkrásnější náměstí Přerov bude realizovat on-line elektronické aukce Nasvětlení přechodů pro chodce Konkurz na ředitele ZŠ Želátovská Cyklostezka Žebračka Finanční pomoc pro obce po povodni Humanitární pomoc pro Rumburk Jak dále s lávkou u tenisu Magistrát města Přerova byl kontrolován v rámci výkonu přenesené působnosti Oblastní inspektorát práce kontroloval odměňování zaměstnanců Statutárního města Přerova Přerov poskytne dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území Zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku Otevření čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG) Církevní mateřská školka . MŠ v Henčlově . Opravy komunikací v Přerově Dar z Děčína na povodně. Přerov bojuje za životní prostředí Studie umístění městské knihovny Jak dál v Přerově, řekni občane ! Parkoviště u plaveckého areálu bude upraveno Galerie na Kratochvílově ulici bude pokračovat Výměna oken v přerovských jeslích Fasáda roku 2009 Rada schválila zadávací dokumentaci Zápis dětí do mateřských škol Smlouvy s partnerskými městy Odtahová služba v Přerově Prodej dalších bytů v Přerově Dostane podjezd v Předmostí novou výzdobu ? Osobní výtah pro naše spoluobčany Ohradní zeď hřbitova Zateplení základních škol v Přerově Změna Obecně závazné vyhlášky o trvalém označování psů Občané města mohou platit odpady prostřednictvím SIPO Dostavba plaveckého areálu bude zahájena Město bude kompletně pojištěno. Chceme získat finance z Fondů EU na zefektivnění lidských zdrojů našeho magistrátu. Hledáme motiv uvítacích tabulí Dostavba plaveckého areálu v Přerově Směna pozemků umožní vybudovat parkoviště Městský program prevence kriminality 2010 Přerov podpoří babybox Soutěž Fasáda roku 2009

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 358269
Za den: 53781
Online návštěvníků: 1356
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load