Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Přerov bojuje za životní prostředí

Preambule

Statutární město Přerov,

vědomo si skutečnosti, že bývá dlouhodobě řazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu častého překračování imisních limitů koncentrace prašného aerosolu,

vědomo si toho, že jednou z nejvýznamnějších příčin znečištění ovzduší a veřejných prostranství je primární a sekundární prašnost způsobená dopravou,

vědomo si práva každého na příznivé životní prostředí a jeho nenahraditelného významu v životě každého člověka,

vydává tuto vyhlášku, jejímž cílem je zvýšit kvalitu životního prostředí, které bezprostředně obklopuje obyvatele města a ostatní osoby nacházející se na jeho území a má přímý dopad na jejich fyzické i duševní zdraví a pohodu jejich bydlení.

Statutární město Přerov je dlouhodobě řazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší , a to z důvodu častého překračování imisních limitů koncentrace prašného aerosolu. Jednou z nejvýznamnějších příčin znečištění ovzduší a veřejných prostranství je primární a sekundární prašnost způsobená dopravou. Velmi důležitým faktorem vedoucím ke zlepšení kvality ovzduší je přepravování sypkého nebo obdobného materiálu v uzavřeném nebo zaplachtovaném nákladovém prostoru, čímž je bráněno úletům prachu a úletům nebo úsypům tuhých částí přepravovaného materiálu. Tato problematika není upravena obecně závazným předpisem (resp. není uložena povinnost popsaným způsobem náklad zabezpečit). Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky platné pro území města Přerova.

Proto Rada města schválila Obecně závaznou vyhlášku o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova.

Text předkládaného návrhu vyhlášky prošel dvojím oponentním řízením na ministerstvu vnitra (současně jeho prostřednictvím i na ministerstvu dopravy) a je precizován v souladu s jejich připomínkami. Na přípravě návrhu se kromě odborů životního prostředí a právního podílel i odbor správní (agenda přestupků) a Městská policie. Záměrně se u vyhlášky navrhuje delší období mezi jejím schválením a dnem nabytí účinnosti ( návrh od 1.1.2011), aby byl dostatečný prostor pro informování dotčených organizací (investorů, projektantů, dopravců a stavebních firem) a pro přijetí odpovídajících opatření z jejich strany.

Návrh vyhlášky je součástí konceptu „Místního programu ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov“. Kromě snížení prašnosti by vyhláška měla přispět ke snížení množství znečišťujícího materiálu na vozovkách, a tím šetřit jak životní prostředí města a zdraví obyvatel, tak i finance potřebné k čištění vozovek.

20.5.2010 14:22:42 | přečteno 2603x | Mgr. Bohuslav Přidal

Navigace

Tiskové zprávy, archiv 2009 - 2019

 

Tiskové zprávy 2010

Přerov bude mít dálnici. Ale kdy ??? Přerov získal ocenění v oblasti životního prostředí Zřízení komisí Rady města Státní fond dopravní infrastruktury podpoří Přerov Elektronická aukce v Přerově Systém informování veřejnosti prostřednictvím SMS zpráv. Dopravní situace v Přerově Přerov má nejkrásnější náměstí Přerov bude realizovat on-line elektronické aukce Nasvětlení přechodů pro chodce Konkurz na ředitele ZŠ Želátovská Cyklostezka Žebračka Finanční pomoc pro obce po povodni Humanitární pomoc pro Rumburk Jak dále s lávkou u tenisu Magistrát města Přerova byl kontrolován v rámci výkonu přenesené působnosti Oblastní inspektorát práce kontroloval odměňování zaměstnanců Statutárního města Přerova Přerov poskytne dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území Zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku Otevření čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG) Církevní mateřská školka . MŠ v Henčlově . Opravy komunikací v Přerově Dar z Děčína na povodně. Přerov bojuje za životní prostředí Studie umístění městské knihovny Jak dál v Přerově, řekni občane ! Parkoviště u plaveckého areálu bude upraveno Galerie na Kratochvílově ulici bude pokračovat Výměna oken v přerovských jeslích Fasáda roku 2009 Rada schválila zadávací dokumentaci Zápis dětí do mateřských škol Smlouvy s partnerskými městy Odtahová služba v Přerově Prodej dalších bytů v Přerově Dostane podjezd v Předmostí novou výzdobu ? Osobní výtah pro naše spoluobčany Ohradní zeď hřbitova Zateplení základních škol v Přerově Změna Obecně závazné vyhlášky o trvalém označování psů Občané města mohou platit odpady prostřednictvím SIPO Dostavba plaveckého areálu bude zahájena Město bude kompletně pojištěno. Chceme získat finance z Fondů EU na zefektivnění lidských zdrojů našeho magistrátu. Hledáme motiv uvítacích tabulí Dostavba plaveckého areálu v Přerově Směna pozemků umožní vybudovat parkoviště Městský program prevence kriminality 2010 Přerov podpoří babybox Soutěž Fasáda roku 2009

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (22)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 365660
Za den: 60275
Online návštěvníků: 1508
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load