Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

SAD Trnava a.s. končí v Přerově

Rada města na své schůzi vzala na vědomí výpověď smlouvy o závazku veřejné služby ze strany SAD Trnava, a.s , tedy společnosti, která v Přerově zajišťuje městskou hromadnou dopravu.

Současně rada města zamítla uzavření Dohody o vyrovnání, která byla statutárnímu městu Přerov předložena společností SAD Trnava,a.s.

Obsahem dohody o narovnání je především navýšení celkové výše prokazatelné ztráty - za r. 2010 dle návrhu SAD činí rozdíl mezi již uhrazenou prokazatelnou ztrátou a „celkovou“ prokazatelnou ztrátou částku 7.789.215,- Kč, přičemž do kalkulace prokazatelné ztráty je dle sdělení SAD započítáno 80% veškerých prokazatelně vynaložených nákladů, za r. 2011 jsou provozní náklady ve výkazu nákladů a tržeb uvedeny ve výši 37.918 tis. Kč, zatímco v nabídce v rámci zadávacího řízení byly tyto náklady stanoveny částkou 27.175 tis. Kč.

Dne 16.11.2009 byla uzavřena Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi statutárním městem Přerovem a společností Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť.

Dne 30.5.2011 byla statutárnímu městu Přerov doručena Výpověď smlouvy o závazku veřejné služby ze strany SAD Trnava, a.s.

Následně dne 15.7.2011 obdrželo statutární město Přerov od SAD Trnava, a.s. návrh Dohody o narovnání

Na základě podrobného rozboru dohody o narovnání Rada města uzavření dohody neschválila vzhledem k tomu, že jejím uzavřením by došlo k porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to především § 82 odst. 2 cit. zákona za užití § 6 cit. zákona (zadavatel musí uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče). Uzavřením dohody o narovnání by fakticky došlo k podstatné změně obsahu závazků smluvních stran podle smlouvy o závazku veřejné služby (navýšení ceny za předmět plnění, změna zadávacích podmínek, rozšíření předmětu plnění o služby, které nebyly předmětem původní zakázky - navýšení počtu autobusů podle přílohy č. 1 a 2 dohody, změna hospodářské rovnováhy smluvních stran), a to k tíži zadavatele, což je podle rozhodovací praxe ÚOHS a ESD nepřípustné. V případě uzavření takové dohody by tedy statutárnímu městu Přerov hrozila za porušení zákona č. 137/2006 Sb. sankce podle § 120 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, a to až do výše 5% ceny zakázky.

Platnost smlouvy mezi statutárním městem Přerov a SAD Trnava, a.s. skončí dne 1.12.2011.

Od 1.12.2011 nemáme tedy provozovatele, který by zajišťoval provoz MHD Přerov.

Řešení stavu : uvažujeme s uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na poskytování MHD Přerov přímým zadáním (dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů).

Smlouva bude uzavřena na přechodnou dobu, než bude vybrán nový přepravce ve veřejné soutěži.

Současně již pracujeme na parametrech zadání nové veřejné zakázky na veřejnou službu, včetně zapracování legislativních změn, platných od prosince 2010. Veřejná zakázka musí být uveřejněna ve věstníku EU po dobu jednoho roku, proto je nový dopravce přímým zadáním vybrán na maximální možnou dobu 2 let).

24.8.2011 13:09:45 | přečteno 762x | Mgr. Bohuslav Přidal

Navigace

Tiskové zprávy, archiv 2009 - 2019

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 4831
Za týden: 358875
Za den: 53225
Online návštěvníků: 1009
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load