Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Restrukturalizace příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova na své pondělní schůzi schválilo záměr zřídit organizační složku územního samosprávného celku Správa bytového a nebytového fondu města Přerova.

Příspěvková organizace Domovní správa města Přerova zajišťuje správu bytových a nebytových prostor v majetku města. Činnost je rozdělena na hlavní a doplňkovou. V hlavní činnosti organizace zajišťuje správu majetku města dle skutečně vynaložených nákladů, a to odděleně na správu a opravy. Středisko správa je financováno dle předložených žádostí členěných na částku 180,00 Kč za správu jednoho bytu za měsíc, u nebytových prostor částkou 3,57 Kč za jeden m2 a měsíc, dále dle schválených částí rozpočtu na další činnost, tj. na nadstandardní činnost, právní služby, náklady spojené s prodejem bytů.

Náklady na opravy bytových a nebytových prostor jsou hrazeny na základě seznamu a předložených dokladů (převážně faktur) skutečně vynaložených nákladů, k nimž patří mimo oprav domovního majetku i vklady do fondů společenství vlastníků jednotek u neprodaných bytů v prodaných domech, kde město některé byty vlastní. Tyto vklady tvoří značnou část nákladů rozpočtu.

V doplňkové činnosti pak tato příspěvková organizace zajišťuje správu bytů cizích vlastníků formou služeb realitní kanceláře, přičemž náklady a výnosy jsou vedeny odděleně u obou činností.

K 31.12.2010 zajišťovala DSMP s celkovým počtem 28 pracovníků správu:

- 4 560 bytových jednotek (1 838 město, 2 722 ostatní)

- 202 nebytových prostor a ostatních objektů (127 město, 75 ostatní)

- 1 bezbariérový byt jako nájemce.

Nejvhodnějším řešením, s ohledem na klesající počet bytů ve vlastnictví města, včetně kontroly hospodaření této organizace, se jeví přímé propojení s hospodařením města, a to:

a) začleněním zbývající činnosti DSMP pod odvětvový odbor,

b) začleněním zbývající činnosti DSMP pod organizační složku města.

Organizační složka vzniká rozhodnutím zastupitelstva. Zaměstnanci organizační složky jsou zaměstnanci obce. Organizační složka není samostatnou právnickou osobou a zaměstnanci organizační složky jsou zaměstnanci obce, nejsou však zaměstnanci zařazeni do obecního úřadu .

Základní rozdíl mezi organizační složkou a příspěvkovou organizací je skutečnost, že organizační složka nemá právní subjektivitu. Nemůže tedy vystupovat v právních vztazích vlastním jménem. Organizační složka není samostatná účetní jednotka, její rozpočet je součástí rozpočtu obce. Příjmy a výdaje organizační složky jsou v něm obsaženy.

Domovní správa města Přerova má specifikum oproti ostatním příspěvkovým organizacím, které je v tom, že vlastníkem bytů je statutární město Přerov a příjmy z nájemného z bytů jsou tedy příjmy města. Z tohoto pohledu se tedy jeví jako nejvhodnější forma zřízení organizační složky.

„ Další postup v řešení restrukturalizace bude znám po prvním jednání pracovní skupiny, kterou jmenovala Rada města. Jednání se uskuteční v polovině září “, vysvětlil ředitel DSMP p. Antonín Čechák.

8.9.2011 10:10:06 | přečteno 3709x | Mgr. Bohuslav Přidal

Navigace

Tiskové zprávy, archiv 2009 - 2019

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960238
Za týden: 345818
Za den: 62022
Online návštěvníků: 1139
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load