Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ženy chodí po Přerově pěšky více nežli muži. Ti zase raději jezdí po městě s nohou na pedálu

Duchovní zahrada - zahrada chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Sociologický průzkum na téma doprava oslovil v prvních podzimních dnech přes čtyři sta Přerovanů. Ti poskytli tazatelům odpovědi na otázky, směřující k městské mobilitě. Anketa je první dílem do skládanky, která nese název Plán udržitelné mobility Přerova. Ten hledá způsoby, jak zlepšit kvalitu života i veřejného prostoru - a také možnosti přepravování pro chodce, cyklisty, motoristy, vozíčkáře a pasažéry autobusové dopravy. Dokument bude vznikat až do poloviny roku 2017 a měl by nastínit, jak bude Přerov vypadat v dalších letech.

„Hned první otázka směrovala respondenty k odpovědi, jak se nejčastěji přepravují po Přerově. Ze slov vyplynulo, že nejvíce lidí chodí po městě pěšky, na druhém místě stanula individuální automobilová doprava, třetí příčku mají jízdní kola a čtvrtou autobusy,“ uvedl Lukáš Dědič z vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO, který pro Přerov výzkum realizuje.

Z ankety je zřejmé i to, že kolo jako dopravní prostředek využívají procentuálně téměř stejně muži jako ženy – přibližně vyrovnané je i cestování městskou dopravou. „Rozdíl je ale v používání aut – zatímco 30 procent mužů zaškrtlo, že nejčastěji jezdí po Přerově autem, u žen tuto variantu prioritní přepravy volí jen 16 procent. O to více žen využívá chůzi – 44 procent žen nejčastěji chodí po Přerově pěšky, zatímco u mužů to bylo pouze 34 procent,“ doplnil radní Jan Horký (SpP), který na plánu spolupracuje s odborníky. Jako pěší chůzi, coby převažující způsob přepravy po městě, si nejčastěji vybírají lidé nad 65 let (53 procent dotázaných), nejméně pak lidé ve věkové kategorii 30 až 39 let. A naopak – právě lidé z této kategorie jezdí nejvíce po Přerově autem nebo na motorkách (44 procent dotázaných), zatímco senioři usedají za volant jen v 7 procentech.

Zajímavé je také to, jakou dopravu volí Přerované při cestování za výdělkem. Nejvíce - 23 procent - jich jezdí do práce autem, 21 procent chodí do zaměstnání pěšky, na kole se přepravuje 14 procent zaměstnaných a autobusem 10 procent.

A co by Přerovany přimělo k tomu, aby všechny prostředky vyměnili za městskou autobusovou dopravu? Nejvíce by to byla vyšší frekvence spojů (43 procent), dále pak nižší cena jízdného (23 procent), nemalé procento tvoří i požadavek na zvýšení kvality komfortu vozidel (20 procent) a také snížení množství přestupů v rámci MHD (14 procent).  A co by respondenty přesvědčilo, aby více využívali k přepravě po Přerově kolo? Nejvíce z nich by šláplo do pedálů, kdyby se rozšířily a propojily sítě cyklotras (72 procent), pro zvýšení dopravní bezpečnosti hlasovalo 18 procent lidí a k požadavkům na více míst pro odstavení kol se hlásilo 11 procent dotázaných.

Paradoxem je, že i když velké procento Přerovanů jezdí po městě autem, nejvíce jim vadí právě individuální automobilová doprava, „Je to tak. Na otázku, který způsob dopravy je nejvíce obtěžuje, odpovědělo 77 procent lidí, že právě ta automobilová. Cyklisté vadí 10 procentům dotázaných, autobusy 7 procentům a chodci 5 procentům,“ doplnil Jan Horký.

Přerované také v průzkumu uvedli, že nejsou spokojeni s plynulostí dopravy na komunikacích, dále pak s počtem parkovacích míst a s bezpečností provozu. Přivítali by také, kdyby linky autobusů městské dopravy lépe navazovaly na vlakové spojení a přáli by si o něco čistější zastávky. A jak jsou spokojeni třeba s přechody pro chodce? „Zde projevilo spokojenost 60 procent dotázaných, nespokojenost 14 procent a zbylí lidé byli na pomezí,“ doplnil Lukáš Dědič. Se sítí chodníků projevilo spokojenost 71 procent respondentů a kvalita chodníků se zdá být dobrá méně než polovině dotázaných, konkrétně jen 44 procentům.

Kromě tohoto vstupního dotazníkového šetření probíhá v těchto dnech v přerovských domácnostech i podrobná anketa na téma doprava, do níž by se mělo zapojit na čtyři tisíce Přerovanů. Další aktivitou, směřující k vytvoření Plánu udržitelné mobility, bylo říjnové sčítání automobilů, do něhož se zapojili studenti. Ti stáli u silnic a počítali všechna vozidla, cyklisty i chodce, projíždějící či procházející daným úsekem. Na základě toho odborníci stanoví, jak v konkrétních místech postupovat co nejefektivněji, aby se Přerovanům po městě pohybovalo lépe.

Výsledky průzkumu jsou zveřejněny na adrese: http://mobilita-prerov.eu/pruzkum-verejnosti/

31.10.2016 10:12:17 | přečteno 995x | Bc. Lenka Chalupová

Navigace

Tiskové zprávy, archiv 2009 - 2019

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960238
Za týden: 345818
Za den: 62022
Online návštěvníků: 1139
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load