Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Přerov si připomene sto let od narození slavného rodáka – básníka Josefa Kainara

kainar

Patří k nejslavnějším přerovským rodákům, i když ve městě prožil jen dětství a část mládí – zatímco v dospělosti se už do rodiště příliš nevracel. Přesto ho Přerované vnímají jako „svého“ a i po letech se k němu hlásí. Josef Kainar, jeden z nejznámějších českých umělců dvacátého století, se narodil v Husově ulici v Přerově 29. června roku 1917. A toto stoleté výročí si chtějí místní lidé připomenout ve stylu básní a hudby – dvou žánrů, kterým Kainar holdoval.


„Symbolicky právě 29. června se sejdeme na letní divadelní scéně u Galerie města Přerova na Horním náměstí, kde v 17 hodin zahájíme komponovaný pořad, složený z básní, které napsal Kainar. Recitovat bude Čestmír Beťák, jeho písně zazpívají přerovští muzikanti. Vstup bude volný,“ uvedla vedoucí kanceláře primátora Daniela Novotná. V tentýž dne bude v salonku Galerie k vidění informační panel, který připomene život a dílo Josefa Kainara. „Zároveň se tam pokusíme o velmi zajímavý rekord – a tím bude přepisování Kainarových veršů. K dispozici bude jeho kniha básní, kterou návštěvníci mohou po kouscích přepisovat a zároveň u vlastnoručně přepsaného kousku připsat i své jméno či krátký vzkaz,“ konstatovala spolupořadatelka akce Marta Jandová. V osm hodin večer pak na letní divadelní scéně vystoupí partička brněnských herců, která zahraje představení na kainarovské téma s názvem The Impro Džow.

Kromě toho bude 29. června zahájena fotosoutěž, která rovněž odkazuje na Kainara, o němž je známo, že byl nejen básník, textař, dramatik, překladatel, hudebník, ilustrátor, výtvarník, novinář a scénárista – ale také nadšený fotograf.  „Od 29. června až do konce září nám mohou lidé posílat na adresu fotosoutez.prerov@email.cz snímky z Přerova. Je jedno, jestli na nich bude zákoutí, nebo zda půjde o fotku z nějaké akce. Důležité je, aby byla fotka opatřena krátkým veršem. Nemusí jít o nic složitého, třeba o jeden výstižný či vtipný rým,“ nastínila Daniela Novotná. V říjnu pak budou fotky na webu města, kde jim budou návštěvníci přidělovat body. První místo bude ohodnoceno částkou 5 tisíc, druhé 3 tisíce a třetí 2 tisíce korun.

Kainarovo dílo bude připomínáno v rámci nejrůznějších akcí ještě i na podzim. Například akce nazvaná „Přerovské dvorky“ – kdy se lidem otevřou pro veřejnost dvorky v centru města – bude rovněž souviset s dílem Kainara.

Josef Kainar a jeho přerovské „stopy“

„Josef Kainar se narodil koncem června roku 1917 v domě v Husově ulici – šlo vlastně o jeden z činžáků sloužících k ubytování pracovníků na dráze, neboť jeho otec byl inspektorem státních drah,“ vzpomíná archivář Jiří Lapáček. Rodina – Kainarův otec, matka a starší sestra Irena – žila v Přerově od roku 1911.

Mladý Josef navštěvoval Palackého obecnou chlapeckou školu a projevoval se jako nadaný žák. Po mámě, která pěkně zpívala a z jejíhož podnětu se u Kainarů scházela hudbymilovná společnost, zdědil hudební talent. „Proto už od pěti let hrál na housle a zkoušel komponovat na klavír. V sedmi letech napsal první básničku, kromě toho rád kreslil a maloval. A po otci zdědil lásku ke knihám,“ říká historik Lapáček. A práv tento „mix genů“ z něj dělal výjimečné dítě, i když právě jeho dětství bylo poznamenáno rozkolem v rodině, který skončil rozvodem rodičů. Jeho matka i se starší dcerou odešla na Slovensko a v té době čerstvě desetiletý Josef zůstal žít jen s otcem, později i s jeho novou manželkou. „Ve školním roce 1928/1929 začal studovat na přerovském gymnáziu, ale snad vlivem rodinných poměrů začal chodit za školu a za neomluvené hodiny měl sníženou známku z chování. Zhoršil se i ve škole – z latiny, němčiny a matematiky měl čtverku. V sekundě se už zase Kainarův prospěch i docházka výrazně zlepšily, ale už další rok musel složit reparát z matematiky, což se opakovalo i v kvartě a kvintě,“ konstatoval Jiří Lapáček. Své hudební nadání ale Josef Kainar poctivě rozvíjel. Od primy navštěvoval nepovinný zpěv, od sekundy do tercie k tomu ještě přidal školu orchestrální hry, v tercii dal se svými kamarády dohromady malý tango-orchestr. V kvintě se pak začal učit i na kytaru. V té době také začal psát písňové texty, pokoušel se prosadit ve Studentském časopise, veřejně recitoval. A stěžoval si, že kantoři na přerovském gymnáziu nemají dosti porozumění pro soudobé studentské snahy…

Do historie, spojené s Josefem Kainarem, se významně zapsalo také datum 5. května 1934. Tehdy coby sedmnáctiletý student odešel ráno normálně do školy, byl prý ale roztržitý a po deváté hodině gymnázium opustil. Procházel se u Bečvy, dostal se až za kapličku u nemocnice, kde v rozčilení vytáhl bubínkový revolver a střelil se do levého boku. Stačil ještě přejít po lávce na druhý břeh k Michalovu, kde se nechal v blízké ordinaci ošetřit od svého lékaře. Skončil v nemocnici, kde se podrobil operaci, při níž mu byl vyňat projektil, který uvízl na čtvrtém žebru. Vyšetřovací spis nakonec konstatoval, že čin spáchal v duševní depresi, na kterou ale neměly vliv rodinné ani školní problémy. „Ze vzpomínek kamarádů ale víme, že příčinou byla nešťastná láska k o rok starší Janě Jurečkové. Ozvuky tohoto prožitku nalézáme v cyklu básní Z písní Janě,“ prozradil Jiří Lapáček. V roce 1934 se rodina rozhodla opustit Přerov, takže školní rok začínající letopočtem 1935 už Josef Kainar začínal na olomouckém gymnáziu.  „V dalším životě udržoval s Přerovem jen velmi volné kontakty. Napsal některé písňové texty pro zájezdový pořad Loď rytmu, s níž se objevil v roce 1940 i v rodném Přerově,“ uvedl Lapáček.

Později už žil a tvořil převážně v Praze. Měl blízko k divadlu, takže pracoval jako dramaturg v Divadle satiry, coby novinář psal pro Rovnost, kde vycházely také jeho vtipy, obrázky a básně, spolupracoval i s Československým rozhlasem. Po roce 1947 se už věnoval pouze literatuře.  Josef Kainar zemřel 16. listopadu roku 1971 ve věku 54 let.

Pozvánky na další akce, které v červnu pořádá město Přerov:

5. června * Setkání nad tématem doprava * Další veřejné projednávání navrhovaného Plánu mobility se uskutečni v pondělí 5. června ve velkém sále Městského domu v Přerově. Zájemci se dozví, jaké změny přinese plán v městské dopravě a jaká opatření se plánují. Setkání s dopravními odborníky začne v 16.30 hodin.

5. června * Děti třídily, teď dostanou odměnu * Zástupci města a technických služeb vyhodnotí soutěž ve sběru papíru, hliníkových obalů a použitých baterií, která probíhala v přerovských základních školách. Akce se uskuteční v Mervartově síni zámku a začíná v 9 hodin.

6. června * Přerovem projede recesní cyklojízda * Sraz cyklistů v recesistických kostýmech – nejlépe na téma pivo - bude v 16 hodin v parku Michalov u bistra U Králíčka. Samotná cyklojízda bude startovat v 16.15. Trasa má délku 9 km a povede z Michalova přes lávku U Tenisu, Vsadsko a Želatovskou ulici - dále kolem hvězdárny do Újezdce a poté zpět do Michalova. Od 17 hodin pak proběhne v Michalově vyhlášení NEJ kostýmu a také soutěže Do práce na kole. Na malé návštěvníky čeká skákací hrad, ti starší mohou soutěžit v cyklo – kvízu.

7. června * Na šikovné děti čeká Scholar * Sošku Scholar, která je trofejí pro úspěšné přerovské školáky, si letos odnese 24 dětí. Získají ji šikovní žáci z osmi přerovských základních škol, kteří jsou příkladní a svědomití ve školní výuce, dosahují úspěchů ve sportu či umění, nebo vynikají svou poctivostí, čestností a smyslem pro fair-play. Prestižní ocenění získávají děti z rukou zástupců města už po čtrnácté. Slavnostní předání se bude konat v Mervartově síni přerovského zámku a začíná v 9 hodin.

12. června * Z očí do očí * V pořadí už šesté setkání přerovských občanů s primátorem Vladimírem Puchalským se uskuteční v pondělí 12. června v Galerii města Přerova na Horním náměstí. V neformální diskuzi mohou lidé sdělit svoje názory na fungování města, co se jim nelíbí – nebo naopak co kvitují. Setkání začíná v 16 hodin.

14. června * Kapka krve na papíře… * Kapka krve se stala hlavním motivem výtvarné soutěže pro děti, kterou vyhlásilo město Přerov ve spolupráci s transfúzní stanicí místní nemocnice. Děti z osmi přerovských škol vytvářely v hodinách výtvarné výchovy obrázky se zaměřením na dárcovství krve - a v rámci výuky se dozvěděly i základní informace, proč se krev daruje, komu slouží, nebo kdo má možnost věnovat svou nejcennější tekutinu. Odborná porota vybrala nejzdařilejší práce a jejich autoři budou 14. června v 8 hodin ohodnoceni.  Sejdou se v Kině Hvězda, kde budou následně i díla školáků vystavena.

18. června * Vzpomínka u hrobu i společná modlitba uctí oběti masakru * Pietní akt, připomínající tragickou událost, která se stala v noci z 18. na 19. června roku 1945 na Švédských šancích u Přerova, se uskuteční pravě v neděli 18. června. Ve 13 hodin se bude konat vzpomínkový akt na hřbitově – u hrobu obětí, ve 14 hodin se pak na Švédských šancích uskuteční společná modlitba. Její účastníci vzpomenou na 265 nevinných lidí, mezi nimiž byli Karpatští Němci, Slováci i Maďaři, kteří se stali poválečného vyřizování si účtů. Z vlaku, který je vezl domů – na Slovensko, je nechali 18. června vyvléct příslušníci 17. pěšího pluku z Petržalky. Donutili je pochodovat na kopec zvaný Švédský šance, kde je v noci nemilosrdně postříleli. V rámci této vzpomínkové akce se bude na letní divadelní scéně Mezi hradbami konat koncert Ireny Kanovské, která bude za klavírního doprovodu zpívat balady. Začíná v 16 hodin a vstup je volný.

21. června * Evropský den hudby oživí i Přerov * Evropský den hudby se blíží a s ním i oslava letního slunovratu. Kořeny muzikantského svátku, který zavedli ve Francii, sahají až do roku 1982. Přerov se k tomuto svátku také hlásí -  proto se ve středu 21. června od 15 hodin rozezní na několika místech v centru Přerova hudba různých žánrů. Lidé se mohou těšit na veřejná pouliční vystoupení těchto kapel:  Imperio (etno - latin - funky - gipsy world music), Jazz za Bukem (jazz-blues), Třetí dáma (rock), Atlas Světa (rock - pop), Critical Acclaim (rock-crossover), Kowall Company(rock - pop), D.U.Bmusic (hard´n heavy funky groove company). 

26.5.2017 13:42:04 | přečteno 1001x | Bc. Lenka Chalupová

Navigace

Tiskové zprávy, archiv 2009 - 2019

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49962824
Za týden: 412011
Za den: 58078
Online návštěvníků: 1220
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load