Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktualita: Zástupci Přerova dnes představili Programové prohlášení rady pro období let 2018 až 2022

tisková

Programové prohlášení RADY MĚSTA PŘEROVA pro volební období let 2018 až 2022 schválila včera rada města. Dnes, v pátek 30. listopadu, seznámili zástupci města se svými plány novináře na tiskové konferenci. 

Programové prohlášení Rady města Přerova 2018 - 2022

PREAMBULE

Na základě mandátu občanů, získaného ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2018, volební Hnutí ANO 2011, volební strana ODS a volební koalice KDU-ČSL a TOP09, vědomy si své odpovědnosti za další udržitelný rozvoj města Přerova i odpovědnosti vůči občanům, vydávají toto programové prohlášení rady města Přerova. 

Při tvorbě společného programového prohlášení všechna tři volební uskupení vycházela z politiky otevřenosti, informovanosti a spolupráce, s cílem dodržovat koncepční přístup k rozvoji města ve všech oblastech, zajistit občanům dobře fungující město, zachovat kvalitu životní úrovně a dále vytvářet podmínky pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací. 

Programové prohlášení v bodech popisuje základní vize a představy o budoucím fungování města Přerova a jeho rozvoji v následujících oblastech: 

Oblast strategie a rozvoje

 • nastavení a dodržování koncepčního přístupu k rozvoji města ve všech oblastech

 • rozvoj infrastruktury pro podnikání a bydlení - základ celkového rozvoje města

 • podpora vybudování strategických průmyslových zón jako zdroj hospodářského rozvoje a tvorby pracovních míst

 • maximální spolupráce s Olomouckým krajem, vládou i orgány státní správy

 • nastavení strategie pro nakládání s odpady, s cílem udržet přijatelnou cenu tepla a poplatku za komunální odpad

 • pokračování v regeneraci panelových sídlišť

 • podpora rozvoje místních částí města ve spolupráci s místními výbory a výborem zastupitelstva 

Oblast hospodaření

 • snížení úvěrové zadluženosti bez výrazných dopadů na investice a grantovou politiku

 • rozhodování s péčí řádného hospodáře za svěřený majetek včetně městských společností

 • revize stavu městského majetku a prodej zbytného majetku města

 • využívání národních i evropských dotačních titulů pro rozvoj města 

Oblast dopravy

 • pokračování spolupráce města s ŘSD a Olomouckým krajem v oblasti koordinace projektů dopravní infrastruktury

 • údržba a oprava chodníků a místních komunikací

 • zpracování nové koncepce parkování s důrazem na zvýšení počtu parkovacích míst

 • rozšíření sítě cyklostezek na území města Přerova budovaných s využitím dotačních titulů

 • podpora budování dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrická jízdní kola

 • koordinace dopravních stavebních prací ve městě 

Oblast komunikace s občany – transparentní radnice

 • pravidelné setkávání s občany a podnikateli města, pořádání kulatých stolů a veřejných slyšení

 • aktuální informování občanů o plánovaných uzavírkách, opravách a stavbách ve městě

 • posílení on-line komunikace s občany 

Oblast veřejného pořádku a městské policie

 • aktivní podpora bezpečnostních opatření v krizových místech města

 • restrukturalizace práce městské policie a posílení pochůzkové činnosti

 • rozvoj projektů prevence kriminality a protidrogové prevence

 • snižování počtu ubytoven a počtu v nich ubytovaných osob 

Oblast veřejného prostoru a životního prostředí

 • ochrana a podpora výjimečných přírodních zón v Přerově

 • kultivace a revitalizace významných městských lokalit

 • pokračování spolupráce s Povodím Moravy v přípravě protipovodňových opatření

 • zahájení nové etapy budování kompostárny biologicky rozložitelného komunálního odpadu v areálu skládky Žeravice

 • zlepšení mikroklimatu v městských ulicích a náměstích vysázením více stromů

 • ochrana a obnova kulturního dědictví historického města Přerova

 • pokrytí míst setkávání signálem wi-fi 

Oblast sociálních služeb a zdravotní péče

 • rekonstrukce hotelu Strojař za účelem dostupného bydlení pro seniory a mladé, začínající rodiny

 • navýšení počtu míst v domově pro seniory výstavbou nového pavilonu G

 • zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních služeb pro seniory - denní stacionáře, terénní péče, sociálně aktivizační programy, mobilní / domácí tísňová péče atd.

 • podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v součinnosti s městskými společnostmi

 • podpora rodin poskytující svým handicapovaným rodinným příslušníkům péči v přirozeném prostředí

 • posílení pracoviště krajské zdravotnické záchranné služby o další sanitní vůz 

Oblast vzdělání a školství

 • vytvoření nové koncepce v oblasti školství pro léta 2019-2024 na území města Přerova

 • zlepšení technických a materiálních podmínek v ZŠ, MŠ a zařízeních školního stravování

 • postupná rekonstrukce školních hřišť (ZŠ Za mlýnem, ZŠ U tenisu, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Němcové)

 • organizační a administrativní podpora škol v čerpání peněz z národních a evropských zdrojů

 • podpora výuky přírodních věd a polytechnického vzdělávání na základních školách

 • vytváření podmínek pro zvyšování kvality i nabídky školního stravování

 • podpora zřízení vyšší odborné školy zdravotnické na území města

 • zapojení škol, přirozených míst setkávání, do městských aktivit

 • umístění nové knihovny 

Oblast sportu, kultury a volného času

 • vytvoření nové strategie správy a optimalizace využití městských sportovišť

 • navýšení peněz určených pro grantové programy pro sport, kulturu a volný čas

 • vybudování městské víceúčelové haly pro kulturu a sport

 • podpora lidové kultury a komunitních občanských aktivit

 • podpora cestovního ruchu a turisticky výjimečných lokalit

30.11.2018 13:44:50 | přečteno 2410x | Bc. Lenka Chalupová

Navigace

Tiskové zprávy, archiv 2009 - 2019

 

TZ - listopad 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3945
Za týden: 361260
Za den: 57004
Online návštěvníků: 1698
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load