Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Náměstkyně Hana Mazochová: Sestavování covidního rozpočtu bylo bouřlivé, ale domluvili jsme se

Hana Mazochová

Nižší příjmy i nižší výdaje než letos – obojí coby důsledek letošní pandemie. Dát dohromady rozpočet pro rok 2021 bylo proto složitější než v předchozích letech a přerovští politici i úředníci se při sestavování museli řídit prognózami ministerstva financí i odborných firem. Zastupitelstvem schválený rozpočet počítá s příjmy ve výši 902,7 milionů a výdaji 885,2 miliony korun, takzvané financování tedy činí zhruba 17 milionů. „Budeme hospodařit s přebytkovým rozpočtem, ale to neznamená, že jsou v rozpočtu volné zdroje – z přebytku budou například spláceny jistiny úvěrů z předchozích let,“ vysvětluje náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová. Zdůraznila i to, že z důvodu propadu ekonomiky následkem pandemie jsou ve srovnání s rozpočtem pro rok 2020 příjmy zhruba o 63 miliony nižší - a tím pádem jsou oproti loňsku sníženy o 70 milionů i výdaje.

Co je součástí plánovaných příjmů a co je v položce výdaje?

Daňové příjmy jsou rozpočtovány na úrovni 674,2 miliony korun. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 se jedná o snížení o 66,2 miliony. Nejvýraznější pokles se očekává u daně z příjmů právnických osob u podnikatelů, dále pak u takzvané daně ze závislé činnosti, tedy daně ze mzdy. V této souvislosti je třeba říct, že v době sestavování rozpočtu nebylo rozhodnuto o definitivní variantě, a tedy je promítnutí zrušení superhrubé mzdy v celkovém objemu daně pouze částečné. Snížené příjmy jsou rozpočtovány také u dílčí daně z technických her. Důvodem je postupné snižování herních prostor i počtu herních zařízení.
Součástí plánovaných příjmů je i rozpočet nedaňových příjmů, kam spadají například příjmy z pronájmů bytů, nebytových prostor, pozemků, hrobových míst, z úroků, sankčních plateb, recyklace odpadů a odvody odpisů příspěvkových organizací. Tento rozpočet je navržen v objemu 135,3 miliony korun a je oproti roku předcházejícímu navýšen o 4,4 miliony.
Kapitálové příjmy jsou do návrhu zahrnuty ve výši 32,9 milionů, což představuje oproti roku 2020 snížení o 4,8 milionů. Očekáváme příjmy z prodeje pozemků v částce 20,1 milion a budov za 12,8 milionů. Zde je však třeba podotknout, že v žádném rozpočtu za poslední tři roky se plánované příjmy nepodařilo dosáhnout a pokles musel být vykryt z jiných zdrojů.
Mezi plánované příjmy patří také přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a kraje – ty jsou rozpočtovány ve výši 60,2 miliony a v návrhu jsou zahrnuty pouze ty, které jsou obsahem návrhu státního rozpočtu nebo jsou podloženy veřejnoprávní smlouvou. 

Co je největší položkou rozpočtu? Kam peníze putují?

Provozní, tedy běžné výdaje včetně dotačních programů, jsou rozpočtovány v objemu 814 milionů korun. Akce nad 500 tisíc včetně projektů jsou plánovány ve výši 71 milionů. Výdaje na všeobecnou veřejnou správu jsou v objemu 329 milionů, služby obyvatelstvu v objemu 292 milionů, do průmyslu a ostatních odvětví hospodářství putuje 84 milionů, na bezpečnost a právní a požární ochranu jde 48 milionů korun.

Ve schváleném rozpočtu jsou zahrnuty i peníze na investiční akce.  Co město vybuduje - a co se do rozpočtu nevešlo? 

Ve výdajové části rozpočtu jsou také obsaženy částky na úhradu projektových dokumentací za 2,2 miliony korun a akcí nad 500 tisíc, které jsou v návrhu rozpočtu obsaženy v částce 68,9 milionů, což je ve srovnání s rokem 2020 méně o 65,7 milionu. Z těch finančně nejnáročnějších lze zmínit například stavbu cyklostezky v Palackého ulici za 14, 6 milionů, dvě navazující opravy v Komenského ulici za 3,4 miliony a 0,786 milionu. Další významnou investicí bude zateplení bytového domu na nám. Františka Rasche 3 za 8,6 milionů. Čeká nás i rekonstrukce veřejného osvětlení v Prostějovské ulici, v Kozlovicích a Henčlově za 3,7 milionů. Za přechod v Durychově ulici a rekonstrukci chodníků v ulicích Ztracená a Bratrská dáme 1 milion. Ve všech místních částech je navrhována rekonstrukce chodníků, někde i propustku a mostu v souhrnné částce 10 milionů.
V rámci registru nutných oprav, rekonstrukcí a investic evidujeme požadavky za 818 milionů - a v této částce nejsou ani projekty, takže vzhledem k finančním možnostem města se opravdu nedaří stihnout opravit vše z jednoročního rozpočtu.

Jsou plány plány, na které chybí peníze? A uvažuje se, že by si město půjčilo? 

Plánujeme v roce 2021 dvě velké investiční akce. Rekonstrukci Blažkova domu, která je už předfinancovaná a rekonstrukci nemovitosti na adrese náměstí TGM 16, která se má po přebudování změnit na hlavní sídlo magistrátu – ta bude financovaná z dividend městských společností, případné navýšení pak z investičního úvěru.

Má město připravenou rezervu, pokud by nás potkala opět neočekávaná situace jako v průběhu letošního roku? 

V rozpočtu města je zahrnuta vždycky rezerva na nerozpočtované a mimořádné havarijní situace, do roku 2021 přejde i rezerva na kompenzaci daňových příjmů, obdržená ze státního rozpočtu z roku 2020.

Co je na rozpočtu pro příští rok z vašeho pohledu zajímavé? A musela jste řešit nějakou kuriózní situaci?

Sestavování „covidního“ rozpočtu bylo vedeno ve velmi bouřlivé atmosféře. Padaly i vyhrocené věty typu: „Tak vypneme osvětlení města“ - a podobně. Ale na zastupitelstvu jsem všem, kteří se na rozpočtu podíleli, mohla s pokorou poděkovat, protože jsme nakonec našli k úsporám kompromisy.

Foto: Na snímku náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová. Vedení města každý rok zve v listopadu občany na veřejné projednávání rozpočtu, letos to ale kvůli opatřením vlády nebylo možné. Zastupitelé rozpočet schválili v pondělí 7. prosince.


10.12.2020 13:39:45 | přečteno 879x | Bc. Lenka Chalupová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 402878
Za den: 57291
Online návštěvníků: 1361
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load