Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Místní části Přerova už znají jména nových zástupců, nejméně voličů přišlo k urnám v Předmostí

volby

V devíti místních částech Přerova znají po včerejších volbách své zástupce. Ve třech částech – ve Vinarech, v Čekyni a v Lýskách – věděli občané složení výborů dřív, neboť k práci pro místní část bylo nominováno pouze pět obyvatel, což je přesný počet členů výborů. Nejméně lidí přišlo k volebním urnám v Předmostí, kde z 3294 voličů jich dorazilo do volební místnosti jen 140. Naopak největší účast byla v Henčlově, kde volilo 166 lidí z 426.

Všech dvanáct nově zvolených výborů začne pracovat v únoru. „Bývalý předseda si svolá nově zvolené členy, kteří si ze svých řad navrhnou předsedu, který bude zastupovat jejich místí část – a v pondělí 27. února zastupitelé zvolí členy a předsedy místních výborů,“ popsal Zdeněk Daněk z Kanceláře primátora. Kromě toho, že každá místní část bude mít svého předsedu, tak zastupitelstvo zřídilo i Výbor pro místní části, v němž bude mít zastoupení každá místní část a do funkci předsedy je navržen zastupitel Pavel Košutek.

A kdo byl zvolen?

Dluhonice

V Dluhonicích byla volební účast 19procentní, kandidátů bylo 6. Noví členové: Oldřich Boráň, Rostislav Hlávka, Jaromír Metelka, Simona Bouchalová, Radek Zlámal.

Henčlov

V Henčlově byla volební účast 39procentní, kandidátů bylo 9. Noví členové: Roman Šrom, Martin Jemelka, Rudolf Gerža, Aleš Říhošek, Petr Laga.

Kozlovice

V Kozlovicích byla volební účast 19procentní, kandidátů bylo 6. Noví členové: Jolana Čechová, Martin Jemelka, Alena Vyplelová, Stanislav Jemelka, Ludevít Kadák.

Lověšice

V Lověšicích byla volební účast 28procentní, kandidátů byl 6. Noví členové: Eva Hrutkaiová, Dana Kováčová, Přemysl Fučík, Radoslav Šír, Kamil Engel.

Penčice

V Penčicích byla volební účast 23procentní, kandidátů bylo 7. Noví členové: Alena Horáková, Daniel Studenka, Milan Volčík, Irena Urbánková, Zuzana Cigánková.

Popovice

V Popovicích byla volební účast 28procentní, kandidátů bylo 7. Noví členové: Jiří Mašek, Radek Tichý, Vladimír Röss, Tomáš Röss, Luděk Suchánek.

Předmostí

V Předmostí byla účast 4procentní, kandidátů bylo 11. Noví členové: Tomáš Dostal, Miroslava Švástová, Petra Trlidová, Svatava Doupalová, Jitka Doleželová.

Újezdec

V Újezdci byla volební účast 20procetní, kandidátů bylo 9. Noví členové: Radomil Lepič, Jitka Stoklásková, Břetislav Vystavěl, Marek Hanzlík, Jan Kovář.

Žeravice

V Žeravicích byla volební účast 23procentní, kandidátů bylo 7. Noví členové: Ludmila Landsmannová, David Dobeš, Petr Dostál, Eva Kretková, Jana Dostálová.

Čekyně

V Čekyni se volby nekonaly. Noví členové: Petr Kučera, Miroslav Lapín, Pavel Rousek, Bohumír Střelec, Petr Švestka.

Lýsky

V Lýskách se volby nekonaly. Noví členové: Vendula Hluzínová, Klement Hrubíček, Jiří Odstrčil, Martina Odstrčilová, Vladimír Skopal.

Vinary

Ve Vinarech se volby nekonaly. Noví členové: Petra Kamelandrová, Martin Mrtvý, Zdeněk Navrátil, Veronika Nohavicová, Šárka Vodáková.

Foto: Do volební místnosti v Předmostí přišlo 140 voličů, účast byla 4procentní.

Místní výbory budou hospodařit s částkou odpovídající počtu obyvatel, dostanou 2 tisíce „na hlavu“

Jaká bude náplň práce nově zvolených místních výborů? O čem budou rozhodovat, s jakou částkou hospodařit a kam až sahají jejich kompetence? Odpovídá vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná.

„Místní výbory zprostředkovávají kontakty mezi místními částmi a městem, ve svých místních částech organizují kulturní, společenský a sportovní život, pořádají akce pro rodiny s dětmi a pro seniory, udržují tradice, připravují oslavy výročí obce, organizují ekologické aktivity, spolupracující s dalšími spolky, které v místní části fungují.  Místní výbory mají také pro letošní rok vyčleněny v rozpočtu peníze „na hlavu“ ve výši 2 tisíce korun na občana – jsou to peníze, o kterých mohou spolurozhodovat. Převážnou část využívají ve spolupráci s magistrátem na řešení problémů, které je nejvíce pálí – například na opravy chodníků, na vybudování autobusové zastávky, úpravy veřejných prostranství, podporu obchodu v obci a podobně. Výbory mají právo vyjadřovat se ke všemu, co se jejich obce týká – k rozvojovým plánům, k návrhům na odprodej pozemků a jiných nemovitostí nebo ke kácení stromů, k plánování investičních akcí – a to jak těch větších, tak i těch drobnějších. Znají totiž místní problematiku a mají tak k dispozici informace a názory lidí na to, co by pro život v místní části bylo nejlepší. K jejich vyjádřením potom orgány města při svém rozhodování přihlíží. Místní výbory dostávají od magistrátu informace o všem, co se jejich obce týká, informace zveřejňují na vývěskách, aby se o nich mohli dozvědět všichni občané. Při řešení významných záležitostí organizují výbory – zpravidla ve spolupráci s městem – veřejná shromáždění, kde si lidé mohou s kompetentními zástupci města vyjasnit své názory na problematické situace. Výbory jsou také prostředníkem mezi městem, respektive magistrátem a lidmi, kteří v místních částech žijí. Předkládají své návrhy a podněty, kladou dotazy týkající se investičních akcí, údržby komunikací, zeleně, vodotečí a mokřadů, sečení, veřejného osvětlení, různých oprav a dalších záměrů. S městem komunikují také problémy dotýkající se například hluku nebo zápachu. Některé podněty mohou kompetentní pracovníci vyřídit hned, na některé dostávají vysvětlující informace, jiné se stávají podkladem pro zahájení přípravy realizace některého návrhu.  Místní výbory mají na webu města své sekce, ve kterých se zveřejňují informace o činnosti výboru, ale i pozvánky na některé akce.“


21.1.2023 10:08:43 | přečteno 1279x | Bc. Lenka Chalupová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1045
Za týden: 336818
Za den: 46571
Online návštěvníků: 1045
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load