Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Exekuce na Přerov – město se do ní dostalo kvůli ovocné stezce Pastviska

pastviska

Město Přerov letos na jaře po více než pěti letech definitivně prohrálo spor o ovocnou stezku Pastviska. Soud potvrdil, že výsadba nebyla legální a vysázené stromy bylo nutno ve stanovené lhůtě přesadit. „To se ale nestalo, byť iniciátor této výsadby, předseda spolku Pro Přerov a zastupitel za Společně pro Přerov Jan Horký, nám deklaroval, že všechny stromy přesadí. Protože slib nesplnil, dostalo se město do exekuce,“ vysvětlil tajemník magistrátu Petr Mlčoch.

Hned ve středu 9. srpna ráno – krátce poté, co byla exekuce nařízená – zajistil odbor majetku přerovského magistrátu přesazení stromů, které na někdejší stezce zůstaly. Primátor města Petr Vrána zahájil jednání s exekutorským úřadem, který exekuci vede – město obratem zaplatilo exekutorovi poplatky ve výši 7 tisíc korun a ty bude vymáhat po spolku Pro Přerov, který výsadbu zajišťoval.  „Předpokládáme, že nařízená exekuce bude v brzké době zastavena. Mrzí nás ale, že spolek nesplněním slibu poškodil pověst města,“ konstatoval primátor Vrána.

Samotná výsadba proběhla na podzim roku 2017 a na jaře následujícího roku. Přes 150 keřů a stromů bylo vysázeno na hranici městských  pozemků. Jenže krátce poté, co se dřeviny na trase za přerovským hřbitovem objevily, se ozvali někteří vlastníci sousedních pozemků. Těm se nelíbilo, že stromy jsou na hranici parcel a jich se nikdo nezeptal, jestli s výsadbou souhlasí. Kilometr dlouhá trasa mezi poli, kterou lemovalo na osmdesát hrušní, jabloní, švestek, třešní, višní či oskeruší a také okolo sedmdesáti keřů, měla být rozhodnutím soudu zlikvidována. Spolek většinu stromů přesadil, tři ale na místě zůstaly.

Město do aktivity spolku Pro Přerov nevstupovalo finančně, pouze nechalo vypracovat geodetické vytyčení pozemků. „Město pak vedlo spor o zachování stromů v krajině – nechalo si zpracovat právní analýzu, v níž stálo, že nedochází k narušení práv vlastníků, a tudíž není důvod ke kácení – ale před soudem s tímto neuspělo,“ vzpomněl vedoucí odboru majetku Alexandr Salaba.

Vyjádření statutárního města Přerova

k zahájení exekučního řízení č. 203 Ex 14488/23-19 vedeného Exekutorským úřadem Přerov, soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov

Dne 07.08.2023 obdrželo statutární město Přerov (jako povinný) Vyrozumění o zahájení exekuce, jejímž předmětem je vymáhání nepeněžité povinnosti, konkrétně odstranění 4 vysázených stromů z pozemku p.č. 5466/219 v k.ú. Přerov, které se nacházejí u hranice pozemku a pozemku p.č. 5466/93 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti AGRAS Želatovice, a.s., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice (jako oprávněné) a dále vymáhání peněžité povinnosti ve výši 10.224,50 Kč představující náklady oprávněného a náklady exekučního řízení. Současně byla statutárnímu městu Přerovu doručena Výzva ke splnění vymáhané povinnosti.

Exekučním titulem pro zahájení exekuce je rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. 75 Co 389/2022-259 ze dne 23.2.2023, kterým byl potvrzen (s výjimkou výroků II, IV, VIII a XII) rozsudek Okresního soudu v Přerově č. j. 11 C 25/2019-207 ze dne 25.1.2022.

K zahájení tohoto exekučního řízení podává statutární město Přerov následující stanovisko:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č. j. 75 Co 389/2022-259 ze dne 23.2.2023, kterým byl potvrzen (s výjimkou výroků II, IV, VIII a XII) rozsudek Okresního soudu v Přerově č. j. 11 C 25/2019-207 ze dne 25.1.2022 nabyl právní moci dne 3.4.2023 s tím, že byla statutárnímu městu Přerovu, jako žalovanému v soudním řízení, uložena povinnost, aby do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku odstranil od hranice pozemků p.č. 5466/219 a p.č. 5466/217, oba v k.ú. Přerov, soudem určené stromy (celkem 14 ks) a dále, aby do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatil žalobcům k rukám jejich právního zástupce, JUDr. Marka Poura, náklady řízení v celkové částce v celkové výši 119 784,- Kč.

Náklady soudního řízení byly k rukám advokáta uhrazeny dne 04.04.2023.

Iniciativa k výsadbě stromořadí v dané lokalitě v období podzim 2017 a jaro 2018 vzešla od spolku Pro Přerov, z.s., jehož předsedou výboru je Ing. arch. Jan Horký, který působil v daném období současně jako člen Rady města Přerova, a který po celou dobu trvání soudního sporu situaci kolem dění na „Ovocné stezce“ aktivně sledoval.

V okamžiku, kdy bylo městem rozhodnuto, že soudní spor bude, po negativním rozhodnutí vůči městu u Okresního soudu v Přerově v lednu 2020, pokračovat u odvolacího soudu, zavázal se spolek Pro Přerov, z.s., v případě neúspěchu u odvolacího soudu, k úhradě nákladů odvolacího řízení a současně dále vyvíjel aktivitu za ponechání stromů na stezce.

Po konečném rozhodnutí odvolacího soudu ve věci v únoru 2023, po němž následovalo rozhodnutí města o tom, že statutární město Přerov nevyužije možnost podání dovolání v dané věci, byly obratem po právní moci rozsudku č.j. 75 Co 389/2022-259 ze dne 23.2.2023 uhrazeny náklady soudního řízení k rukám právního zástupce žalobců, JUDr. Marka Poura, a s Ing. arch. Janem Horkým bylo dohodnuto, že ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku příslušné stromy, které byly rozsudkem určeny k odstranění, ze stezky odstraní a přesadí je na jiné, vhodné místo.

Dne 27.4. 2023 jsme byli Ing. arch. Janem Horkým informováni o tom, že na „Ovocné stezce Pastviska“ proběhlo již odstranění většiny stromů určených soudem s tím, že zbývá přesadit ještě 3 ks životaschopných stromů vyplývajících z rozsudku soudu.

Na základě tohoto sdělení byl Ing. arch. Jan Horký dne 28.4.2023 majetkoprávním oddělením vyzván, aby byly ze stezky odstraněny všechny rozsudkem požadované stromy, abychom předešli dalším případným soudním sporům, čímž jsme nabyli přesvědčení o tom, že ze strany města, coby žalovaného, jsme uložené povinnosti včas dostáli.

 

V Přerově dne 09.08.2023

 

Bc. Alexandr Salaba

vedoucí odboru správy majetku

a komunálních služeb


9.8.2023 12:02:35 | přečteno 1198x | Bc. Lenka Chalupová

TZ - srpen 2023

Na zakladatele černých skládek bude nastražena past, která je na místě vyfotí Objevitel vakcíny proti skvrnitému tyfu bude mít v rodném Přerově pamětní desku Vichřice v Žebračce poničila 12 hektarů porostu. Lužní les teď není bezpečný Co chtějí občané v Přerově? Ve středu 6. září bude prezentace nápadů i začátek hlasování Do dotačního programu pro příští rok jde o milion korun více než letos „Strhněte tu sochu,“ napsali občané zastupitelům. Radní s odstraněním Rudoarmějce nesouhlasí Píšťalka má nové sociální zařízení, přišlo na 853 tisíc korun Senioři pojedou lodí, navštíví kovozoo a usednou do divadelních křesel Oprava krytého bazénu potrvá déle, venkovní bazén se bude vyhřívat do konce října V Penčicích začali se stavbou kanalizace. Napojit se má 148 domácností Přerov čekají dopravní omezení. Uzavřeno bude několik ulic a částečně podjezd v Kojetínské Popelnice budou očipovány. Cílem je snížit rostoucí náklady spojené se svozem odpadu Nový sportovní areál nahradil staré hřiště, které bylo kvůli dálnici zbouráno Šatny pro hokejisty jsou v novotě, nové je i zázemí pro trenéry hokejového klubu Přerov chystá novou zahrádkářskou kolonii, vznikne u komunikace vedoucí k Újezdci Exekuce na Přerov – město se do ní dostalo kvůli ovocné stezce Pastviska Kino Hvězda bude filmy měnit operativně, místo měsíčního programování vsází na aktuální zájem diváků V Penčicích se začíná se stavbou kanalizace. Místní na ni čekali desítky let Dvě školní hřiště prošla opravou. Na Velké Dlážce ještě probíhá rekonstrukce za 13 milionů Studna na Horním náměstí a adresa TGM 16. Dvě venkovní výstavy, dva pohledy na zajímavá místa Téměř 12 a půl tisíc výpůjček sdílených kol za měsíc. Zájem o službu je v Přerově velký

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20704
Za týden: 591478
Za den: 83740
Online návštěvníků: 1768
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load