Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Elektronická úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
26.11.2021 - 13.12.2021 Oznámení uložení písemnosti - Sládková Viktorie Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26.11.2021 - 13.12.2021 Oznámení uložení písemnosti - Kopal Patrik Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26.11.2021 - 13.12.2021 Oznámení uložení písemnosti - Kopalová Nicola Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26.11.2021 - 13.12.2021 Oznámení uložení písemnosti - Florešová Jitka Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26.11.2021 - 8.12.2021 Návrh programu 22. zasedání ZM konaného dne 6. prosince 2021 Magistrát města Přerova Návrh programu
26.11.2021 - 12.12.2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava okapu a svodu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26.11.2021 - 12.12.2021 Infrastruktura pro RD Přerov, u hvězdárny II - společné povolení Magistrát města Přerova Stavební povolení
26.11.2021 - 12.12.2021 Rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (b): stavební úpravy části I.NP objektu č.p.1998 v Přerově, nám. Svobody 6 spojené se změnou užívání Magistrát města Přerova Rozhodnutí
26.11.2021 - 12.12.2021 Průmyslový park Kojetín - Veřejná dopravní infrastruktura, rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením Magistrát města Přerova Stavební povolení
25.11.2021 - 11.12.2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rozsvícení stromu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.11.2021 - 11.12.2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - prodloužení STL plynovodu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.11.2021 - 11.12.2021 Rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu stokové sítě Dřevohostice Magistrát města Přerova Rozhodnutí
25.11.2021 - 11.12.2021 Rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu stokové sítě Přerov XII - Žeravice Magistrát města Přerova Rozhodnutí
25.11.2021 - 11.12.2021 Dálnice D1 R - kombinovaná (akumulace, jiné nakládání a SP) Městské úřady, magistráty Veřejná vyhláška
25.11.2021 - 11.12.2021 Dálnice D1, Říkovice - Přerov R - SP obecná Městské úřady, magistráty Veřejná vyhláška
25.11.2021 - 11.12.2021 Stavební povolení D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, SO 151, 163, 164, 166, 782 Městské úřady, magistráty Veřejná vyhláška
25.11.2021 - 11.12.2021 Dálnice D1, Říkovice - Přerov - Stavební povolení Městské úřady, magistráty Veřejná vyhláška
25.11.2021 - 16.12.2021 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/013/2021, aukce budova čp. 64, Přerov IX - Lýsky nezařazené Dražební vyhláška
24.11.2021 - 15.12.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060807638, Přerov I-Město, ul. Šířava nezařazené Informace
23.11.2021 - 9.12.2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP a změny termímu pro dokončení stavby Krajské úřady Veřejná vyhláška
23.11.2021 - 9.12.2021 Návrh VV - OOP - vyhr. park. stání Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.11.2021 - 9.12.2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové obecné vyhr. park. stání pro invalidy Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.11.2021 - 9.12.2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - K+R u školského zařízení Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.11.2021 - 9.12.2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - výstavba přechodu pro chodce Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.11.2021 - 9.12.2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba - úprava komunikace k sil. nadjezdu" Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.11.2021 - 8.12.2021 Záměry ze 74. RM a záměr ze 64. RM Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
22.11.2021 - 14.12.2021 Vyhlášení Vř - referent/ka oddělení majetkoprávního Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrát města Přerova Výběrové řízení
22.11.2021 - 8.12.2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava žel. přejezdu P6527 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.11.2021 - 8.12.2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - výstavba nového napojení a rekonstrukce městské knihovny Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.11.2021 - 8.12.2021 Rozšíření MK v ulici U Spojů, Přerov VI - Újezdec - oznámení o zahájení společného řízení Magistrát města Přerova Oznámení
19.11.2021 - 5.12.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu OOP - tř. 17. listopadu Krajské úřady Veřejná vyhláška
19.11.2021 - 5.12.2021 Nařízení č. 2/2021, kterým se mění Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Magistrát města Přerova Nařízení
19.11.2021 - 15.12.2021 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 Magistrát města Přerova Oznámení
18.11.2021 - 4.12.2021 Povolení změny stavby I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí změna termínu dokončení Krajské úřady Veřejná vyhláška
18.11.2021 - 9.12.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060797095, Přerov I-Město, Jižní čtvrť II nezařazené Informace
18.11.2021 - 21.12.2021 VŘ na převod pozemku p.č. 545v k.ú. Henčlov Magistrát města Přerova Výběrové řízení
16.11.2021 - 2.12.2021 oznámení o zahájení společného řízení: "Bytový dům Vesna" Magistrát města Přerova Oznámení
16.11.2021 - 2.12.2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - "Ochranná pásma heliportu Brodek u Přerova" Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16.11.2021 - 2.12.2021 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
16.11.2021 - 2.12.2021 Odstavná plocha, obec Měrovice nad Hanou, oznámení o zahájení řízení Magistrát města Přerova Oznámení
16.11.2021 - 2.12.2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava mostu ev.č. 43-005 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.11.2021 - 1.12.2021 oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti SP Dětské hřiště a sportoviště u azylového domu v Přerově Magistrát města Přerova Oznámení
15.11.2021 - 1.12.2021 oznámení - "Kanalizační řád stokové sítě, Obce Měrovice nad Hanou" Magistrát města Přerova Oznámení
15.11.2021 - 1.12.2021 Stanovení PÚP - silnice I/55 křižovatka ul. Durychova, Gen Štefánika a Tovární v Přerově Krajské úřady Veřejná vyhláška
15.11.2021 - 1.12.2021 SEA STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE - Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027 Krajské úřady Informace
9.11.2021 - 3.12.2021 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/010/2021, kú. Lhotka u Přerova parc. 226 nezařazené Dražební vyhláška
8.11.2021 - 9.12.2021 OZV č. 6/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
8.11.2021 - 30.11.2021 Vyhlášení VŘ - Administrativní pracovník a rozpočtář Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrát města Přerova Výběrové řízení
4.11.2021 - 8.12.2021 Elektronická dražba NV - 167 Ex 11853/15-650, kú. Oplocany Exekutorské úřady Dražební vyhláška
2.11.2021 - 1.2.2022 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2022 Magistrát města Přerova Návrh programu
2.11.2021 - 1.2.2022 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2022 Magistrát města Přerova Návrh programu
2.11.2021 - 1.2.2022 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2022 Magistrát města Přerova Návrh programu
1.11.2021 - 2.12.2021 VŘ na převod stavby garáže Magistrát města Přerova Výběrové řízení
27.10.2021 - 28.12.2021 Informace o umístění odtaženého vozidla na odstavné parkoviště Magistrát města Přerova Informace
27.10.2021 - 28.12.2021 Informace o umístění odtaženého vozidla na odstavné parkoviště Magistrát města Přerova Informace
27.10.2021 - 12.12.2021 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Prosenice. Magistrát města Přerova Nařízení
30.9.2021 - 16.3.2022 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví nezařazené Veřejná vyhláška
21.9.2021 - 6.7.2295 Aktualizace seznamu NIV - 09/2021 - Přerov nezařazené Výzva
14.4.2021 - 27.1.2295 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí kú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení
12.1.2021 - 13.1.2022 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2020 Magistrát města Přerova Vyhlášení
12.1.2021 - 13.1.2022 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2019 Magistrát města Přerova Vyhlášení
12.1.2021 - 13.1.2022 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2018 Magistrát města Přerova Vyhlášení
28.7.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 33784/2020-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
6.4.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 17110/2020-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
10.12.2019 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
2.9.2019 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy nezařazené Veřejná vyhláška
6.5.2019 - 17.2.2293 Oznámení - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet Magistrát města Přerova Oznámení
1.11.2018 - 15.8.2292 Veřejná zakázka "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
25.10.2018 - 8.8.2292 Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu Magistrát města Přerova Oznámení
28.3.2018 - do odvolání Rozpočtová odpovědnost - Sdružení obcí střední Moravy nezařazené Oznámení
31.3.2017 - do odvolání Výběrové řízení na pracovní pozici Městský strážník - Městská policie Přerov Magistrát města Přerova Výběrové řízení
16.2.2017 - do odvolání Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - OE-RO Magistrát města Přerova Oznámení
14.4.2016 - 1.1.2027 Veřejná zakázka \\\"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\\\" - PRI-PZD Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
1.3.2016 - do odvolání Informace o všech uzavřených veřejnoprávních smlouvách na úseku přestupků - ESŽ-PREST Magistrát města Přerova Informace
7.4.2015 - do odvolání Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na MMPr-VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Informace
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49963580
Za týden: 230690
Za den: 36834
Online návštěvníků: 833
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load