Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Elektronická úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
27.1.2023 - 13.2.2023 Pozvánka na losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku - volby Přestavlky Magistrát města Přerova Volby
27.1.2023 - 13.2.2023 Oznámení uložení písemnosti - Lukáš Sivák Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.1.2023 - 13.2.2023 Záměr převodu a nájmu Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
27.1.2023 - 13.2.2023 Záměry z 1. KZ Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
26.1.2023 - 13.2.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vyhr. park. stání pro ZTP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26.1.2023 - 13.2.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - zajištění obslužnosti hydrantu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2022 Magistrát města Přerova Vyhlášení
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2021 Magistrát města Přerova Vyhlášení
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2020 Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2023 - 10.2.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2023 - 10.2.2023 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 2177 NA ULICI JATEČNÍ, PŘEROV Magistrát města Přerova Oznámení
25.1.2023 - 10.2.2023 Infrastruktura pro výstavbu RD Přerov, parc. č. 2580/3 v k. ú. Přerov - stavební povolení Magistrát města Přerova Stavební povolení
25.1.2023 - 23.3.2023 Elektronická dražba dobrovolná č.j. 725/2023-1, kú. Přerov nezařazené Dražební vyhláška
25.1.2023 - 13.2.2023 Oznámení uložení písemnosti - Zavadil Marek Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.1.2023 - 16.2.2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/003/2023 - kú. Přerov nezařazené Dražební vyhláška
25.1.2023 - 10.2.2023 Záměry z 8. RM Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
24.1.2023 - 9.2.2023 II/436 Přerov, ul. Kojetínská, oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení Magistrát města Přerova Oznámení
24.1.2023 - 7.3.2023 Elektronická dražba dobrovolná č. 152/2022-D, OD kú. Henčlov nezařazené Dražební vyhláška
24.1.2023 - 9.2.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vyhr. park. stání placené Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.1.2023 - 9.2.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - "Obchodní centrum Lipnická, Přerov" Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.1.2023 - 9.2.2023 Rozhodnutí o umístění stavby: Přerov, zahrádky pod nemocnicí, obn.kNN číslo stavby: IE-12-8007624 Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
23.1.2023 - 8.2.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - doplnění DZ na vjezd na parkoviště za BUS nádražím Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.1.2023 - 8.2.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - doplnění DZ za BUS nádražím Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.1.2023 - 8.2.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - zajištění BESIP při výjezdu u domova pro seniory, Tovačov Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.1.2023 - 8.2.2023 oznámení o zahájení společného řízení - Výměna autoskel, výstavba nové haly v blízkosti areálu STK Magistrát města Přerova Oznámení
23.1.2023 - 10.2.2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/002/2023 - kú. Bělotín nezařazené Dražební vyhláška
23.1.2023 - 16.3.2023 Elektronická dražba NV - 203 EX 16359/22-26, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
23.1.2023 - 8.2.2023 Rozhodnutí - určení právního vztahu účelové komunikace Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.1.2023 - 10.2.2023 Výzva , čj. 38A 1/2023-31 Soudy Výzva
20.1.2023 - 23.2.2023 Elektronická dražba NV - 099 EX 3617/21-77, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
20.1.2023 - 21.2.2023 VŘ na nájem garáže na pozemku p.č. 907/12 k.ú. Přerov Magistrát města Přerova Výběrové řízení
20.1.2023 - 21.2.2023 VŘ na nájem garáže na pozemku p.č. 907/11 k.ú. Přerov Magistrát města Přerova Výběrové řízení
20.1.2023 - 21.2.2023 VŘ na převod pozemku p.č. 463 v k.ú. Penčičky Magistrát města Přerova Výběrové řízení
19.1.2023 - 21.2.2023 Elektronická dražba dobrovolná č. 193-EXD 92/22-3, kú. Měrovice nad Hanou Exekutorské úřady Dražební vyhláška
19.1.2023 - 6.2.2023 Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů pro rozhodnutí Krajské úřady Veřejná vyhláška
19.1.2023 - 6.2.2023 Usnesení - ustanovení opatrovníka: Přerov, zahrádky pod nemocnicí, obn.kNN číslo stavby: IE-12-8007624 Magistrát města Přerova Oznámení
19.1.2023 - 6.2.2023 Usnesení - ustanovení opatrovníka: Odstranění stávajícího nevyhovujícího kabelového vedení NN 0,4kV a souvisejícího zařízení v Přerově lokalita zahrádky pod nemocnicí. Magistrát města Přerova Oznámení
18.1.2023 - 3.2.2023 Stanovení PÚP - silnice č. I/55 v Přerově, ul. Komenského Krajské úřady Veřejná vyhláška
18.1.2023 - 8.2.2023 Výzva k přihlášení osob - čj. 38A 8/2022-46 Soudy Výzva
18.1.2023 - 3.2.2023 Rozhodnutí - stavební povolení "Kompenzace Dluhonice-rozvojová lokalita Záhumení, SO.05 Vodovodní řad, SO.06 Dešťová kanalizace, SO.07 Splašková kanalizace, SO.08 Jednotná kanalizace" Magistrát města Přerova Rozhodnutí
17.1.2023 - 2.2.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - obnova místní komunikace - zjednosměrnění Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17.1.2023 - 2.2.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
17.1.2023 - 2.2.2023 Rozhodnutí - stavební povolení: stavební úpravy bytového domu č.p. 2413 v Přerově, Fügnerova 5 Magistrát města Přerova Rozhodnutí
17.1.2023 - 2.2.2023 Stanovení PÚP - silnice I/55 v Přerově Krajské úřady Veřejná vyhláška
17.1.2023 - 2.2.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
17.1.2023 - 2.2.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
17.1.2023 - 2.2.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
17.1.2023 - 31.1.2023 Oznámení o místě a době konání voleb, volba prezidenta, II. kolo Magistrát města Přerova Volby
16.1.2023 - 1.2.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rekonstrukce mostu ev.č. 43610-3 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16.1.2023 - 17.2.2023 Dražba MV č. 134 EX 03467/17-1381 Exekutorské úřady Dražební vyhláška
16.1.2023 - 3.2.2023 Vyhlášení VŘ - sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru SVŠ Magistrát města Přerova Výběrové řízení
12.1.2023 - 30.1.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - skládání materiálu na střechu BD Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12.1.2023 - 30.1.2023 Oznámení o zahájení řízení -Kanalizační řád stokové sítě obce Výkleky Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
12.1.2023 - 30.1.2023 rozhodnutí - společné povolení - Prodejní a servisní centrum Hyundai Přerov Magistrát města Přerova Rozhodnutí
11.1.2023 - 22.2.2023 Elektronická dražba NV - 141 Ex 00266/10-919, kú. Polkovice Exekutorské úřady Dražební vyhláška
10.1.2023 - 22.12.2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Magistrát města Přerova Oznámení
10.1.2023 - 24.2.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecná sestra pro území okres Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
10.1.2023 - 6.2.2023 Elektronická dražba dobrovolná č. 213-EXD 154/2022-1 Exekutorské úřady Dražební vyhláška
10.1.2023 - 10.2.2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Lobodice Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.1.2023 - 31.1.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060872922, Přerov I-Město, Komenského nezařazené Informace
9.1.2023 - 22.2.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru klinický logoped ( ambulantní péče) pro území okres Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
9.1.2023 - 1.7.2023 Oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Zdeňka Milfajta Krajské úřady Oznámení
5.1.2023 - 7.7.2023 Šětření k majiteli nalezeného jízdního kola nezařazené Výzva
4.1.2023 - 17.2.2023 Elektronická dražba NV - 018 EX 06903/10-126, kú. Uhřičice Exekutorské úřady Dražební vyhláška
4.1.2023 - 17.2.2023 Elektronická dražba NV - 018 EX 02369/11-229, kú. Lazníky Exekutorské úřady Dražební vyhláška
4.1.2023 - 16.2.2023 Elektronická dražba dobrovolná č.j. 718/2022-1, kú. Přerov nezařazené Dražební vyhláška
3.1.2023 - 2.2.2023 Elektronická dražba NV - 219EX 00147/22-298, kú. Lazníky Exekutorské úřady Dražební vyhláška
23.12.2022 - 17.2.2023 Dražební vyhláška, stavba občanského vybavení Čekyně čp. 202 Exekutorské úřady Dražební vyhláška
15.12.2022 - 26.3.2023 Oznámení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Přestavlky Magistrát města Přerova Volby
7.12.2022 - 8.3.2023 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2023 Magistrát města Přerova Návrh programu
7.12.2022 - 8.3.2023 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2023 Magistrát města Přerova Návrh programu
7.12.2022 - 8.3.2023 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2023 Magistrát města Přerova Návrh programu
2.12.2022 - 1.6.2023 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v K.Ú.Vinary u Přerova Pozemkový úřad Informace
29.11.2022 - 30.11.2023 VV - výzva k přihlášení osob nezařazené Veřejná vyhláška
29.11.2022 - 30.11.2023 VV - výzva k přihlášení osob nezařazené Veřejná vyhláška
16.11.2022 - 30.1.2023 Zveřejnění informace o počtu členů OVK Magistrát města Přerova Volby
16.11.2022 - 2.1.2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Magistrát města Přerova Oznámení
4.11.2022 - 1.1.2024 Opatření obecné povahy 1/2022 nezařazené Veřejná vyhláška
15.9.2022 - 29.6.2296 Aktualizace seznamu NIV - 09/2022 - Přerov nezařazené Výzva
3.8.2022 - 4.2.2023 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Město Přerov - MUDr. Pastucha Krajské úřady Oznámení
24.6.2022 - 31.5.2023 Oznámení - Lex Ukrajina II. - upuštění od některých správních poplatků na úseku matriky Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.9.2021 - 6.7.2295 Aktualizace seznamu NIV - 09/2021 - Přerov nezařazené Výzva
14.4.2021 - 27.1.2295 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí kú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení
6.5.2019 - 17.2.2293 Oznámení - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet Magistrát města Přerova Oznámení
1.11.2018 - 15.8.2292 Veřejná zakázka "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
25.10.2018 - 8.8.2292 Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu Magistrát města Přerova Oznámení
28.3.2018 - do odvolání Rozpočtová odpovědnost - Sdružení obcí střední Moravy nezařazené Oznámení
31.3.2017 - do odvolání Výběrové řízení na pracovní pozici Městský strážník - Městská policie Přerov Magistrát města Přerova Výběrové řízení
16.2.2017 - do odvolání Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - OE-RO Magistrát města Přerova Oznámení
14.4.2016 - 1.1.2027 Veřejná zakázka Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy - PRI-PZD Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
1.3.2016 - do odvolání Informace o všech uzavřených veřejnoprávních smlouvách na úseku přestupků - ESŽ-PREST Magistrát města Přerova Informace
7.4.2015 - do odvolání Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na MMPr-VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Informace

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49963980
Za týden: 135795
Za den: 28402
Online návštěvníků: 344
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load