Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Elektronická úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
24.5.2022 - 9.6.2022 Rozhodnutí o odvolání - KUOK 53994/2022 Krajské úřady Veřejná vyhláška
24.5.2022 - 9.6.2022 Vyhodnocení koncepce ,,Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027" nezařazené Informace
24.5.2022 - 14.6.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060838358, Přerov I-Město, ul. gen Rakovčíka, Hostýnská, Lančíkových, U Hřbitova nezařazené Informace
24.5.2022 - 9.6.2022 Rekonstrukce ul. Blanská, oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení Magistrát města Přerova Oznámení
24.5.2022 - 9.6.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - akce pivovaru ZUBR Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.5.2022 - 9.6.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - AKUNA SHOW Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.5.2022 - 8.6.2022 Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci Přerov XII - Žeravice, oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení Magistrát města Přerova Oznámení
23.5.2022 - 18.6.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_upřesnění Folklorní festival Přerov Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
23.5.2022 - 8.6.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - osazení DZ po rekonstrukci mostu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.5.2022 - 8.6.2022 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín Magistrát města Přerova Oznámení
23.5.2022 - 8.7.2022 Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Rokytnice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Magistrát města Přerova Informace
20.5.2022 - 28.5.2022 Návrh programu 86. schůze Rady města Přerova Magistrát města Přerova Návrh programu
20.5.2022 - 10.6.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834242, ul. Přerov I-Město, ul. nábř. Dr. E. Beneše nezařazené Oznámení
20.5.2022 - 5.6.2022 KoPÚ na části k.ú. Přerov - oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. SPU 165925/2022/Zb Pozemkový úřad Informace
20.5.2022 - 5.6.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
20.5.2022 - 5.6.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
19.5.2022 - 4.6.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - 100+1 let hasiči Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19.5.2022 - 4.6.2022 rozhodnutí - společné povolení MF 2020 Kl 2020: NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 387 NA ULICI ČECHOVA, PŘEROV - BYTOVÝ DŮM Magistrát města Přerova Rozhodnutí
19.5.2022 - 22.6.2022 Elektronická dražba NV - 122 EX 400/21-29, kú. Lýsky Exekutorské úřady Dražební vyhláška
18.5.2022 - 9.6.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834596, Přerov VI-Újezdec nezařazené Informace
18.5.2022 - 9.6.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833641, ul. Přerov II-Předmostí, ul. Hranická , Pod Skalkou nezařazené Informace
18.5.2022 - 3.6.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
18.5.2022 - 3.6.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
18.5.2022 - 3.6.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
18.5.2022 - 18.6.2022 VŘ na převod nebytové jednotky č. 424/103 Č. Drahlovského 3 Magistrát města Přerova Výběrové řízení
18.5.2022 - 3.6.2022 úřední deska Magistrát města Přerova Oznámení
18.5.2022 - 18.7.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_doplnění červen Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
18.5.2022 - 3.6.2022 Oznámení o zahájení řízení - společné povolení - Kanalizace za Beňovským potokem: Magistrát města Přerova Oznámení
17.5.2022 - 2.6.2022 Stavební úpravy u silnice III/4368 a III/4367 v průtahu obce Buk, oznámení o zahájení společného řízení - stanoviska Magistrát města Přerova Oznámení
17.5.2022 - 2.6.2022 oznámení o zahájení řízení - změna stavby před dokončením stanoviska Sk 2019: REZIDENCE SLUNEČNÁ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17.5.2022 - 2.6.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rekonstrukce MK Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17.5.2022 - 2.6.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - ŽELDATLON Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16.5.2022 - 14.7.2022 203 Ex 16465/20 Dražební vyhláška NV-elektronická dražba Exekutorské úřady Dražební vyhláška
16.5.2022 - 25.6.2022 Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Sobíšky Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16.5.2022 - 1.6.2022 Záměry z 85. RM Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
13.5.2022 - 29.5.2022 Nařízení SVS obce Krajské úřady Nařízení
13.5.2022 - 29.5.2022 oznámení - schválení kanalizačního řádu: Kanalizační řád pro kanalizační systém splaškových odpadních vod obcí Polkovice, Oplocany, Lobodice Magistrát města Přerova Oznámení
12.5.2022 - 28.5.2022 Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova, část 1 - polní cesty - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stav. povolení Magistrát města Přerova Oznámení
12.5.2022 - 28.5.2022 Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova, část 1 - polní cesty - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stav. povolení Magistrát města Přerova Oznámení
12.5.2022 - 28.5.2022 KoPÚ - komplexní pozemkové úpravy na části v k.ú. Přerov Pozemkový úřad Oznámení
12.5.2022 - 28.5.2022 Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem_OZV č. 3_2022 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
12.5.2022 - 28.5.2022 III/0559, III/05510 Beňov - Prusy, rozhodnutí - stavební povolení Magistrát města Přerova Rozhodnutí
11.5.2022 - 11.7.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_květen, červen 2022 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
11.5.2022 - 21.7.2022 Počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volby do obecních zastupitelstev Magistrát města Přerova Volby
11.5.2022 - 27.5.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
10.5.2022 - 26.5.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka Palackého Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
10.5.2022 - 27.5.2022 Vyhlášení VŘ - koordinátor styku s ukrajinskými uprchlíky (zařazený na útvar Kanceláře tajemníka) Magistrát města Přerova Výběrové řízení
10.5.2022 - 26.5.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené park. stání placené Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
10.5.2022 - 26.5.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhrazené park. stání Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
10.5.2022 - 26.5.2022 Průmyslový park Kojetín - Okružní křižovatka Jih, rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením Magistrát města Přerova Rozhodnutí
10.5.2022 - 20.7.2022 Kam podávat kandidátní listiny - registrační úřad Magistrát města Přerova Volby
10.5.2022 - 26.5.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
10.5.2022 - 26.5.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - Hradčany, parc. č Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
10.5.2022 - 26.5.2022 Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa, rozhodnutí - stavební povolení Magistrát města Přerova Stavební povolení
10.5.2022 - 26.5.2022 Oprava místní komunikace a dešťové kanalizace na parcele 74/2, Sušice - oznámení o zahájení společného řízení Magistrát města Přerova Oznámení
9.5.2022 - 25.5.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
9.5.2022 - 25.5.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - Měrovice nad Hanou Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - úprava komunikace (lávka pro pěší) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 "Kanalizace Buk - domovní přípojky" Magistrát města Přerova Rozhodnutí
9.5.2022 - 25.5.2022 Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem_OZV č. 2_2022 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - lávka pro pěší Dluhonice Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - regionální kolo soutěže HZS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - "Folklórní festival" Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - podnět SVJ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové obecné vyhr. park. stání Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - výkopové práce, uložení kabelů VN, NN Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - stavební úpravy Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
9.5.2022 - 25.5.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhr. park. stání placené Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vyhr. park. stání placené Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 25.5.2022 Záměr z 21. KZ a záměr z 22. KZ Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
9.5.2022 - 25.5.2022 Záměry z 37. KZ Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
6.5.2022 - 27.5.2022 výběrové řízení byty Magistrát města Přerova Výběrové řízení
3.5.2022 - 25.5.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060825066, Přerov VIII-Henčlov, U Letiště nezařazené Informace
29.4.2022 - 1.6.2022 Elektronická dražba MV -203 Ex 28233/21 (84 palet zdravotnického materiálu) Exekutorské úřady Dražební vyhláška
28.4.2022 - 23.7.2022 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 Magistrát města Přerova Volby
28.4.2022 - 29.5.2022 Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání Územního plánu Tovačov. Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.4.2022 - 28.5.2022 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 nezařazené Veřejná vyhláška
26.4.2022 - 28.7.2022 Dotační program na podporu zdravotních služeb 2022 Magistrát města Přerova Smlouvy, grantový program, zdravotnictví
21.4.2022 - 27.5.2022 Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Finanční úřady Veřejná vyhláška
21.4.2022 - 16.6.2022 Elektronická dražba NV - 196 Ex 402/12-249, kú. Rokytnice u Přerova Exekutorské úřady Dražební vyhláška
14.4.2022 - 30.5.2022 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Moštěnice Magistrát města Přerova Oznámení
29.3.2022 - 9.6.2022 Elektronická dražba NV - 196 Ex 402/19-79, kú. Kojetín Exekutorské úřady Dražební vyhláška
17.3.2022 - 3.7.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události Magistrát města Přerova Rozhodnutí
15.3.2022 - 28.12.2295 Aktualizace seznamu NIV - 093/2022 - Přerov nezařazené Výzva
10.3.2022 - 1.10.2022 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Magistrát Přerov Krajské úřady Oznámení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2021 Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2020 Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2019 Magistrát města Přerova Vyhlášení
21.9.2021 - 6.7.2295 Aktualizace seznamu NIV - 09/2021 - Přerov nezařazené Výzva
14.4.2021 - 27.1.2295 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí kú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení
28.7.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 33784/2020-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
6.4.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 17110/2020-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
10.12.2019 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
2.9.2019 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy nezařazené Veřejná vyhláška
6.5.2019 - 17.2.2293 Oznámení - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet Magistrát města Přerova Oznámení
1.11.2018 - 15.8.2292 Veřejná zakázka "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
25.10.2018 - 8.8.2292 Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu Magistrát města Přerova Oznámení
28.3.2018 - do odvolání Rozpočtová odpovědnost - Sdružení obcí střední Moravy nezařazené Oznámení
31.3.2017 - do odvolání Výběrové řízení na pracovní pozici Městský strážník - Městská policie Přerov Magistrát města Přerova Výběrové řízení
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 359938
Za den: 40719
Online návštěvníků: 1137
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load