Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Veřejné zakázky

S platností od 1.7.2011 je za administraci veřejných zakázek zodpovědný úsek veřejných zakázek. Od 1. 4. 2015 spadá úsek veřejných zakázek pod Odbor řízení projektů a investic.

Ke své práci využívá dva hlavní nástroje:

  1. Vnitřní předpis č. 16/2016 - Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov

  2. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Úsek veřejných zakázek plní úkoly v oblasti zadávání veřejných zakázek, odpovídá za proces jejich zadávání, přípravu navazujících právních úkonů a výkon souvisejících činností.

Na základě požadavků odborů magistrátu a ve spolupráci s nimi organizuje a realizuje proces zadávání veřejných zakázek, v souladu s příslušnými ustanoveními "Zákona", včetně zveřejňování podle tohoto zákona, s vyjímkou těch veřejných zakázek, u kterých výše peněžitého závazku ze smlouvy nepřesáhne hranici 500.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Vede evidenci o veřejných zakázkách, zpracovává přehledy a statistiky, zabezpečuje zveřejňování informací o veřejných zakázkách na portálu města. Zajišťuje komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodařské soutěže a spolupracuje s externími subjekty v případech, kdy jsou Radou města vybrány k administraci specifické veřejné zakázky. 


Základní informace o zadavateli:

Název zadavatele:

Statutární město Přerov

IČO:

00301825
Identifikátor profilu zadavatele: 60066485

Adresa:

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

Profil zadavatele:

Číslo nového profilu: Z2018-025388 Číslo starého profilu: 60066485

Elektronické tržiště veřejné správy:

-

Obecná adresa zadavatele:

https://www.prerov.eu


Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011)

Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. (od 1.9.2018, NEN)

 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49968418
Za týden: 235528
Za den: 41672
Online návštěvníků: 711
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load