Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Byty pro výběrové řízení

Městské byty v ostatních lokalitách mimo byty sociální, dostupné a byty zvláštního určení:

 • Kopaniny
 • Osmek
 • Kratochvílova 
 • Komenského
 • Na Hrázi
 • Jižní čtvrť
 • Alšova
 • cca 200 tzv. neprodaných bytů v prodaných domech.

Aktuální nabídka bytů pro výběrové řízení: REALITNÍ WEB

Odbor správy majetku a komunálních služeb (dále jen „odbor majetku“) po provedení kontroly bytové jednotky (bytu) vyhlásí výběrové řízení na nájem bytu. Nabídka volného bytu musí být zveřejněna na úřední desce a na webu města Přerova po dobu minimálně 15 kalendářních dnů. Nabídka bude také inzerována v rámci veřejné inzerce.

K přihlášce do výběrového řízení zájemce dále předloží:

 1. souhlas žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, se zpracováním osobních údajů správcem městem Přerov dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, "GDPR") dle přílohy č. 1 vnitřního předpisu,
 2. souhlas žadatele s prověřením bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Přerov,
 3. čestné prohlášení o plné svéprávnosti žadatele, v případě manželů od obou, příp. rozhodnutí o omezení svéprávnosti.
 4. doklad o výši příjmu domácnosti.

Ve vypsaném výběrovém řízení je vždy uvedena požadovaná minimální výše nájemného. Tato cena neobsahuje úhrady za vybavení bytu v případě, že se toto v bytě nachází (např. kuchyňská linka, sporák, vařič, bojler, kamna, vest. skříň, atd.), a za služby spojené s užíváním bytu jako je teplo, osvětlení společných prostor, vodné a stočné, teplá voda, užívání výtahu atd.) 

Přihlášky na nájem bytu jsou přijímány na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, po dobu uvedenou ve vyvěšené nabídce. Přihlášky na nájem bytu lze zaslat rovněž elektronicky s ověřeným digitálním podpisem posta@prerov.eu či prostřednictvím datové schránky. Odbor majetku předloží doručené obálky Komisi, která je posoudí a navrhne Radě města Přerova schválit budoucího nájemce z řad žadatelů o byt, kteří podali přihlášky do výběrového řízení na nájem bytu. S ostatními žadateli doporučí Radě města Přerova nájemní smlouvu neschválit. Pro výběr nájemce je rozhodující výše nabídnutého nájemného s přihlédnutím k výše uvedeným doloženým dokladům k přihlášce do výběrového řízení. Vybraný uchazeč je před uzavřením nájemní smlouvy povinen uhradit jistotu ve výši 3 násobku měsíční platby za nájem. Jistota bude vratná při ukončení nájemní smlouvy.

Byt je zájemci pronajat na dobu určitou maximálně jednoho roku vždy však s možností prodloužení o další maximálně jeden rok. Ze strany odboru majetku bude také prověřena nájemcova bezdlužnost.


Formuláře:

8.4.2016 15:22:16 - aktualizováno 27.4.2023 16:03:22 | přečteno 6274x | webmaster
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14806
Za týden: 378991
Za den: 67215
Online návštěvníků: 1276
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load