Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Nájemní smlouvy městských bytů

Prodloužení nájemní smlouvy dle vnitřního předpisu č. 3/2016 vydaný Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty, ve znění vnitřního předpisu č. 14/2017

Rozdělení obecních bytů

  • sociální byty: v lokalitě ulic Husova, Škodova,  Kojetínská,
  • dostupné byty: v lokalitě ulic Denisova 6,8,10,12, Generála Štefánika 4,6,7, Nám. Fr. Rasche 3,5,7, Jižní čtvrť I/21-22, II/5, II/13, III/1-5, Kainarova 12,
  • byty pro výběrové řízení: ostatní byty mimo byty sociální, dostupné a zvláštního určení,
  • byty zvláštního určení: byty určené pro bydlení osob se zdravotním postižením (bezbariérové byty) a byty v domech s pečovatelskou službou.

Podklady pro prodloužení nájemní smlouvy k bytu (nájemce doloží)

Sociální byty:

oddělení bytové správy (Blahoslavova 3)
sml@prerov.eu

oddělení sociálních služeb a bydlení (Smetanova 7)
 jana.kupkova@prerov.eu

Zproštění mlčenlivosti (příloha č. 1) Žádné

Dostupné byty:

oddělení bytové správy (Blahoslavova 3)
sml@prerov.eu

oddělení sociálních služeb a bydlení (Smetanova 7)
 jana.kupkova@prerov.eu

Zproštění mlčenlivosti (příloha č. 1)
Účast na trhu práce

Byty pro výběrové řízení:

oddělení bytové správy (Blahoslavova 3)
sml@prerov.eu

oddělení sociálních služeb a bydlení (Smetanova 7)

Zproštění mlčenlivosti (příloha č. 1)
Žádné

Byty zvláštního určení:

oddělení bytové správy (Blahoslavova 3)
sml@prerov.eu

oddělení sociálních služeb a bydlení (Smetanova 7)
renata.konvickova@prerov.eu

Zproštění mlčenlivosti (příloha č. 1) Žádné

Přílohy:

Na formuláři zproštění mlčenlivosti dle přílohy č. 1 se uvádějí všechny osoby sdílející s nájemcem společnou domácnost (tj. osoby hlášené na služby, uvedené v evidenčním listu).

Absence přestupků (příloha č.2) se dokládá výpisem z evidence Oddělení přestupků Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova (Smetanova 7, Přerov).

Účast na trhu práce: byl/a nájemce(i) v posledních 3 letech zaměstnancem nebo se jinak pracovně uplatnil/a alespoň po dobu 6 kalendářních měsíců nepřetržitě. Splnění podmínky účasti na trhu práce se prokazuje platnou pracovní smlouvou, dokladem o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovním uplatněním v rámci institutu veřejně prospěšné práce, společensky účelného pracovního místa, veřejné služby, dobrovolnictví. U osob, které mají přiznaný invalidní nebo starobní důchod, se podmínka účasti na trhu práce nevyžaduje. Účast na trhu práce se rovněž nevyžaduje u osamělých rodičů, kteří celodenně pečují o zdravotně postižené dítě s přiznaným příspěvkem na péči alespoň II. stupně. U osamělých rodičů pečujících o dítě mladší 3let se za prokázání účasti na trhu práce považuje vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství před aktuálním rodičovským příspěvkem.

Uvedené doklady je možné doručit osobně na uvedenou adresu příslušných oddělení, nebo jejich digitální obraz zaslat na uvedené e-mailové adresy.

3.2.2022 10:54:43 - aktualizováno 6.9.2022 10:48:08 | přečteno 1881x | Bc. Marek Rybářík

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959198
Za týden: 135980
Za den: 13209
Online návštěvníků: 333
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load