Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

GIS specialista/specialistka

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV – TAJEMNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

GIS specialista/specialistka oddělení informačních a komunikačních služeb Odboru vnitřní správy

 • místo výkonu práce: město Přerov
 • pracovní poměr: na dobu neurčitou
 • předpokládaný nástup: dle dohody
 • pozice vhodná i pro absolventy

Požadované znalosti a dovednosti

 • kvalifikační předpoklad vzdělání – vysokoškolské vzdělání v oboru GIS nebo příbuzném oboru,
 • znalost ArcGIS Desktop,
 • všeobecnou znalost databází,
 • schopnost práce v týmu,
 • spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • vlastní iniciativa při řešení problémů,
 • výhodou
  • znalost sw MicroStation,
  • kartografické dovednosti,
  • místní znalost Přerova a místních částí,
 • odolnost vůči stresu,
 • časová flexibilita,
 • ochota dále se vzdělávat,
 • oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B“.

Pracovní náplň

 • vývoj a údržba GIS systému,
 • ladění, testování aplikací GIS,
 • zaškolování uživatelů GIS,
 • sběr dat GIS v terénu pomocí mobilní aplikace,
 • analýzy GIS a tvorba kartografických výstupů,
 • komunikace s kolegy a zákazníky řešící zpracování prostorových dat,
 • práce na zajímavých projektech.

Předpoklady

 • občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt, ovládá jednací jazyk,
 • věk nad 18 let,
 • bezúhonnost dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
 • způsobilost k právním úkonům.

Platové zařazení

 • platová třída 10 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

K písemné přihlášce přiložte

 • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se činnosti ve výše uvedeném oboru,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
 • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete nebo doručte osobně v zalepené obálce a označte nápisem „Výběrové řízení – Kancelář tajemníka – neotvírat“ do 11. 4. 2023 na adresu: Magistrát města Přerova, Kancelář tajemníka, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2.

Upozornění pro uchazeče – v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Poskytnuté osobní údaje bude statutární město Přerov (dále jen „správce“) zpracovávat pro účely výběrového řízení a souvisejících povinností. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Jako uchazeč máte právo požadovat přístup k osobním údajům a jejich opravu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů správcem včetně zásad tohoto zpracování a kontaktu na pověřence jsou k dispozici na webových stránkách správce

Kontaktní osoba

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. – právník, personalista pro výběrová řízení, vzdělávání, telefon: 581 268 267

Vyvěšeno: 9. 3. 2023
Sňato: 11. 4. 2023
15.3.2023 16:00:41 | přečteno 131x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 8198
Za týden: 372066
Za den: 50394
Online návštěvníků: 914
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load