Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Koordinátor styku s ukrajinskými uprchlíky

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV – TAJEMNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Koordinátor styku s ukrajinskými uprchlíky

(zařazený na útvar Kanceláře tajemníka)

místo výkonu práce: město Přerov
pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 5. 2023
předpokládaný nástup: červen 2022 případně dle dohody

Požadované vzdělání znalosti a dovednosti

 • kvalifikační předpoklad vzdělání – vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání 

Požadavky

 • přehled o aktuálních problémech ukrajinských uprchlíků,
 • samostatnost při řešení problémů,
 • výborné organizační, komunikační a prezentační schopnosti,
 • časová flexibilita,
 • výborný zdravotní stav,
 • schopnost práce s PC na dobré uživatelské úrovni, 
 • znalost ukrajinského jazyka podmínkou,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.

Pracovní náplň

 • zabezpečuje zejména tlumočení ukrajinským uprchlíkům ve styku s úřadem,
 • pomáhá vyřizovat ukrajinským uprchlíkům potřebné doklady,
 • provádí kontroly v ubytovacích zařízeních poskytujících ubytovací služby ukrajinským uprchlíkům,
 • další činnosti dle aktuálních potřeb v souvislosti s uprchlickou situací.

Platové zařazení

 • platová třída 10 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 314/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady

 • občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt,
 • věk nad 18 let,
 • bezúhonnost,
 • způsobilost k právním úkonům.

K písemné přihlášce přiložte

 • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se činnosti ve výše uvedeném oboru,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete nebo doručte osobně v zalepené obálce a označte nápisem „Výběrové řízení – Kancelář tajemníka – neotvírat“ do 26. 5. 2022 na adresu: Magistrát města Přerova, Kancelář tajemníka, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2.

Upozornění pro uchazeče – v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Poskytnuté osobní údaje bude statutární město Přerov (dále jen „správce“) zpracovávat pro účely výběrového řízení a souvisejících povinností. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Jako uchazeč máte právo požadovat přístup k osobním údajům a jejich opravu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů správcem včetně zásad tohoto zpracování a kontaktu na pověřence jsou k dispozici na webových stránkách správce.

Kontaktní osoba

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. – právník, personalista pro výběrová řízení, vzdělávání, telefon: 581 268 267.

Vyvěšeno: 10. 5. 2022
Sňato: 26. 5. 2022
10.5.2022 12:41:15 | přečteno 360x | Ing. Jana Pivodová

Výběrová řízení na volná místa - MMPr

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (22)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49975362
Za týden: 381490
Za den: 64917
Online návštěvníků: 1491
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load