Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Referent/ka oddělení majetkoprávního

Statutární  MĚSTO  PŘEROV  - TAJEMNÍK  Magistrátu města Přerova

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:

referent/ka oddělení majetkoprávního Odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr

 • místo výkonu práce je město Přerov,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • předpokládaný nástup: dle dohody.

Požadované vzdělání, znalosti a dovednosti:

 • kvalifikační předpoklad vzdělání – vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zkušenosti se správou majetku (výpůjčky, nájmy, pachty, věcná břemena, převody) výhodou,

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů výhodou,

 • orientace v pozemkových mapách a geometrických plánech výhodou,

 • schopnost analytického myšlení, samostatnost, spolehlivost, pečlivost,

 • ochota a schopnost učit se novým poznatkům,

 • znalost práce s PC – Word, Excel, Internet,

 • komunikativnost, umění jednat s lidmi,

 • vysoké pracovní nasazení,

 • organizační schopnosti, odolnost proti stresu,

 • oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B“ – aktivní řidič výhodou.

Předpoklady:

 • občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt,

 • věk nad 18 let,

 • bezúhonnost,

 • způsobilost k právním úkonům.

Platové zařazení:

 • platová třída 9 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:

 • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se činnosti ve výše uvedeném oboru,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

 • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete, nebo doručte osobně v zalepené obálce a označte nápisem „Výběrové řízení – útvar Kancelář tajemníka – neotvírat“ do 13. 12. 2021 na adresu:

Magistrát města Přerova, útvar Kancelář tajemníka, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2.

Upozornění pro uchazeče – v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Poskytnuté osobní údaje bude statutární město Přerov (dále jen „správce“) zpracovávat pro účely výběrového řízení a souvisejících povinností. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Jako uchazeč máte právo požadovat přístup k osobním údajům a jejich opravu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů správcem včetně zásad tohoto zpracování a kontaktu na pověřence jsou k dispozici na webových stránkách správce.

Kontaktní osoba:

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. – právník, personalista pro výběrová řízení, vzdělávání, telefon: 581 268 267.Vyvěšeno: 22. 11. 2021
Sňato:  13. 12. 2021

22.11.2021 15:20:53 | přečteno 154x | webmaster

Výběrová řízení na volná místa - MMPr

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
87% (128)
 
13% (19)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49962330
Za týden: 222786
Za den: 39852
Online návštěvníků: 672
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load