Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Živnostenské a zemědělské podnikání

Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Živnostenské podnikání

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Určuje co živností je a co naopak není, kdo může živnost provozovat, či jaké podmínky je při provozování živnosti nutné splnit.

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených výše uvedeným zákonem.

Bližší informace k živnostenskému podnikání a jednotlivým živnostem naleznete na  internetových stránkách:

Vyhledávání podnikatelských subjektů v Živnostenském rejstříku : www.rzp.cz

Zemědělské podnikání

Podnikáním v zemědělství se rozumí soustavná, samostatná činnost, provozovaná pod vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zák. č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace k zemědělskému podnikání naleznete na  internetových stránkách:

  • http://eagri.cz
  • případně se obraťte přímo na Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřaduoddělení obecní živnostenský úřad, který je pověřen vedením evidence zemědělských podnikatelů ve správním obvodu Statutárního města Přerova, který  je vymezen územím obcí: 
    Beňov, Bezuchov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Citov, Čechy, Čelechovice, Dobrčice, Domaželice Dřevohostice, Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany, Kojetín, Kokory, Křenovice, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Lipová, Líšná, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Nahošovice, Nelešovice, Oldřichov, Oplocany, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Polkovice, Prosenice, Přerov, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Radslavice, Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Sušice, Stříbrnice, Šišma, Tovačov, Troubky, Tučín, Turovice, Uhřičice, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice, Želatovice.

Vyhledávání podnikatelských subjektů v Evidenci zemědělských podnikatelů: http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 16311
Za týden: 375107
Za den: 69577
Online návštěvníků: 1383
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load