Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuální informace ŽÚ

Nejnovější informace živnostenského úřadu 


Živnostenská oprávnění vydaná před 1. červencem roku 2008

Živnostenský úřad vyzývá všechny držitele živnostenského oprávnění, kterým byl vydán před 1. červencem roku 2008 „barevný Živnostenský list“ - a nebyl poté nahrazen „Výpisem ze živnostenského rejstříku“, aby se dostavili na obecní živnostenský úřad. 

15.8.2022 14:30:04 | přečteno 457x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Ode dne 3. 3. 2020 dochází ke změně v podnikání při realitním zprostředkování

Dne 3. března 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), který zavádí novou vázanou živnost s předmětem podnikání „Realitní zprostředkování“.

6.3.2020 13:31:09 | přečteno 697x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Změny podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu platné od 1. 7. 2018

Dne 1. 7.2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (viz presentace k novele zákona o cestovním ruchu na http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/Novela-2018). Nově se upravuje pojem zájezd a zavádí se nový pojem spojené cestovní služby. 

18.7.2018 15:39:02 | přečteno 1110x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Brožura dTestu „Bezpečně na internetu“ v informačních centrech města

Brožura dTestu

V  rámci spolupráce Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu s obecně prospěšnou společností dTEST  byla distribuována živnostenským úřadem do městských informačních center brožura s názvem Bezpečně na internetu a leták Než kliknete na „objednat“. Další počin z dílny obecně prospěšné společnosti  dTest, zabývající se ochranou spotřebitelů, je k dispozici  občanům města Přerova zdarma.

18.7.2018 8:21:50 | přečteno 382x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Změna pravidel pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

Dne 1.12.2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Změna se dotkne i živnostenského zákona, jelikož poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru se stává činností vyloučenou ze živnostenského podnikání.

1.12.2016 15:48:05 | přečteno 1940x | MMPr | Celý článek
 

Novelizace živnostenského zákona

Dne 1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 88/2016 Sb.

3.8.2016 13:59:17 | přečteno 457x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Další brožury dTestu v informačních centrech města

brožura

Další dvě příručky z dílny obecně prospěšné společnosti dTest, zabývající se ochranou spotřebitelů, jsou k dispozici  občanům města Přerova zdarma v jeho informačních centrech. 

7.6.2016 13:35:47 | přečteno 335x | MMPr | Celý článek
 

Varování před podomními prodejci předražených bezpečnostních zámků a regulátorů vody

Klíče

Obecní živnostenský úřad v Přerově upozorňuje občany na podomní prodejce, kteří se od podzimu minulého roku zaměřují nejen na nabídku levnější energie, ale také na prodej a montáž bezpečnostních vložek do vchodových dveří a úsporných perlátorů vody. Je třeba mít na paměti, že tržní řád města Přerova  podomní prodej zakazuje. 

8.3.2016 9:03:45 | přečteno 640x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Nová brožura dTestu v informačních centrech města

Brožura dTestu 2015

V rámci osvědčené spolupráce Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu s obecně prospěšnou společností dTEST na poli ochrany spotřebitele byly distribuovány živnostenským úřadem do městských informačních center brožury s názvem „Jak se vyznat v energetice“ a „Jak nespadnout do pasti“. 

14.9.2015 8:38:35 | přečteno 533x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Upozornění MPO pro podnikatele na zavádějící nabídky katalogových společností

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje zejména začínající podnikatele na zavádějící nabídky „katalogových“ společností, které se týkají uzavření smlouvy o úplatné registraci, v těmito společnostmi vytvořených registrech firem či jiných evidencích.

  

17.12.2014 13:17:23 | přečteno 490x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Brožury dTestu v informačních centrech města

Brožury dTestu v informačních centrech města

V rámci spolupráce Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu s obecně prospěšnou společností dTEST na poli ochrany spotřebitele byly distribuovány živnostenským úřadem do městských informačních center brožury s názvem „Jak nespadnout do pasti“ a „Stovka triků obchodníků“.

6.10.2014 8:18:54 | přečteno 301x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Spotřebitelská práva v novém

Na obecním živnostenském úřadě a v informačních centrech města Přerova je občanům zdarma k dispozici brožura Spotřebitelská práva v novém, kterou vydalo Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Sdružení také nově nabízí na samostatných webových stránkách službu mimosoudního řešení sporů.

11.4.2014 13:11:15 | přečteno 335x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Upozornění pro podnikatele a prodejce lihu a lihovin

Alkohol

Asi jen pětina ze stávajícího počtu prodejců lihu a lihovin si dosud zažádala ve správním obvodu Statutárního města Přerova o koncesi. Přitom lhůta pro její vyřízení končí už 17. dubna. „Po tomto datu bude prodej lihu a lihovin bez koncese trestán pokutou až do výše 1 milionu korun,“ upozorňuje vedoucí odboru evidenčních správních služeb a živnostenského úřadu Jitka Kočicová.

11.3.2014 9:06:39 | přečteno 482x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Proběhla kontrola prodejců alkoholu na vánočních trzích

Kontrola prodejců alkoholu na vánočních trzích

Pracovníci živnostenského úřadu provedli společně s příslušníky Celní správy Olomouc kontrolu prodeje lihovin na vánočních trzích v Přerově.

16.12.2013 15:46:05 - aktualizováno 16.12.2013 15:47:34 | přečteno 505x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Informace pro prodejce kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Kvasný líh, konzumní líh a lihoviny budou smět nově prodávat jen obchodníci s koncesí. Stávající prodejci mají půlroční lhůtu na bezplatné vyřízení koncese, neměli by však s podáním žádosti o vydání koncese dlouho otálet … 

25.10.2013 7:22:01 | přečteno 1607x | MMPr | Celý článek
 

Informace pro podnikatele – novela zákona o pohonných hmotách

Dnem 1. října nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Stávající výrobci a zpracovatelé paliv a maziv a distributoři pohonných hmot musí od 1. října do 1. listopadu požádat živnostenský úřad o koncesi a distributoři pohonných hmot také celní úřad o registraci a poskytnout kauci.

25.9.2013 13:32:33 | přečteno 472x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Vánoční trhy v Přerově v hledáčku státní kontroly

Vánoční kontrola

Tržní řád města Přerova i nadále umožňuje prodej alkoholických nápojů v době vánočních trhů, tento prodej  však probíhá pod zvýšeným dohledem dozorových  orgánů.

13.12.2012 8:40:45 | přečteno 656x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Kontroly prodejců tvrdého alkoholu pokračují

Kontrola alkoholu

Přerovský živnostenský úřad ve spolupráci s dalšími dozorovými orgány i nadále provádí kontroly prodejců tvrdého alkoholu. 

23.11.2012 9:19:18 | přečteno 384x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Informace pro podnikatele – novela zákona o rostlinolékařské péči

Dne 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

11.7.2012 14:44:02 | přečteno 724x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Informace pro podnikatele – novela živnostenského zákona

Dne 30. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

11.7.2012 14:39:35 | přečteno 295x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě

Dne 1.června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

11.7.2012 14:37:06 | přečteno 2204x | MMPr | Celý článek
 

Živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů k 1.8.2012

Upozornění pro podnikatele, kterým ke dni 1.8.2010 trvalo živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, a kteří dosud neprokázali živnostenskému úřadu splnění nových podmínek odborné způsobilosti podle živnostenského zákona.

28.6.2012 9:44:44 - aktualizováno 28.6.2012 10:49:44 | přečteno 1372x | MMPr | Celý článek
 

Kontrola stánkového prodeje na chovatelské burze

burza 1

Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby.

25.6.2012 14:07:54 | přečteno 736x | MMPr | Celý článek
 

Brožura pro seniory

Dtest

V rámci spolupráce Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu s Občanským sdružením spotřebitelů TEST na poli ochrany spotřebitele byla v těchto dnech distribuována živnostenským úřadem do městských informačních center a na pracoviště Odboru sociálních věcí a školství na Smetanově ul. č.7 brožurka s názvem „Jak nespadnout do pasti“, která je určena především našim starším spoluobčanům.

30.3.2012 7:20:06 | přečteno 324x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Připomínkujte návrh tržního řádu

Město Přerov připravuje nový tržní řád.

4.11.2011 8:55:36 | přečteno 634x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Proběhla kontrola zákazu nočního provozu zastaváren a bazarů

Kontrola zákazu nočního provozu zastaváren a bazarů 2

Podnikatelé, kteří podnikají v zastavárenské (bazarové) činnosti, nemohou podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, nakupovat a prodávat veškeré použité zboží nebo zboží bez dokladu nabytí (nebo uvedené zboží přijímat do zástavy) mezi 22. a 6. hodinou.

23.9.2011 12:40:44 | přečteno 443x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Nová povinnost pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru

Od 1. 7. 2011 jsou podnikatelé, kteří vykonávají činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, povinni poskytnout své zákonem stanovené identifikační údaje (jako je např. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.) finančnímu arbitrovi.

25.7.2011 9:21:09 | přečteno 883x | MMPr | Celý článek
 

Poskytování spotřebitelského úvěru - živnost vázaná!

15.6.2011 16:03:45 - aktualizováno 1.7.2011 16:36:01 | přečteno 748x | MMPr | Celý článek
 

Označování provozoven identifikačními číslo provozovny (IČP)

15.6.2011 16:03:49 - aktualizováno 27.6.2011 18:33:18 | přečteno 2280x | MMPr | Celý článek
 

Novela živnostenského zákona účinná od 1. 8. 2010 - nejdůležitější změny

15.6.2011 16:03:54 - aktualizováno 1.7.2011 16:41:42 | přečteno 819x | MMPr | Celý článek
 

Elektronické podání

15.6.2011 16:04:04 | přečteno 406x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Novelizace živnostenského zákona k 1.7.2008

15.6.2011 16:04:13 | přečteno 382x | MMPr | Celý článek
 
11.3.2014 8:25:30 - aktualizováno 18.7.2018 8:24:58 | přečteno 382x | webmaster

Aktuální informace ŽÚ

Živnostenská oprávnění vydaná před 1. červencem roku 2008 Ode dne 3. 3. 2020 dochází ke změně v podnikání při realitním zprostředkování Změny podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu platné od 1. 7. 2018 Brožura dTestu „Bezpečně na internetu“ v informačních centrech města Změna pravidel pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru Novelizace živnostenského zákona Další brožury dTestu v informačních centrech města Varování před podomními prodejci předražených bezpečnostních zámků a regulátorů vody Nová brožura dTestu v informačních centrech města Upozornění MPO pro podnikatele na zavádějící nabídky katalogových společností Brožury dTestu v informačních centrech města Spotřebitelská práva v novém Upozornění pro podnikatele a prodejce lihu a lihovin Proběhla kontrola prodejců alkoholu na vánočních trzích Informace pro prodejce kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Informace pro podnikatele – novela zákona o pohonných hmotách Vánoční trhy v Přerově v hledáčku státní kontroly Kontroly prodejců tvrdého alkoholu pokračují Informace pro podnikatele – novela zákona o rostlinolékařské péči Informace pro podnikatele – novela živnostenského zákona Informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě Živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů k 1.8.2012 Kontrola stánkového prodeje na chovatelské burze Brožura pro seniory Spotřebitelská poradna a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Připomínkujte návrh tržního řádu Proběhla kontrola zákazu nočního provozu zastaváren a bazarů Nová povinnost pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru Poskytování spotřebitelského úvěru - živnost vázaná! Označování provozoven identifikačními číslo provozovny (IČP) Novela živnostenského zákona účinná od 1. 8. 2010 - nejdůležitější změny Elektronické podání Novelizace živnostenského zákona k 1.7.2008

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1223
Za týden: 358538
Za den: 54282
Online návštěvníků: 1223
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load