Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě

Dne 1.června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Zákon č. 119/2012 Sb., byl zpracován v návaznosti na Nařízení  Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. 10.2009 a vytváří podmínky pro přímou aplikaci uvedeného nařízení v českém právním řádu.

Od 1. června 2012 tak dochází  k některým podstatným změnám podmínek v provozování koncesované živnosti silniční motorové dopravy.

Změna předmětu podnikání

Dosavadní předmět podnikání  „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba.“  se mění na :

„Silniční motorová doprava

  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  •  
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
  •  
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  •  
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.“

Dopravci s velkými vozidly

Novela silničního zákona  především nově upravila zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel. Přičemž velkým vozidlem se podle § 2 odst. 14 zákona o silniční dopravě rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Žadatel o koncesi pro provozování silniční motorové dopravy prostřednictvím velkých vozidel musí splňovat zvláštní podmínky podle § 6 odst. 1 zákona o silniční dopravě, kterými jsou a) usazení, b) dobrá pověst, c) finanční způsobilost, d) odborná způsobilost.

Nadále lze udělit koncesi pro provozování silniční motorové dopravy velkými vozidly pouze právnické osobě se sídlem na území ČR nebo fyzické osobě s trvalým pobytem na území ČR nebo s obdobným pobytem na území jiného členského státu EU.

Odborná způsobilost se prokazuje živnostenskému úřadu osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky nebo orgán jiného členského státu než České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. Podle § 8a odst. 1 zákona o silniční dopravě je podmínka odborné způsobilosti splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly.

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.

Důležitá jsou také přechodná ustanovení novely

Podle přechodných ustanovení jsou podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost s původním předmětem podnikání, jsou oprávněni provozovat živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní právní úpravy, s následujícími výjimkami:

1) Podnikatelé, kteří byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“ nebo „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“, jsou nadále oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“.

Tuto změnu rozsahu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 živnostenského zákona.

2) Podnikatelé, kteří byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava - taxislužba“, jsou nadále oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

Tuto změnu rozsahu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 živnostenského zákona.

3) Podnikatelé, kteří byli oprávněni provozovat koncesovanou „Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava - mezinárodní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava - vnitrostátní veřejná linková“, „Silniční motorová doprava - vnitrostátní zvláštní linková“, „Silniční motorová doprava - mezinárodní linková“, nebo „Silniční motorová doprava - mezinárodní kyvadlová“ a hodlají nadále provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit příslušné doklady podle nové právní úpravy. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.6.2013), změní živnostenský úřad původní rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

4) Podnikatelé, kteří byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ nebo „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ a hodlají nadále provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání  „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona  povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit příslušné doklady podle nové právní úpravy. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.6.2013), změní živnostenský úřad původní rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“.

ikona souboruZákon č. 119/2012 Sb.

11.7.2012 14:37:06 | přečteno 9034x | webmaster

Aktuální informace ŽÚ

Živnostenská oprávnění vydaná před 1. červencem roku 2008 Ode dne 3. 3. 2020 dochází ke změně v podnikání při realitním zprostředkování Změny podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu platné od 1. 7. 2018 Brožura dTestu „Bezpečně na internetu“ v informačních centrech města Změna pravidel pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru Novelizace živnostenského zákona Další brožury dTestu v informačních centrech města Varování před podomními prodejci předražených bezpečnostních zámků a regulátorů vody Nová brožura dTestu v informačních centrech města Upozornění MPO pro podnikatele na zavádějící nabídky katalogových společností Brožury dTestu v informačních centrech města Spotřebitelská práva v novém Upozornění pro podnikatele a prodejce lihu a lihovin Proběhla kontrola prodejců alkoholu na vánočních trzích Informace pro prodejce kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Informace pro podnikatele – novela zákona o pohonných hmotách Vánoční trhy v Přerově v hledáčku státní kontroly Kontroly prodejců tvrdého alkoholu pokračují Informace pro podnikatele – novela zákona o rostlinolékařské péči Informace pro podnikatele – novela živnostenského zákona Informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě Živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů k 1.8.2012 Kontrola stánkového prodeje na chovatelské burze Brožura pro seniory Spotřebitelská poradna a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Připomínkujte návrh tržního řádu Proběhla kontrola zákazu nočního provozu zastaváren a bazarů Nová povinnost pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru Poskytování spotřebitelského úvěru - živnost vázaná! Označování provozoven identifikačními číslo provozovny (IČP) Novela živnostenského zákona účinná od 1. 8. 2010 - nejdůležitější změny Elektronické podání Novelizace živnostenského zákona k 1.7.2008

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960886
Za týden: 120912
Za den: 20757
Online návštěvníků: 307
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load