Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Novela živnostenského zákona účinná od 1. 8. 2010 - nejdůležitější změny

Prokazování bezúhonnosti

Vedle dosažení věku 18 let a způsobilosti k právním úkonům je jednou ze všeobecných podmínek provozování živnosti také splnění podmínky bezúhonnosti. K ztrátě bezúhonnosti dochází pouze v případě pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který osoba žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Zrušení povinnosti ohlašovat živnostenskému úřadu změnu některých údajů

Podnikatel již není povinen živnostenskému úřadu oznamovat změny a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a jako náležitosti žádosti o koncesi, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel státním občanem České republiky), anebo v informačním systému cizinců (pokud je podnikatel cizincem). Jedná se například o odstranění povinnosti oznamovat změnu trvalého bydliště, jména a příjmení podnikatele.

Dokládání výpisu z obchodního rejstříku

Podnikatel již nemusí předkládat živnostenskému úřadu výpis z obchodního rejstříku, protože došlo k propojení databází obchodního a živnostenského rejstříku.

Přerušení provozování živnosti

Byla odstraněna povinnost písemně předem oznámit přerušení provozování živnosti, jednalo-li se o přerušení na dobu delší než 6 měsíců. Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, či nikoliv. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů (např. splňovat finanční způsobilost, odbornou způsobilost, označovat sídlo nebo místo podnikání).

Oznamovací povinnost při ukončení činnosti v provozovně

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Byla stanovena povinnost hlásit i další změny uvedené adresy, a to po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresa místa, kde lze vypořádat tyto závazky, se zapisuje do živnostenského rejstříku.

Povinnost prokázat živnostenskému úřadu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb

Novela zavedla obecnou povinnost podnikatele prokázat na žádost kontrolního orgánu a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného pro poskytování služeb. Podle úpravy platné do 31. července 2010, byl podnikatel povinen mít uvedené doklady k dispozici v každé provozovně či na jiném v zákoně uvedeném místě, což v praxi působilo zbytečné problémy.

Koncesované živnosti s předmětem podnikání „Ostraha majetku a osob" a „Služby soukromých detektivů" - změna podmínek odborné způsobilosti

V zájmu zachování kontinuity podnikání byla u existujících živností stanovena dvouletá lhůta pro splnění podmínky odborné způsobilosti podnikatele a osob vykonávajících pro něj uvedené činnosti, která skončí dnem 1. 8. 1012.

Obchod s elektřinou a plynem

K provozování těchto činností není vyžadováno získání živnostenské oprávnění, ale postačuje pouze licence podle energetického zákona.

15.6.2011 16:03:54 - aktualizováno 1.7.2011 16:41:42 | přečteno 3762x | webmaster

Aktuální informace ŽÚ

Živnostenská oprávnění vydaná před 1. červencem roku 2008 Ode dne 3. 3. 2020 dochází ke změně v podnikání při realitním zprostředkování Změny podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu platné od 1. 7. 2018 Brožura dTestu „Bezpečně na internetu“ v informačních centrech města Změna pravidel pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru Novelizace živnostenského zákona Další brožury dTestu v informačních centrech města Varování před podomními prodejci předražených bezpečnostních zámků a regulátorů vody Nová brožura dTestu v informačních centrech města Upozornění MPO pro podnikatele na zavádějící nabídky katalogových společností Brožury dTestu v informačních centrech města Spotřebitelská práva v novém Upozornění pro podnikatele a prodejce lihu a lihovin Proběhla kontrola prodejců alkoholu na vánočních trzích Informace pro prodejce kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Informace pro podnikatele – novela zákona o pohonných hmotách Vánoční trhy v Přerově v hledáčku státní kontroly Kontroly prodejců tvrdého alkoholu pokračují Informace pro podnikatele – novela zákona o rostlinolékařské péči Informace pro podnikatele – novela živnostenského zákona Informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě Živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů k 1.8.2012 Kontrola stánkového prodeje na chovatelské burze Brožura pro seniory Spotřebitelská poradna a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Připomínkujte návrh tržního řádu Proběhla kontrola zákazu nočního provozu zastaváren a bazarů Nová povinnost pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru Poskytování spotřebitelského úvěru - živnost vázaná! Označování provozoven identifikačními číslo provozovny (IČP) Novela živnostenského zákona účinná od 1. 8. 2010 - nejdůležitější změny Elektronické podání Novelizace živnostenského zákona k 1.7.2008

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959303
Za týden: 191372
Za den: 53985
Online návštěvníků: 1310
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load