Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ode dne 3. 3. 2020 dochází ke změně v podnikání při realitním zprostředkování

Dne 3. března 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), který zavádí novou vázanou živnost s předmětem podnikání „Realitní zprostředkování“.

Zákon ukládá realitním zprostředkovatelům kromě jiného tyto povinnosti: 

  • Podnikatelé, kteří byli přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlají v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, musí nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, tj. nejpozději do 3. září 2020, ohlásit (na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě) vázanou živnost „Realitní zprostředkovánía doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti. Uplynutím uvedené doby jejich oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká. Ohlášení nepodléhá správnímu poplatku.
  • Nejpozději do 2 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 3. května 2020, musí uzavřít pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování. Do 10 dnů od uzavření pojištění předložit stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy ministerstvu pro místní rozvoj.
  • Nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tj. do 3. března 2022, zajistit výkon činnosti pouze fyzickými osobami splňujícími požadovanou odbornou způsobilost, která je uvedena pro tuto živnost v příloze č. 5 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.) a není zcela shodná s odbornou způsobilostí pro získání živnostenského oprávnění.

Varianty možného prokázání odborné způsobilosti při ohlášení výše uvedené vázané živnosti:

a) vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti   vzdělávání Právo, v oblasti  vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,

c) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*),

d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


6.3.2020 13:31:09 | přečteno 709x | Ing. Petr Věrný

Aktuální informace ŽÚ

Živnostenská oprávnění vydaná před 1. červencem roku 2008 Ode dne 3. 3. 2020 dochází ke změně v podnikání při realitním zprostředkování Změny podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu platné od 1. 7. 2018 Brožura dTestu „Bezpečně na internetu“ v informačních centrech města Změna pravidel pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru Novelizace živnostenského zákona Další brožury dTestu v informačních centrech města Varování před podomními prodejci předražených bezpečnostních zámků a regulátorů vody Nová brožura dTestu v informačních centrech města Upozornění MPO pro podnikatele na zavádějící nabídky katalogových společností Brožury dTestu v informačních centrech města Spotřebitelská práva v novém Upozornění pro podnikatele a prodejce lihu a lihovin Proběhla kontrola prodejců alkoholu na vánočních trzích Informace pro prodejce kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Informace pro podnikatele – novela zákona o pohonných hmotách Vánoční trhy v Přerově v hledáčku státní kontroly Kontroly prodejců tvrdého alkoholu pokračují Informace pro podnikatele – novela zákona o rostlinolékařské péči Informace pro podnikatele – novela živnostenského zákona Informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě Živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů k 1.8.2012 Kontrola stánkového prodeje na chovatelské burze Brožura pro seniory Spotřebitelská poradna a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Připomínkujte návrh tržního řádu Proběhla kontrola zákazu nočního provozu zastaváren a bazarů Nová povinnost pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru Poskytování spotřebitelského úvěru - živnost vázaná! Označování provozoven identifikačními číslo provozovny (IČP) Novela živnostenského zákona účinná od 1. 8. 2010 - nejdůležitější změny Elektronické podání Novelizace živnostenského zákona k 1.7.2008

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 352569
Za den: 45662
Online návštěvníků: 894
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load