Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů k 1.8.2012

Upozornění pro podnikatele, kterým ke dni 1.8.2010 trvalo živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, a kteří dosud neprokázali živnostenskému úřadu splnění nových podmínek odborné způsobilosti podle živnostenského zákona.

Zákonem  č. 274/2008  Sb.,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky a zákonem č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, došlo i ke změně  zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, respektive přílohy č. 3 živnostenského zákona, která stanoví odbornou způsobilost pro koncesované živnosti.

1/ Ostraha majetku a osob

U koncesované živnosti s předmětem podnikání „Ostraha majetku a osob“ je odborná způsobilost  stanovena následovně :

(Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živ. zákona ; sloupec 2 přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.) 

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*).

Dle bodu 2 čl. VIII  přechodných ustanovení zák. č. 155/2010 Sb. musí fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“ nejpozději do dne 1.8.2012 splnit výše uvedené podmínky odborné způsobilosti a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

Zároveň upozorňujeme, že dokladem o praxi není pouhý fakt, že je podnikatel držitelem koncese pro živnost „Ostraha majetku a osob“, ale je nutné prokázat, že živnost skutečně provozuje. (např. fakturami, smlouvami, v případě že má podnikatel jediné  živnostenské oprávnění  daňovými přiznáními  apod.)

Dále upozorňujeme i na skutečnost, že dle bodu 3 čl. VIII  přechodných ustanovení zák. č. 155/2010 Sb., podnikatel, kterému trvá živnostenské oprávnění k provozování výše uvedené koncesované živnosti, musí nejpozději do 1.8.2012 zajistit (a v případě žádosti živnostenského úřadu doložit), aby činnosti, které jsou obsahem uvedené živnosti, zajišťoval pouze fyzickými osobami (zaměstnanci) splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou pro živnost „Ostraha majetku a osob“ uvedeny v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu

 (Požadovaná odborná  způsobilost  k § 7 odst. 6  živ. zákona ; sloupec 2 přílohy č.5 k zákonu č. 455/1991 Sb.) 

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozován, nebo
 • dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*), nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisů**).

*) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů

**) zákon č. 18/2004 Sb., zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti…(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

2/ Služby soukromých detektivů

U koncesované živnosti s předmětem podnikání „Služby soukromých detektivů“ je odborná způsobilost nově stanovena následovně :

(Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živ. zákona ; sloupec 2 přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.) 

 • vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*).

Dle bodu 2 čl. VIII  přechodných ustanovení zák. č. 155/2010 Sb. musí fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesované živnosti „Služby soukromých detektivů“ nejpozději do dne 1.8.2012 splnit výše uvedené podmínky odborné způsobilosti a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

Zároveň upozorňujeme, že dokladem o praxi není pouhý fakt, že je podnikatel držitelem koncese pro živnost „Služby soukromých detektivů“, ale je nutné prokázat, že živnost skutečně provozuje. (např. fakturami, smlouvami, v případě že má podnikatel jediné  živnostenské oprávnění  daňovými přiznáními  apod.)

Taktéž upozorňujeme  na skutečnost, že dle bodu 3 čl. VIII  přechodných ustanovení zák. č. 155/2010 Sb., podnikatel, kterému trvá živnostenské oprávnění k provozování výše uvedené koncesované živnosti, musí nejpozději do 1.8.2012 zajistit (a v případě žádosti živnostenského úřadu doložit), aby činnosti, které jsou obsahem uvedené živnosti, zajišťoval pouze fyzickými osobami (zaměstnanci) splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou pro živnost „Služby soukromých detektivů“ uvedeny v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu

 (Požadovaná odborná  způsobilost  k § 7 odst. 6  živ. zákona ; sloupec 2 přílohy č.5 k zákonu č. 455/1991 Sb.) 

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*), nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**).

*) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů

**) zákon č. 18/2004 Sb., zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti…(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

28.6.2012 9:44:44 - aktualizováno 28.6.2012 10:49:44 | přečteno 6157x | webmaster

Aktuální informace ŽÚ

Živnostenská oprávnění vydaná před 1. červencem roku 2008 Ode dne 3. 3. 2020 dochází ke změně v podnikání při realitním zprostředkování Změny podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu platné od 1. 7. 2018 Brožura dTestu „Bezpečně na internetu“ v informačních centrech města Změna pravidel pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru Novelizace živnostenského zákona Další brožury dTestu v informačních centrech města Varování před podomními prodejci předražených bezpečnostních zámků a regulátorů vody Nová brožura dTestu v informačních centrech města Upozornění MPO pro podnikatele na zavádějící nabídky katalogových společností Brožury dTestu v informačních centrech města Spotřebitelská práva v novém Upozornění pro podnikatele a prodejce lihu a lihovin Proběhla kontrola prodejců alkoholu na vánočních trzích Informace pro prodejce kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Informace pro podnikatele – novela zákona o pohonných hmotách Vánoční trhy v Přerově v hledáčku státní kontroly Kontroly prodejců tvrdého alkoholu pokračují Informace pro podnikatele – novela zákona o rostlinolékařské péči Informace pro podnikatele – novela živnostenského zákona Informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě Živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů k 1.8.2012 Kontrola stánkového prodeje na chovatelské burze Brožura pro seniory Spotřebitelská poradna a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Připomínkujte návrh tržního řádu Proběhla kontrola zákazu nočního provozu zastaváren a bazarů Nová povinnost pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru Poskytování spotřebitelského úvěru - živnost vázaná! Označování provozoven identifikačními číslo provozovny (IČP) Novela živnostenského zákona účinná od 1. 8. 2010 - nejdůležitější změny Elektronické podání Novelizace živnostenského zákona k 1.7.2008

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 170609
Za den: 48565
Online návštěvníků: 1585
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load