Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Rozdělení živností

Živnosti se ve smyslu živnostenského zákona dělí na :

1. OHLAŠOVACÍ

u nichž právo provozovat živnost vzniká již ohlášením živnosti příslušnému živnostenskému úřadu. Ohlašovací živnosti se člení podle požadované odborné způsobilosti na:

  • řemeslné
    je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost získaná vyučením v oboru, jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona a předmět podnikání musí být ohlášen v souladu s touto přílohou. Při ohlašování řemeslných živností je nutné prokázání odborné způsobilosti dle §§ 21 a 22 živnostenského zákona, například předložením výučního listu v příslušném oboru, vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném oboru, dokladem o absolvování vysoké školy v příslušném nebo příbuzném oboru; nebo předložením výučního listu či vysvědčení o maturitní zkoušce v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru; nebo předložením dokladu o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru; nebo předložením dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru.

  • vázané 
    podmínkou jejich provozování je odborná způsobilost upravená zvláštními předpisy uvedenými v této příloze. Jako průkaz způsobilosti se převážně vyžaduje oprávnění, osvědčení, autorizace nebo jiný doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu k tomu určeným orgánem a osvědčující, že držitel má specifickou odbornou způsobilost, vyžadovanou pro činnost v daném oboru. Předmět podnikání musí být ohlášen v souladu s touto přílohou, a to buď v úplném nebo částečném rozsahu. Jsou uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona.
  • volné
    volná živnost je uvedena v příloze č. 4 živnostenského zákona, včetně všech oborů činností, náležejících do této živnosti. Pro její provozování se nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí ohlašovatel splňovat pouze všeobecné podmínky, tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.

2. KONCESOVANÉ

jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona a mohou být provozovány až po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Na rozdíl od ohlašovacích živností jde u živností koncesovaných o rozhodování živnostenského úřadu o právu podnikat. Udělit koncesi může většinou živnostenský úřad až na základě kladného stanoviska orgánu státní správy, do jehož působnosti náleží obor živnosti, přičemž je tímto stanoviskem vázán. Které orgány se k žádosti o koncesi vyjadřují stanoví příloha č. 3 živnostenského zákona a současně je v ní uvedena odborná způsobilost pro provozování koncesovaných živností. Na základě živnostenského zákona anebo na základě zvláštních předpisů ukládá živnostenský úřad provozovateli koncesované živnosti podmínky jejího výkonu.

5.7.2011 14:06:10 - aktualizováno 3.8.2016 13:40:11 | přečteno 808x | Ing. Petr Věrný

Rozdělení živností

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1365
Za týden: 372068
Za den: 55257
Online návštěvníků: 1365
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load