Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuální informace ŽP

Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI

Statutární město Přerov - realizovalo dotační projekt jehož předmětem je vybudování systému odděleného sběru na území Přerova v Olomouckém kraji.

24.3.2022 8:17:30 | přečteno 285x | Ing. Eva Kousalová | Celý článek
 

Olomoucký kraj zpracovává adaptační strategii. Zapojte se

Delší a intenzivnější vlny horka, přívalové deště, sucho a další problémy zasahují v poslední době i města v Olomouckém kraji. Jedná se o dopady změny klimatu, které podle vědců budou v budoucnu ještě horší.

10.1.2022 14:26:58 | přečteno 488x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Geocacheři uklidili lokalitu Hradisko

Příznivci geocachingu při úklidu

Dobrovolníci z celé republiky vyznávající hru geocaching zahájili oslavu 20. výročí založení geocachingu ve světě akcí NEBUĎME NEANDRTÁLCI, při které uklidili část naučné stezky Předmostím až do pravěku.

19.8.2021 8:30:49 | přečteno 634x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Informace pro provozovatele kotlů na pevná paliva

starý kotel

Víte, že od 01.09.2022 nelze provozovat staré kotle na pevná paliva?

Které přesně to jsou se dočtete ve článku.
25.5.2021 13:38:02 | přečteno 379x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Místo pro pozorování odpočívajícího ptactva

V oblasti soutoku Strhance s Bečvou je zimoviště vodních ptáků.

18.3.2021 13:56:34 | přečteno 381x | MMPr | Celý článek
 

Nový zákon o odpadech přináší změny ve vydávání závazných stanovisek

Dne 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., dle něhož došlo ke změnám ve vydávání závazných stanovisek a vyjádření z hlediska nakládání s odpady.

4.2.2021 9:23:46 | přečteno 1831x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Termíny podání žádostí o dotace pro rok 2021

27.1.2021 8:47:37 | přečteno 445x | MMPr | Celý článek
 

Svoz zbytkového komunálního odpadu a bioodpadu

7.5.2019 - aktualizováno 27.3.2020 9:28:18 | přečteno 2672x | MMPr | Celý článek
 

Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie v Přerově

kontejner

Červené kontejnery městu zdarma poskytla nezisková společnost ASEKOL, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení.

30.12.2010 10:27:26 - aktualizováno 27.3.2020 9:37:49 | přečteno 7122x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem“

Do finále vstupuje soutěž s názvem „Hejbni s elektrem pro lepší život“, kterou pro statutární města v České republice vloni vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN.

25.3.2019 11:21:45 | přečteno 695x | MMPr | Celý článek
 

Dotazník týkající se plánování v oblasti vod

30.8.2018 15:46:23 | přečteno 1078x | Ing. Ivana Hřibová | Celý článek
 

Den Země 2018

Každoroční akce na louce v areálu zahradnictví Michalov a v areálu ORNIS a BIOS (Bezručova ulice) se letos koná v pátek 20. dubna od 9.00 do 13.00 hodin (BIOS – na louce do 14.00) 

10.4.2018 10:33:54 - aktualizováno 10.4.2018 10:44:46 | přečteno 1832x | MMPr | Celý článek
 

Monitoring úhynu vyder říčních

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova obdržel oznámení společnosti ALKA Wildlife, o.p.s., o dlouhodobém sběru nalezených uhynulých vyder říčních.

24.4.2017 10:28:33 | přečteno 575x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Proč se v zimě nesváží BIO odpad

bioodpad

Jelikož se množí dotazy na problematiku vývozu BIO odpadu v zimním období, chtěl bych k tomuto sdělit několik informací.
V roce 2014 byla v areálu skládky v Přerově - Žeravicích dokončena výstavba kompostárny, která byla plánována na zpracování 2 500 t BIO odpadu ročně.

8.2.2017 9:09:50 | přečteno 1059x | MMPr | Celý článek
 

Začalo sčítání chovů drůbeže a jiného chovaného ptactva v Přerově, Lověšicích a Újezdci

Části Přerova - Přerov-město, Újezdec a Lověšice - se nacházejí kvůli ptačí chřipce v ochranném pásmu. Podle nařízení Státní veterinární správy bude až do 27. ledna probíhat v jednotlivých domech sčítání drůbeže a jiného chovaného ptactva.

25.1.2017 15:33:42 | přečteno 1925x | MMPr | Celý článek
 

Lípa malolistá v Tučíně

Jedním z jedenácti  památných stromů rostoucích na území obce s rozšířenou působností Přerov byla až do dnešního dne lípa malolistá v obci Tučín.

13.7.2016 14:52:38 | přečteno 1308x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

V připojeném článku, poskytnutém prezidentem Společenstva kominíků ČR, Ing. Schönem, jsou uloženy důležité a hlavně praktické informace pro provozovatele (vlastníky) stacionárních zdrojů znečišťování.

Více informací poskytne: Petr Dušek, tiskový mluvčí Společenstva kominíků ČR 725 727 037, p.dusek@talkpr.cz

13.4.2016 13:36:33 | přečteno 1511x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob

Seznam obsahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.

2.3.2016 10:15:05 | přečteno 3991x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Nová Zelená úsporám

I nadále pokračuje dotační program vyhlášený Státním fondem životního prostředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

10.2.2016 8:46:54 | přečteno 1911x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

VÝSKYT BOBRŮ NA VODOTEČÍCH

V souvislosti se zvyšujícím se výskytem bobrů na vodotečích v Olomouckém kraji platí opatření obecné povahy, které formou veřejné vyhlášky vydal Krajský úřad Olomouckého kraje již v loňském roce.

29.12.2015 10:51:54 | přečteno 2247x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů

SDĚLENÍ MŽP, OOO k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším.

3.11.2015 9:56:45 | přečteno 1345x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Od března 2015 třídíme bioodpad

Nádoby na bioodpad

Statutární město Přerov ve spolupráci s Technickými službami města Přerova, s.r.o. zavádí třídění bioodpadů ve městě Přerově. Třídění bioodpadů bude zahájeno od března 2015 a týká se lokalit s rodinnou zástavbou ve všech částech města.

Všem domácnostem v rodinné zástavbě je poskytnuta ZDARMA sběrná nádoba o objemu 240 litrů, a ti občané, kteří si požádali v rámci dotazníkového šetření o kompostér, obdrží tento ZDARMA.

25.2.2015 18:01:18 - aktualizováno 23.6.2015 10:44:34 | přečteno 2415x | Ing. Marcela Novotná | Celý článek
 

Rozvoz nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad

Nádoby

Tisíc čtyři sta domácností z Přerova a Předmostí bude mít možnost vyzvednout si v sobotu 14. února nádobu na biologicky rozložitelný komunální odpad. Novou „popelnici“ získají zdarma pouze lidé, kteří žijí v rodinných domech. Nádoby se budou vydávat od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin – a to na pěti stanovištích. Rozdávat se tam budou i kompostéry – ty dostanou ale pouze lidé, kteří o ně projevili zájem a objednali si je. 

5.2.2015 8:52:18 | přečteno 3587x | MMPr | Celý článek
 

Upozornění na změnu vyhlášky o povolování kácení dřevin

strom

Dne 1. listopadu 2014 vstoupila v platnost vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kdy se mění režim povolení kácení dřevin, a to zejména v zahradách.

3.11.2014 10:05:07 | přečteno 1723x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově

Odpad

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. (po novele zákonem č. 169/2013 Sb.), stanoví mimo jiné povinnost zpracovávat plány odpadového hospodářství (POH) České republiky, kraje a obce. Obec, jako původce komunálního odpadu, vznikajícího na území obce při činnosti fyzických osob, zpracovává POH v případě, kdy produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu. 

23.2.2012 10:58:13 - aktualizováno 22.10.2014 10:32:41 | přečteno 12105x | MMPr | Celý článek
 

Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad

KONTEJNER

Občané Přerova mají možnost třídit kromě papíru, skla, pet láhví, nápojových kartónů a elektrozařízení, také použitý textil a obuv. V Přerově mají občané k dispozici již třicet osm speciálních kontejnerů na použitý textil. 

5.1.2011 9:30:21 - aktualizováno 10.3.2014 8:58:46 | přečteno 9601x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Odborné ošetření lísky turecké na nábřeží Rudolfa Lukaštíka

Líska turecká

Jedním z praktických příkladů péče o životní prostředí a jeho významné prvky bylo v roce 2013 provedení odborného ošetření památného stromu – lísky turecké (Corylus colurna L.) na nábřeží Rudolfa Lukaštíka.  

15.1.2014 16:52:55 | přečteno 3278x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Hlavní změny v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., provedené zákonem č. 169/2013 Sb.

Jde o změny týkající se především původců odpadů a oprávněných osob (změny od 01. 10. 2013, od 01. 01. 2014 a od 01. 10. 2014)

30.9.2013 14:08:56 | přečteno 5503x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

VYHLÁŠKA č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Dne 15.7.2013 nabyla účinnosti nová vyhláška MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která blíže upravuje podmínky ochrany dřevin a povolování jejich kácení.

19.7.2013 8:35:51 | přečteno 3637x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Zpřístupnění informací o válečných hrobech a pietních místech

DŘEVOHOSTICE

V letošním roce byly pro veřejnost zpřístupněny údaje o válečných hrobech a pietních místech.

6.10.2010 16:39:51 | přečteno 3233x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

INFORMACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ aneb SVĚTELNÉ TABULE V PŘEROVĚ

TABULE NA VELKÉ DLÁŽCE

Pro obyvatele Přerova jsou informace z přerovské měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu převáděny do obrazové podoby na informačních světelných tabulích firmy Compekon na Velké Dlážce a firmy Led multimedia naproti autobusového nádraží. Na panelu se každou čtvrthodinu objevují následující údaje: oxid siřičitý SO2, troposférický ozon O3, prach PM10, teplota a směru větru odkud fouká. Také se vždy na začátku a na konci relace dozvíte, zda je či není magistrátem vyhlášena výstražná informace.

27.5.2009 9:52:05 | přečteno 3473x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 
7.10.2008 13:07:51 - aktualizováno 27.1.2021 8:48:16 | přečteno 3473x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Aktuální informace ŽP

Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI Olomoucký kraj zpracovává adaptační strategii. Zapojte se Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vyhlásil pro rok 2022 tři dotační programy Geocacheři uklidili lokalitu Hradisko Informace pro provozovatele kotlů na pevná paliva Místo pro pozorování odpočívajícího ptactva Nový zákon o odpadech přináší změny ve vydávání závazných stanovisek Termíny podání žádostí o dotace pro rok 2021 Svoz zbytkového komunálního odpadu a bioodpadu Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie v Přerově Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem“ Dotazník týkající se plánování v oblasti vod Den Země 2018 Monitoring úhynu vyder říčních Proč se v zimě nesváží BIO odpad Začalo sčítání chovů drůbeže a jiného chovaného ptactva v Přerově, Lověšicích a Újezdci Lípa malolistá v Tučíně Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob Nová Zelená úsporám VÝSKYT BOBRŮ NA VODOTEČÍCH SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů Od března 2015 třídíme bioodpad Rozvoz nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad Upozornění na změnu vyhlášky o povolování kácení dřevin Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad Odborné ošetření lísky turecké na nábřeží Rudolfa Lukaštíka Hlavní změny v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., provedené zákonem č. 169/2013 Sb. VYHLÁŠKA č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Zpřístupnění informací o válečných hrobech a pietních místech INFORMACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ aneb SVĚTELNÉ TABULE V PŘEROVĚ

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972714
Za týden: 170293
Za den: 61727
Online návštěvníků: 926
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load