Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Nový zákon o odpadech přináší změny ve vydávání závazných stanovisek

Dne 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., dle něhož došlo ke změnám ve vydávání závazných stanovisek a vyjádření z hlediska nakládání s odpady.

Dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech, se vydávají

a) závazná stanoviska k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, 
b) vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, 
c) vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Změnou dokončené stavby dle § 2 odst. 5 stavebního zákona je
a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

Vyjádření a závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má být realizován příslušný záměr. Stavebník může o výše uvedené požádat i v rámci žádosti o koordinované závazné stanovisko. Vyřizuje Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, pracoviště Bratrská 34, dvorní trakt.

Novým zákonem byla též stanovena v § 15 odst. 2 písm. c) nová povinnost pro původce odpadů ze staveb, a to:
Pro stavební a demoliční odpady, které sám nezpracuje, musí mít zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem! (tato povinnost bude kontrolována a její nesplnění je přestupkem dle zákona o odpadech)
4.2.2021 9:23:46 | přečteno 1699x | Ing. Jana Pivodová

Navigace

Životní prostředí

 

Aktuální informace ŽP

Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI Olomoucký kraj zpracovává adaptační strategii. Zapojte se Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vyhlásil pro rok 2022 tři dotační programy Geocacheři uklidili lokalitu Hradisko Informace pro provozovatele kotlů na pevná paliva Místo pro pozorování odpočívajícího ptactva Nový zákon o odpadech přináší změny ve vydávání závazných stanovisek Termíny podání žádostí o dotace pro rok 2021 Svoz zbytkového komunálního odpadu a bioodpadu Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie v Přerově Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem“ Dotazník týkající se plánování v oblasti vod Den Země 2018 Monitoring úhynu vyder říčních Proč se v zimě nesváží BIO odpad Začalo sčítání chovů drůbeže a jiného chovaného ptactva v Přerově, Lověšicích a Újezdci Lípa malolistá v Tučíně Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob Nová Zelená úsporám VÝSKYT BOBRŮ NA VODOTEČÍCH SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů Od března 2015 třídíme bioodpad Rozvoz nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad Upozornění na změnu vyhlášky o povolování kácení dřevin Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad Odborné ošetření lísky turecké na nábřeží Rudolfa Lukaštíka Hlavní změny v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., provedené zákonem č. 169/2013 Sb. VYHLÁŠKA č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Zpřístupnění informací o válečných hrobech a pietních místech INFORMACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ aneb SVĚTELNÉ TABULE V PŘEROVĚ

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14928
Za týden: 373724
Za den: 68194
Online návštěvníků: 923
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load