Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Od března 2015 třídíme bioodpad

Nádoby na bioodpad

Statutární město Přerov ve spolupráci s Technickými službami města Přerova, s.r.o. zavádí třídění bioodpadů ve městě Přerově. Třídění bioodpadů bude zahájeno od března 2015 a týká se lokalit s rodinnou zástavbou ve všech částech města.

Všem domácnostem v rodinné zástavbě je poskytnuta ZDARMA sběrná nádoba o objemu 240 litrů, a ti občané, kteří si požádali v rámci dotazníkového šetření o kompostér, obdrží tento ZDARMA.

Na pořízení nádob a kompostérů získalo město Přerov dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Co je bioodpad ?

Je to odpad, který podléhá aerobnímu (za přístupu kyslíku) nebo anaerobnímu (bez přístupu kyslíku) biologickému rozkladu. V komunální sféře jsou nejčastějšími druhy bioodpadů odpady z údržby zahrádek a veřejné zeleně, rostlinné zbytky z domácností.

Proč třídit bioodpad ?

 • Směsný komunální odpad obsahuje až 40 % kompostovatelné složky, kterou lze dále využít
 • Pokud bioodpad od směsného nevytřídíme, na skládce v něm probíhají procesy, které způsobují únik metanu do ovzduší, což negativně přispívá ke skleníkovému efektu
 • Tříděním bioodpadu plníme požadavky legislativy ČR a EU na omezování ukládání bioodpadů na skládky (od roku 2024 bude jeho skládkování v České republice zakázáno)

Jak třídit bioodpad ?

Co patří do bioodpadu se dozvíte z obsahu samolepky umístěné na nádobě nebo z letáku, který obdržíte při předání sběrné nádoby.

Co patří do nádoby na bioodpad:

Zbytky ovoce a zeleniny, plevel, tráva, listí, nastříhané větve, slupky z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec a ořechů, odpad z domácností rostlinného původu, seno, sláma, kávová sedlina, sypané čaje, hlína z květináčů, piliny, hobliny, dřevní štěpka, popel ze dřeva.

Co nepatří do nádoby na bioodpad:

Zbytky jídel, oleje a tuky, uhynulá zvířata a zvířecí exkrementy, kamení a smetky z chodníků, stavební odpad, jednorázové pleny, popel z uhlí, mléko a mléčné výrobky, zbytky masa a výrobky z něj, ryby a výrobky z nich, dřevotříska, papír, sklo, plasty, textil, kovy a nebezpečný odpad – např. chemikálie, léky, baterie.

Bioodpad z nádob bude zpracován na městské kompostárně, která v letošním roce zahájila provoz v areálu žeravické skládky. Kompost bude používán zejména při údržbě městské zeleně.

POZOR – Změna v systému svozu komunálního odpadu v lokalitách s rodinnou zástavbou

V souvislosti se zavedením třídění bioodpadu dojde od března 2015 k úpravě systému svozu směsného komunálního odpadu. Stávající svozové dny v ulicích města s rodinnou zástavbou a v místních částech zůstanou zachovány. Svoz bude prováděn střídavě takto:

Směsný komunální odpad:  LICHÝ TÝDEN

Bioodpad:  SUDÝ TÝDEN

březen – listopad

1 x za 14 dní   

březen – listopad

1 x za 14 dní 

prosinec – únor 

1 x týdně 

prosinec – únor

1 x měsíčně


(Poznámka: Svoz směsného komunálního odpadu v sídlištní zástavbě se nemění).

Bioodpad větší velikosti, např. ořezy stromů, větve apod. bude možné odkládat do označených hnědých velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v jarním a podzimním období podle stanoveného harmonogramu.

CELOROČNĚ mohou občané odevzdat bioodpad (i větší objem bioodpadu):

 1. Do sběrného dvora v areálu Technických služeb v Přerově, ulice Na hrázi 17
 2. Do sběrného dvora v areálu bývalých želatovských kasáren
  Provozní doba ve sběrných dvorech: 
 • pondělí – pátek  6.00  -  17.00 hod.
 • sobota 8.00  – 12.00 hod.
 • neděle  12.00 – 16.00 hod.

 • Přímo na kompostárnu v areálu žeravické skládky
  Provozní doba kompostárny:
  • pondělí – pátek 6.00 – 14.00 hod.

  DOMÁCÍ  KOMPOSTOVÁNÍ

  Lidé mohou svůj odpad zužitkovat také v kompostérech.

  Když kompostuji:

  • Kompost vrací do půdy humus
  • Chovám se ekologicky i ekonomicky
  • Nevytvářím odpad na skládku
  • Vyrábím si zdarma cenné přírodní hnojivo do truhlíků a na zahrádku 

  Své podněty a dotazy můžete zasílat na e-mail brko@prerov.eu.

  Odpovědi na vaše dotazy

  25.2.2015 18:01:18 - aktualizováno 23.6.2015 10:44:34 | přečteno 2386x | Ing. Marcela Novotná

  Navigace

  Životní prostředí

   

  Aktuální informace ŽP

  Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI Olomoucký kraj zpracovává adaptační strategii. Zapojte se Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vyhlásil pro rok 2022 tři dotační programy Geocacheři uklidili lokalitu Hradisko Informace pro provozovatele kotlů na pevná paliva Místo pro pozorování odpočívajícího ptactva Nový zákon o odpadech přináší změny ve vydávání závazných stanovisek Termíny podání žádostí o dotace pro rok 2021 Svoz zbytkového komunálního odpadu a bioodpadu Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie v Přerově Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem“ Dotazník týkající se plánování v oblasti vod Den Země 2018 Monitoring úhynu vyder říčních Proč se v zimě nesváží BIO odpad Začalo sčítání chovů drůbeže a jiného chovaného ptactva v Přerově, Lověšicích a Újezdci Lípa malolistá v Tučíně Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob Nová Zelená úsporám VÝSKYT BOBRŮ NA VODOTEČÍCH SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů Od března 2015 třídíme bioodpad Rozvoz nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad Upozornění na změnu vyhlášky o povolování kácení dřevin Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad Odborné ošetření lísky turecké na nábřeží Rudolfa Lukaštíka Hlavní změny v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., provedené zákonem č. 169/2013 Sb. VYHLÁŠKA č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Zpřístupnění informací o válečných hrobech a pietních místech INFORMACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ aneb SVĚTELNÉ TABULE V PŘEROVĚ

  Anketa

  Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
   
  92% (270)
   
  8% (25)
  Všechny ankety a kvízy
   

  Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8.00 - 11.30
  8.00 - 11.30*
  8.00 - 11.30
  8.00 - 11.30*
  ZAVŘENO*

  12.30 - 17.00
  12.30 - 15.00*
  12.30 - 17.00
  12.30 - 15.00*
   ZAVŘENO*

  *) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
  Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
  Přerov - znak města

  Magistrát města Přerova
  Bratrská 709/34
  Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
  E-podatelna: posta@prerov.eu
  ID datové schránky:  etwb5sh
  Telefon: +420 581 268 111
  IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

  Návštěvnost

  Celkem přístupů: 49962794
  Za týden: 122599
  Za den: 26774
  Online návštěvníků: 450
   
  Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
  load