Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Odborné ošetření lísky turecké na nábřeží Rudolfa Lukaštíka

Líska turecká

Jedním z praktických příkladů péče o životní prostředí a jeho významné prvky bylo v roce 2013 provedení odborného ošetření památného stromu – lísky turecké (Corylus colurna L.) na nábřeží Rudolfa Lukaštíka.  

Památné stromy jsou pojmem, který je v naší legislativě zakotven od roku 1992, kdy byl vydán zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jako takové mají velký význam nejen jako přírodní hodnota, ale i jako hodnota historická, kulturní a společenská.

Na konci října bylo provedeno odborné ošetření stromu a provedena úprava jeho nejbližšího okolí. V rámci ošetření byl proveden zdravotní a redukční řez, kdy byly odstraněny všechny odumřelé větve a redukovány odumřelé, nebo odumírající konečky všech ostatních větví. Současně byla odstraněna buřina a drn, horní vrstva půdy do hloubky max. 5 cm byla prokypřena, odstraněn byl veškerý rostlinný odpad a větve po ořezu. Půdní povrch v průmětu koruny byl zamulčován netkanou mulčovací textilií. Posledním krokem poté bylo rozprostření vrstvy drcené mulčovací kůry v rovnoměrné vrstvě, silné cca 10 cm.

Pro posílení a podporu vitality stromu byla realizována opatření na zlepšení hydrobilance stromu aplikací mykorrhizy. Snahou bylo dát tomuto letitému stromu impuls k oživení a lepšímu růstu. Pomocí injektážní jehly byly do určené hloubky aplikovány mykorrhizní houby, živiny a hydrogel. Aplikovaná směs přírodního produktu má oživit strom a napomoci ke zlepšení jeho zdravotního stavu.

Na základě předchozích zkušeností s komplexem provedených ošetření a zdravotních opatření je reálný předpoklad v prodloužení života lísky turecké na nábřeží. Jedná se o systémové řešení dlouhodobě špatné vitality stromu, který je letitou součástí našeho životního prostředí.

Současně bylo provedeno ošetření jednoho z nejstarších stromů svého druhu ve městě – hrušně u hřbitova v Předmostí. Odborná firma provedla zdravotní řez a odlehčení přetížených větví. S ohledem na stav větve směrem k veřejným WC a větve směrem k zeleni bylo nutno provést zajištění třemi dynamickými vazbami. Pro doplnění celkové rovnováhy koruny ve zhoršeném stavu byla zajištěna navíc i třetí větev.

Ing. Josef Březina

Aplikace mykorrhízyÚprava půdního povrchu

15.1.2014 16:52:55 | přečteno 1275x | Ing. Jaroslav Čagánek

Navigace

Životní prostředí

 

Aktuální informace ŽP

Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI Olomoucký kraj zpracovává adaptační strategii. Zapojte se Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vyhlásil pro rok 2022 tři dotační programy Geocacheři uklidili lokalitu Hradisko Informace pro provozovatele kotlů na pevná paliva Místo pro pozorování odpočívajícího ptactva Nový zákon o odpadech přináší změny ve vydávání závazných stanovisek Termíny podání žádostí o dotace pro rok 2021 Svoz zbytkového komunálního odpadu a bioodpadu Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie v Přerově Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem“ Dotazník týkající se plánování v oblasti vod Den Země 2018 Monitoring úhynu vyder říčních Proč se v zimě nesváží BIO odpad Začalo sčítání chovů drůbeže a jiného chovaného ptactva v Přerově, Lověšicích a Újezdci Lípa malolistá v Tučíně Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob Nová Zelená úsporám VÝSKYT BOBRŮ NA VODOTEČÍCH SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů Od března 2015 třídíme bioodpad Rozvoz nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad Upozornění na změnu vyhlášky o povolování kácení dřevin Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad Odborné ošetření lísky turecké na nábřeží Rudolfa Lukaštíka Hlavní změny v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., provedené zákonem č. 169/2013 Sb. VYHLÁŠKA č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Zpřístupnění informací o válečných hrobech a pietních místech INFORMACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ aneb SVĚTELNÉ TABULE V PŘEROVĚ

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 546438
Za den: 63774
Online návštěvníků: 511
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load