Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

VYHLÁŠKA č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Dne 15.7.2013 nabyla účinnosti nová vyhláška MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která blíže upravuje podmínky ochrany dřevin a povolování jejich kácení.

Vyhláška plně nahrazuje dosavadní znění vyhl. Č. 395/1992Sb. a blíže upřesňuje podmínky ochrany dřevin a zejména nově upravuje podmínky pro povolování kácení dřevin a definuje s kácením dřevin související pojmy. K nejpodstatnějším změnám zejména patří:
- povolení není třeba pro mladé zapojené porosty (tedy nejen keře, jako dosud) do 40m2, 
- povolení není třeba pro dřeviny rostoucí na zahradách (oplocené a veřejnosti nepřístupné pozemky u bytových nebo rodinných domů),
-povolení není třeba pro dřeviny pěstované na pozemcích využívaných jako plantáž dřevin.
Současně zdůrazňuje potřebu respektovat období vegetačního klidu definované ve vyhlášce jako období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, a to nejen z důvodu ochrany dřevin samotných, ale rovněž s ohledem na ochranu ostatních chráněných druhů živočichů (např. savci, hnízdící ptactvo, hmyz).

Plné znění vyhlášky MŽP ČR  č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení je ikona souboruzde.

19.7.2013 8:35:51 | přečteno 3635x | Ing. Jaroslav Čagánek

Navigace

Životní prostředí

 

Aktuální informace ŽP

Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI Olomoucký kraj zpracovává adaptační strategii. Zapojte se Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vyhlásil pro rok 2022 tři dotační programy Geocacheři uklidili lokalitu Hradisko Informace pro provozovatele kotlů na pevná paliva Místo pro pozorování odpočívajícího ptactva Nový zákon o odpadech přináší změny ve vydávání závazných stanovisek Termíny podání žádostí o dotace pro rok 2021 Svoz zbytkového komunálního odpadu a bioodpadu Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie v Přerově Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem“ Dotazník týkající se plánování v oblasti vod Den Země 2018 Monitoring úhynu vyder říčních Proč se v zimě nesváží BIO odpad Začalo sčítání chovů drůbeže a jiného chovaného ptactva v Přerově, Lověšicích a Újezdci Lípa malolistá v Tučíně Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob Nová Zelená úsporám VÝSKYT BOBRŮ NA VODOTEČÍCH SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů Od března 2015 třídíme bioodpad Rozvoz nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad Upozornění na změnu vyhlášky o povolování kácení dřevin Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad Odborné ošetření lísky turecké na nábřeží Rudolfa Lukaštíka Hlavní změny v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., provedené zákonem č. 169/2013 Sb. VYHLÁŠKA č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Zpřístupnění informací o válečných hrobech a pietních místech INFORMACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ aneb SVĚTELNÉ TABULE V PŘEROVĚ

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964762
Za týden: 162341
Za den: 53775
Online návštěvníků: 1247
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load