Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Environmentální témata ve výuce a tipy pro praxi

červený kontejner, obrázek se otevře v novém okně

1. Úspory energie a její alternativní zdroje

Veďte žáky k pochopení toho, jak a z čeho se energie získává a jak to ovlivňuje životní prostředí. Na úrovni praxe je vhodné ve škole pravidelně monitorovat spotřebu energií a hledat možné způsoby jejího snížení především v organizační oblasti. Bude vhodné se seznámit s energetickým auditem, který má zpracována většina škol. Podle zkušeností však audit často řeší problémy s vysokou spotřebou náročnými investicemi a nezabývá se levnými organizačními opatřeními.

Tipy:

 • sledovat a udržovat vhodnou teplotu v jednotlivých místnostech školy (teplo tam, kde je potřebujeme, a v čase, kdy je potřebujeme);
 • vypracovat plán postupné obměny svítidel (instalace úsporných zářivek místo klasických žárovek na vhodných místech, vhodné umístění svítidel - správná výška apod.);
 • zajistit kvalitní tepelnou izolaci školy, především utěsnění oken a dveří, a zavést správný způsob větrání;
 • sledovat využívání elektrických spotřebičů, jejich spotřebu při tzv. stand-by (klidovém) režimu;
 • zavést alternativní zdroj energie pro školu (např. solární panely).

2. Úspory a čistota vody

Veďte žáky k pochopení toho, jak je voda pro život významná, jak dochází k jejímu znečišťování, jak probíhá získávání a úprava pitné vody a jak čištění odpadních vod. Na úrovni praxe se snažte šetřit vodou ve škole, případně pečovat o čistotu vod v okolí.

Tipy:

 • udržovat kohoutky v nekapajícím stavu, opatřit je úspornými hlavicemi (perlátory);
 • instalovat úsporné splachování na WC;
 • monitorovat čistotu povrchových vod v okolí školy a podílet se na jejich čištění.

3. Nakládání s odpady

Veďte žáky k pochopení toho, co jsou to odpady, kde se tu vzaly a proč představují problém. Prakticky je třeba se ve vztahu k odpadům řídit známou hierarchií:

 1. reduce (snížit množství - prevence)
 2. reuse (znovu použít)
 3. recycle (recyklovat)

(a pak teprve všechno to „ekologické“ skládkování a spalování)

Na prvním místě je snaha snížit množství materiálů a věcí, které by se v odpad mohly přeměnit (např. množství dokumentů postačuje v elektronické podobě a nemusím je vůbec tisknout na papír). Opětovné využívání přichází na řadu po prevenci (např. na papír potištěný z jedné strany mohu psát, malovat, tisknout i z druhé strany; z papíru potištěného z obou stále mohu udělat třeba vlaštovku…). Třídění a recyklace je teprve posledním krokem v environmenálně šetrném nakládání s odpady, protože tato recyklace už může být velmi obtížná nebo energeticky náročná.

Tipy:

 • standardem je zavedení fungujícího třídění odpadů ve škole, minimálně na úrovni papíru, PET-lahví, nápojových kartonů a nebezpečného odpadu. Je to činnost, která je jasná, zřejmá, lze s ní snadno začít a brzy dosáhnout viditelných výsledků (pozn.: je třeba velmi opatrně přistupovat k třídění formou soutěží v množství shromážděného odpadu. Soutěže sice k tematice odpadů skutečně přitáhnou pozornost žáků a naučí je odpad správně třídit, na druhé straně se může přihodit, že v důsledku odpadu, vedou k soutěžení, kdo nejvíce odpadu vyprodukuje. Takový efekt se např. projevil u řady rodin při soutěži ve sběru víček od PET-lahví. Začaly více kupovat nápoje v PET-lahvích, a ty (bez víček) končily jen v tom lepším případě ve správném kontejneru);
 • používat recyklovaný papír;
 • tisknout oboustranně a jinak dále využívat potištěný papír;
 • upřednostňovat výrobky, které se dají recyklovat nebo které obsahují co nejméně obalů;
 • kompostovat odpady ze zeleně a další vhodné odpady;
 • uspořádat osvětovou akci o odpadech pro místní mateřskou školku nebo rodiče žáků;
 • podílet se na úklidu okolí školy od odpadků, mapovat černé skládky v okolí a spolupracovat na jejich odstranění.

4. Prostředí školy (vnitřní i vnější)

Společně s žáky usilujte o to, vytvořit si ve škole a jejím okolí pěkné a příjemné prostředí, které se vám líbí, dobře se vám v něm pracuje a rádi se do něj vracíte. Bavte se s dětmi o tom, jaké prostředí se jim líbí.

Tipy:

 • zajistit systém péče o zeleň v interiérech i v okolí školy, tuto zeleň druhově i množstvím rozšiřovat, využívat ji ke vzdělávacím účelům;
 • vytvářet nebo upravovat školní dvůr, zahradu, skleník, hřiště, odpočinkový prostor, venkovní učebnu, altán, „koutek divočiny“;
 • vytvořit naučnou stezku na školním pozemku či v okolí školy;
 • zkrášlovat a zútulňovat školu výzdobou, vystavováním žákovských výtvorů, přímou malbou žáků na zeď.
3.10.2014 16:02:32 - aktualizováno 23.11.2015 11:12:14 | přečteno 922x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 6792
Za týden: 363135
Za den: 51716
Online návštěvníků: 1299
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load