Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Naučná vlastivědná stezka PŘEROVSKÝM LUHEM

Průvodce Luh   titulní strana

Projděte se virtuální vlastivědnou stezkou "Přerovským luhem". Naučnou vlastivědnou stezku Přerovským luhem zřídilo město Přerov v roce 2004. Stezka nás na dvanácti kilometrech lesních pěšin, chodníků a polních cest provází rozmanitými ekosystémy podél řeky Bečvy a upozorňuje na místní zajímavosti.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Zřizovatel: Statutární město Přerov

Délka: okruh 12 km (zkrácený okruh 5 km)

Počet zastavení: 18 (na zkrácené trase 11)

ikona souboruPrůvodce naučnou stezkou (včetně mapy)

Dostupnost: Stezka začíná asi 500 m od historického centra města. Je dostupná pěšky a na většině své trasy i na kole. Není fyzicky náročná. Je vhodná ke školním a rodinným vycházkám.

Naučná vlastivědná stezka „Přerovským luhem“, obrázek se otevře v novém okněCelkem osmnáct bohatě ilustrovaných informačních tabulí umožní návštěvníkovi nahlédnout do dávné historie i současnosti města, poodhalí složité zákonitosti vývoje lužní krajiny, představí stovky původních organismů. Trasa naučné stezky, a s ní i procházka snad nejmalebnějšími zákoutími Přerova, nás na dvou posledních zastaveních přivádí do městského parku Michalov - místa, kde se symbolicky snoubí hodnoty kulturního dědictví s krásou přírody.

Přestože trasa není nikterak náročná, je pro méně zdatné turisty, rodiny s malými dětmi nebo ty, kteří se rozhodnou jen pro menší odpolední vycházku, připraven zkrácený, zhruba pětikilometrový, okruh s jedenácti zastaveními. Volbu kratší trasy můžeme doporučit i v zimních měsících.

Na projektu naučné vlastivědné stezky se podílely desítky dodavatelů a externích spolupracovníků. Zvláštní poděkování za spolupráci na jeho realizaci patří členům Moravského ornitologického spolku v Přerově. Projektu se dostalo významného ocenění v rámci komunálního programu Pivovary Staropramen městům, jehož cílem je podpora rozvoje životního prostředí a městské zeleně. V rámci programu bylo osloveno sto největších měst České republiky, která dostala možnost předložit vlastní návrhy na zlepšení kvality životního prostředí ve své lokalitě. Odborná porota vyhodnotila návrh naučné vlastivědné stezky Přerovským luhem jako jeden ze tří nejprospěšnějších, čímž uspěl v konkurenci 71 projektů, které přihlásilo 61 českých měst a městských částí.

Stezka byla pro veřejnost oficiálně otevřena 25. června 2004 u příležitosti oslav 100. výročí založení městského parku Michalov za přítomnosti ministra životního prostředí Libora Ambrozka.

Všem návštěvníkům naučné stezky přejeme příjemný zážitek.

Jednotlivá zastavení

1. Rozcestník „U labutě“

Trasa obou okruhů naučné vlastivědné stezky začíná na křižovatce ulic Za Mlýnem a Bezručova v blízkosti restaurace U labutě (na turistických mapách a směrovkách též rozcestník Mlýn). Delší okruh (12 km) je značen zeleně, kratší (5 km) červeně.

2. Vodní ptactvo

ZP stezka, obrázek se otevře v novém okněSoutok mlýnského náhonu Strhanec a řeky Bečvy je významným zimovištěm vodních ptáků. Hladina Strhance v tomto úseku ani za největších mrazů zcela nezamrzá. Máme tak po celý rok jedinečnou možnost pozorovat vodní ptactvo prakticky v centru města.

3. Pohled do historie

Jen málokterý pohled na město Přerov připomíná jeho starobylost tak jako panorama kamenného opevnění Horního náměstí s dominujícím zámkem, které se před námi otevírá při pohledu od bývalé plovárny na pravém břehu Bečvy.

4. Škola v přírodě, Řeka Bečva

Sestoupili jsme do pobřežních porostů řeky Bečvy. Na čtvrtém zastavení máme ideální podmínky ke krátkému posezení, ale i hrám v přírodě. Tematicky je toto zastavení věnováno řece Bečvě, její ekologii i historii její regulace.

5. Zavlečené druhy rostlin

Naučná stezka nám představuje nejen krásy kulturního dědictví a lužní přírody. Činnost člověka se často projevuje i negativně. Příkladem může být výskyt invazních rostlin na březích většiny našich vodních toků

6. Měkký luh

Díky někdejší těžbě štěrkopísku a následnému přirozenému vývoji dotčené krajiny máme dnes jedinečnou možnost pozorovat jednotlivá vývojová stádia lužních porostů, od mokřadních společenstev přes vrbo-topolové háje až po dubo-habrový les.

7. Malá laguna

Z dřevěné pozorovatelny nad hladinou menší postupně zazemňované vodní plochy můžeme pozorovat (doporučujeme za úsvitu nebo soumraku) ptáky, obojživelníky, bezobratlé živočichy, vodní flóru a charakteristické dřeviny měkkého luhu

8. Břehové porosty

Břehové porosty člověk nemůže ničím plnohodnotně nahradit, proto jim tam, kde zůstaly v kulturní krajině zachovány, musí věnovat náležitou péči. Více o břehových porostech se dozvíme na delším z obou okruhů naučné stezky.

9. Geomorfologie říčního koryta

S vývojem koryta řeky Bečvy na jejím středním toku, včetně některých charakteristických geomorfologických útvarů, se blíže seznámíme na devátém zastavení naučné stezky.

10. Ekoton - hraniční společenstva

Jen na několika místech na hranici lužního lesa Žebračka s jinými ekosystémy můžeme spatřit vyvinutá, druhově velmi rozmanitá, hraniční společenstva.

11. Moravská brána

Exkurzí do geologické i pozdější historie Moravské brány je na severovýchodním okraji Žebračky, u silnice do Prosenic, jedenácté zastavení. Mimo jiné odtud můžeme vidět i středověký hrad Helfštýn.

12. Květena Žebračky

Medvědí česnek, obrázek se otevře v novém okněŽebračka představuje unikátní pozůstatek původně rozsáhlých lužních lesů v údolní nivě Bečvy. Střídají se zde měkké luhy s vrbami a topoly, tvrdé luhy s dubem, jasanem, javorem klenem a lípou a dubohabřiny. Nejvhodnějším obdobím pro pozorování květeny lužního lesa je jaro, kdy celý les rozkvete.

13. Strhanec

Severovýchodní částí Žebračky protéká mlýnský náhon Strhanec, který za dobu své existence již získal přírodě blízký charakter. První zmínka o mlýnském náhonu pochází z roku 1481. V současné době představuje tento vodní tok důležité stanoviště vzácných živočichů vyžadujících vysokou kvalitu vody.

14. Zvířena Žebračky

Národní přírodní rezervace Žebračka byla vyhlášena dne 4. 6. 1949 a patří mezi nejstarší rezervace v regionu. Celková rozloha rezervace činí 234,9 ha. V posledních letech 20. století zde bylo pozorováno 139 druhů ptáků, z toho 79 hnízdících.

15. Velká laguna

Areál lagun, obrázek se otevře v novém okněOba okruhy naučné stezky se opětovně setkávají v místech, kde v 70 letech minulého století byla prováděna místní těžba štěrkopísku, po níž ve vytěžených prostorech vznikly tři vodní plochy - „laguny“. Největší z nich je díky příjemné docházkové vzdálenosti od centra města hojně využívána k rekreaci a ke sportovnímu rybaření.

16. Moravská ornitologická stanice, Biologická stanice

Před vstupem do parku Michalov máme možnost navštívit hned dvě centra přírodovědného vzdělávání a osvěty. Moravskou ornitologickou stanici s unikátní expozicí Ptáci České republiky a Biologickou stanici s bohatou nabídkou mimoškolních aktivit pro děti a mládež.

17. Přikrmování ptactva

Besídkové krmítko uprostřed městského parku Michalov odmění v zimním období trpělivého pozorovatele podívanou na desítky druhů přezimujících ptáků.

18. Michalov

Městský park Michalov , obrázek se otevře v novém okněPark Michalov, kulturní památka a chráněný krajinný prvek, nabízí kromě jedinečných ukázek zahradní architektury počátku 20. století již brzy zjara pohled na rozkvetlá společenstva typických lužních květin. Na konci prázdnin zde pak můžeme spatřit nenápadnou, ale velmi vzácnou žlutě kvetoucí bylinu - pupavík pampeliškový.PRŮVODCE NAUČNOU VLASTIVĚDNOU STEZKOU PŘEROVSKÝM LUHEM :

(Zastavení 8 až 14 jsou pouze na větším - zeleném okruhu)

 

Městský park Michalov
Areál lagun - fotografie

GPS:

Michalov: 49°27'36.51"N, 17°27'24.432"E

Velká laguna: 49°27'35.908"N, 17°28'2.584"E

Ornis: 49°27'34.708"N, 17°27'40.638"E

Žebračka: 49°28'13.226"N, 17°27'53.8"E

Mapy.cz:

12.6.2008 21:16:25 - aktualizováno 9.11.2015 11:07:15 | přečteno 3694x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 13528
Za týden: 384231
Za den: 67420
Online návštěvníků: 807
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load