Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

O projektu „Předmostím až do pravěku“

mamutov cb


Partneři projektu

 1. Statutární město Přerov
 2. Muzeum Komenského v Přerově, p.o.
 3. Základní škola J. A. Komenského v Přerově-Předmostí
 4. Archeologický ústav AV ČR Brno
 5. Pivovar ZUBR a.s. Přerov
 6. Občanské sdružení Predmostenzis
 7. Město Ozimek (Polsko), partner do r. 2006 - realizace stezky a Památníku

Hlavní části projektu

 • Malé školní muzeum v ZŠ J. A. Komenského (realizováno 1999)
 • Památník lovců mamutů - terénní prezentace kosterních nálezů (realizováno 2006)
 • Naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku (realizováno 2006, její součástí je školní naučná stezka z roku 1999)
 • Informační centrum a veřejná WC (realizováno 2009)
 • Víceúčelový areál Mamutov (zpracována ideová studie)

KOORDINACE PROJEKTU: Pracovní skupina Rady města Přerova pro koordinaci projektu Předmostím až do pravěku (organizačně zabezpečuje Odbor koncepce a strategického rozvoje  Magistrátu města Přerova)

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY: roz@prerov.eu

Krátce z historie

Již ve druhé polovině 19. století se Předmostí u Přerova zapsalo do dějin světové archeologie bohatými nálezy pozůstatků paleolitického člověka a tzv. mamutí fauny. V samotném Předmostí však ještě donedávna tuto skutečnost připomínala pouze travertinová plastika z roku 1989, nesoucí název Sonda do pravěku. Původní naleziště i neprobádané lokality byly zničeny těžbou a následnou intenzivní výstavbou. Nalezené kosterní pozůstatky a artefakty byly odvezeny do muzeí; mnoho z nich vzalo nenávratně za své. Především předmostečtí učitelé a žáci se však s tak chatrnou připomínkou „pravěkého“ Předmostí nehodlali smířit.

V říjnu 1998 uspořádala Základní škola J. A. Komenského v Předmostí historicky 1. ročník turistického putování Po stopách lovců mamutů a již u příležitosti konání 2. ročníku slavnostně otevřela vlastní Malé školní muzeum. Muzeum určené pro interaktivní výuku, ale i pro širokou veřejnost, budovali učitelé a žáci školy ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, Moravským zemským muzeem v Brně a občanským sdružením Predmostenzis. O rok později k muzeu přibyla asi tříkilometrová školní naučná stezka, včetně atraktivní učebny pod širým nebem - Školního kopce. Tentýž rok se nadšencům ze sdružení Predmostenzis podařilo na Čekyňském kopci odhalit sochu mláděte mamuta v životní velikosti.

Již dříve odborníci upozornili na pravděpodobnost výskytu pozůstatků pravěkých zvířat, možná i člověka, v jedné z mála doposud „nezničených“ lokalit, a to v místě předmosteckého hřbitova. Brzy se zrodila myšlenka na vybudování Památníku lovců mamutů s autentickou terénní prezentací archeologických nálezů. Průzkumy, jichž se v létě 2006 účastnili kromě našich i archeologové ze Slovenska a Velké Británie, původní předpoklady potvrdily a na podzim téhož roku mohl být památník otevřen.

Všechna zmíněná místa od roku 2006 spojuje naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku - součást stejnojmenného projektu, který je postupně realizován společně s Dinoparkem Krasiejów nedaleko polského Ozimku.Hlavními partnery česko-polské spolupráce jsou města Přerov a Ozimek. Obě města spojuje existence světoznámých archeologických nalezišť a zájem představit objevené důkazy prehistorického života na Zemi svým návštěvníkům. V pojetí obou projektů se odrážejí místní specifika. V Předmostí se během asi tříhodinové vycházky rozmanitým terénem návštěvník dozvídá o pravěké i novodobé historii území především z informačních tabulí na jednotlivých zastaveních a s vlastními kosterními nálezy a paleolitickými artefakty se setkává pouze na počátku a na konci svého putování (Památník lovců mamutů a Malé školní muzeum). Turistickou atrakcí se nepochybně stane plánovaný skanzen pravěku. Naproti tomu areál polského Dinoparku, vybudovaný v místech rozsáhlého, narozdíl od Předmostí zachovalého, naleziště pozůstatků triasových obratlovců, může nabídnout moderní naučně-výstavní pavilón s bohatými kosterními nálezy. Aktivity obou měst byly významnou měrou financovány v rámci programu Evropské unie Iniciativy Společenství INTERREG IIIA - Česká republika-Polsko.

Od konce roku 2007 probíhá příprava výhledově nejatraktivnější součásti projektu - víceúčelového areálu v předmostecké archeologické lokalitě Hradisko s doposud pracovním názvem Mamutov.

Nejsme první, kdo přichází s podobným nápadem

 • První návrh na vybudování památníku předložil koncem 30. let minulého století starosta Předmostí Josef Knejzlík. Profesor Karel Absolon mu k tomu napsal: „Já bych si monument představoval tak, že by v jeho vnitřku bylo po způsobu mausolea vystaveno asi 50 kusů nejvzácnějších vykopávek z Předmostí, zhotovených dle originálů buď z pískovce anebo tvrdého betonu. Na venkovních plochách byly by v kameni vytesány výjevy ze života diluviálního člověka předmosteckého.“
 • Na počátku 50. let si geolog Karel Žebera představoval na vrcholu předmosteckého Hradiska betonového mamuta „zvící Stalinova pomníku na Letné.“
 • Odvacet let později přišel Bohuslav Klíma s novou ideou: místo monumentu zakonzervovat a zpřístupnit veřejnosti autentický zbytek kulturní vrstvy, tak jak jej dosud kryje předmostecký hřbitov. Protože však první expozici chránilo pouze drátěné pletivo, po několika letech vzala za své.
 • V roce 1982 výtvarná rada ONV Přerov navrhla, aby prostředky na uměleckou výzdobu nového obytného souboru Přerov-Předmostí byly soustředěny do pomníku pravěkého lovce. Součástí pomníku (památníku) by měla být muzeální část zpracovaná formou dlouhodobé výstavy…
 • Z ideového záměru památníku lovců mamutů(PhDr. G. Vožda, ředitel Památkového ústavu v Přerově; 1982):
  • Vyčlenit areál archeologického naleziště; rozlohu sladit s potřebami nového sídliště.
  • Vytýčit síť komunikací spojujících místa prohlídky. Počítat s širší plochou pro početnější výpravy.
  • Centrem učinit pavilon s expozicí.
  • Pokud nebude možný pavilon, nahradit jej expozicí v exteriéru.
  • Vylepšit již vybudovanou sondu dvou paleolitických vrstev pod hřbitovní zdí.
  • Ponechat poslední výběžek vápence s pamětní deskou.
  • Na Skalce zřídit vyhlídku.
  • Dominantou vyhlídky učinit uměleckou plastiku s námětem lovců mamutů.
  • Provést parkovou úpravu, aby využití areálu bylo dvojúčelové.
  • Vyřešit nezbytné provozní potřeby: příjezd, parkoviště, přístřešek proti dešti, lavičky…
 • Do projednávání nakonec nerealizovaného záměru se zapojila i veřejnost - „Nemělo by jít o tradiční musejní presentaci, ale o prezentaci moderní, která bude vyhovovat alespoň dalšího čtvrt století požadavkům přístupu k archeologickým nálezům … Program by měl být věnován historii i současnosti města. Návštěvník by si tak odnášel řadu informací, které zatím může získat jen studiem …“ (z dopisu předmostského občana p. Válka místopředsedovi MěNV Přerov, 1982).
4.8.2008 12:38:54 - aktualizováno 22.10.2013 8:31:32 | přečteno 1175x | RNDr. Yvona Machalová

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 25672
Za týden: 596446
Za den: 88708
Online návštěvníků: 1439
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load