Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Registrované významné krajinné prvky

Městský park MichalovVýznamný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody. Vývoj všech registrovaných VKP na území města je výrazně podmíněn různými druhy někdejší lidské činnosti.

Registrovanými VKP na území Přerova jsou:

  • Městský park Michalov - k.ú. Přerov, jako VKP zaregistrovaný v r.1994; kromě toho od r.1992 kulturní památka; jedná se o pozůstatek lužního lesního porostu se zachovalou přirozenou druhovou skladbou dřevin a bylinného patra,
  • Vápencové zmoly - k.ú. Žeravice, zaregistrovaný v r.1996; terénní deprese vzniklé pomístnou těžbou vápence v minulosti. Významně jsou zde zastoupeny původní druhy rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy,
  • Malá lipová - k.ú. Žeravice, zaregistrovaný v r.1996; opuštěné plochy po těžbě písku s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou stěnou. Z hlediska ornitologického představuje lokalita významné hnízdiště řady druhů ptáků,
  • Skalice - k.ú. Žeravice, zaregistrovaný v r.1996; zmoly po těžbě vápenců jsou obklopeny svahy a zvlněnými plochami s hustým porostem křovin, v některých částech je vyvinuto i stromové patro. Lokalita je významným hnízdištěm ptactva,
  • Břečťan popínavý - Hedera helix L. - k.ú. Přerov, vyhlášený v r. 2001; významný exemplář popínavé dřeviny (stáří cca 20 let) pokrývající plochu štítu bytového panelového domu.
5.7.2008 21:13:07 - aktualizováno 3.10.2014 17:03:46 | přečteno 5348x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 245054
Za den: 45609
Online návštěvníků: 1419
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load