Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Lesy

Pozemky určené k plnění funkce lesa se v širším okolí Přerova ve větších komplexech rozprostírají po obou stranách Moravské brány v úseku mezi městy Hranice a Lipník nad Bečvou. 

Setkání v Přestavlckém lese, obrázek se otevře v novém okně

Směrem k městu Přerov se lesnatost snižuje. Poměrně větší komplex tvoří až lužní lesy v oblasti Troubecka a Kojetínska. 

Na území vlastního Přerova (jeho čtrnácti katastrálních území) tvoří plocha lesa pouhých 563 ha, z níž největší podíl, asi 208 ha, je součástí Národní přírodní rezervace Žebračka. Tento lužní les je ve vlastnictví města a jeho správu zabezpečují Technické služby města Přerova, s.r.o. Lesy jsou i přes své nízké zastoupení na území města jednou z nejvýznamnějších složek životního prostředí. 

Lesní hospodářství zabezpečuje celou řadu nenahraditelných funkcí. Jeho výsledkem nemohou být pouze ekonomicky měřitelné výstupy, ale mj. i ochrana cenných biotopů a příjemného prostředí pro návštěvníky lesů. 

V tomto smyslu usměrňuje lesní hospodářství zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů. Rovněž zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů vymezuje les jako jeden z významných krajinných prvků.

Podíl lesa v jednotlivých částech města, výměru dle kategorií lesa a druhu vlastnictví v rámci Přerova najdeme v uvedených tabulkách.

Další informace:

Nejčastější dotazy:

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 16311
Za týden: 375107
Za den: 69577
Online návštěvníků: 1383
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load