Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ovzduší

Nejčastější dotazy

Jaký je aktuální stav znečištění ovzduší v Přerově?

O stavu kvality ovzduší v Přerově, kontinuálně sledovaném na automatické monitorovací stanici u kina Hvězda v Přerově, můžete získat informaci:

Kde získat informace o zdrojích znečišťování ovzduší?

V Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší pod správou Českého hydrometeorologického ústavu. Informace získáte na: www.irz.cz

Vypaluje někdo trávu?

Vypalování trávy je velmi nebezpečným jevem a je podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno (pod pokutou do 25 000 Kč pro fyzické osoby a do 500 000 Kč pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby). Při zjištění takovéto činnosti volejte

Mohu si na zahradě udělat oheň? Pálí někdo na otevřeném ohništi odpad (plasty apod.)?

Rozdělat si oheň na svém pozemku můžete, ale podle zákona o ochraně ovzduší lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Pokud zjistíte, že někdo pálí odpad (patří sem i vyřazené okenní rámy), volejte

Obtěžuje vás někdo prachem při stavebních (bouracích) pracích?

Nadměrná prašnost ze stavební činnosti (bourací práce) je důsledkem porušení podmínek pro provádění stavební činnosti. Volejte

Vidíte unikat z komína hustý nebo černý kouř?

V každém případě jde z hlediska ochrany ovzduší o nežádoucí průvodní jev nedokonalého spalovaní, použití nevhodného (nedovoleného) paliva nebo špatného technického stavu vytápěcího zařízení případně spalinových cest. Volejte

Cítíte ve vzduchu zápach škodlivých látek (čpavek, chlór, sirovodík apod.)?

S největší pravděpodobností půjde o havarijní únik. Okamžitě volejte

Jak můžeme přispět ke zlepšení kvality ovzduší?

  • Zejména v zimním období sledujeme informace o stavu ovzduší a v případě zhoršené kvality dodržujeme doporučená opatření;
  • Nespalujeme v kamnech nebo kotlích žádný odpad, neboť víme, že při spalování plastů, gumy, umělých tkanin nebo mazacích olejů vzniká hustý černý kouř s toxickými škodlivinami s karcinogenními účinky;
  • Nespalujeme uhelné kaly, lignit, hnědé uhlí energetické a proplástky, neboť tím vzniká mnohem více škodlivin než při spalování ušlechtilejších paliv, a proto je jejich používání zakázáno zákonem;
  • Pálíme-li na zahradě listí nebo větve, nepřihazujeme do ohně odpadky (všechny je možné odložit v rámci systému města na určená místa). Volíme pro to vhodné počasí tak, abychom neobtěžovali okolí kouřem;
  • Snažíme se využít možnosti ekologického individuálního vytápění (zemní plyn, elektrická energie příp. alternativní bezemisní zdroje). Není-li to možné, dbáme na dobrý technický stav a správný provoz kotle a komína;
  • Dáváme přednost veřejné dopravě před individuální cestou autem. Musíme-li autem do města, jednou zaparkujeme a všechna plánovaná zastavení pohodlně obejdeme pěšky. Auto udržujeme v dobrém technickém stavu;
  • Přerov není tak velký. Pokud to je možné, jezdíme na kole nebo chodíme pěšky. Aktivně se zajímáme o záměry města a podporujeme rozvoj cyklistických stezek, klidových zón a ploch veřejné zeleně;
  • Šetříme energii v domácnosti - investice do zateplení, nových oken, úsporných spotřebičů, měření a regulace tepla se vyplatí. Větráme pravidelně, ale jednorázově;
  • Jsme-li kuřáci, chováme se k ostatním ohleduplně a nevystavujeme ostatní pasivnímu kouření;

8.7.2008 15:29:37 - aktualizováno 6.10.2014 16:49:00 | přečteno 1581x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2016
Za týden: 362034
Za den: 55299
Online návštěvníků: 1015
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load