Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Seznam zkratek, kontakty

Informace z oblasti životního prostředí, které můžete využít

Zkratka Subjekt

BIOS

Stanice BIOS (zařízení Střediska volného času Atlas a BIOS)

CHKO

chráněná krajinná oblast

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posuzování vlivu na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EU

Evropská unie

EVVO

environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

HZS

Hasičský záchranný sbor

KO

komunální odpad

MMPr

Magistrát města Přerova

MOS

Moravský ornitologický spolek

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NPR

národní přírodní rezervace

ORNIS

Oddělení ORNIS (Ornitologická stanice) Muzea Komenského v Přerově

OZV

obecně závazná vyhláška

SPA

stupeň povodňové aktivity

SZ

stavební zákon

TSMP

Technické služby města Přerova, s.r.o.

VaK

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

TELEFONNÍ SEZNAM

 • Magistrát města Přerova (spojovatelka) 581 268 111
 • Městská policie Přerov 581 268 417
 • Tísňová linka 156
 • Policie České republiky 158
 • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 150

SUBJEKT TELEFON

Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Olomouc

Lafayettova 13, 772 00 Olomouc; olomouc@nature.cz

585 229 873

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc

Tovární 41, 772 00 Olomouc; public@ol.cizp.cz

585 243 410

731 405 265

Český červený kříž - oblastní spolek Přerov

U Bečvy 1, 750 02 Přerov; cck.prerov@post.cz

581 204 828

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

K Myslivně 3, 708 00 Ostrava-Poruba; ostrava@chmi.cz

 • meteoprognóza
 • hydroprognóza
 • stav ovzduší (automatická informace)
 • informace o zdrojích znečištění

596 900 259

596 900 261

596 900 265

244 032 429

Ekoporadna ORNIS a BIOS (areál v Bezručově ul.)

 • Oddělení ORNIS Muzea Komenského v Přerově 
  Bezručova 10, 750 02 Přerov; PrirodeOK@prerovmuzeum.cz
 • Stanice BIOS (zařízení Střediska volného času Atlas a BIOS)
  Bezručova 12, 750 02 Přerov; bios@biosprerov.cz

581 219 910

581 735 009

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pobočka Přerov

Dvořákova 75, 750 11 Přerov; podatelna@pr.khsolc.cz

581 283 111

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, Inspektorát Přerov

Bayerova 3, 750 02 Přerov; insp.prerov.kvsm@svscr.cz

581 210 050

Krajský úřad Olomouckého kraje (spojovatelka)

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; e-podatelna@kr-olomoucky.cz

585 508 111

Magistrát města Přerova (spojovatelka)

Bratrská 34, 750 11 Přerov; posta@prerov.eu

585 268 111

Městský útulek pro zvířata v Přerově

Na Hrázi 17, 750 02 Přerov

581 228 529

602 541 060

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII

Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc; Frantisek_Ondras@env.cz

585 510 248

Oblastní charita Přerov

9. května 82, 750 02 Přerov; prerov@caritas.cz

641 209 298

Okresní myslivecký spolek Přerov

U Strhance 2, 750 11 Přerov; oms.prerov@seznam.cz

581 215 118

Povodí Moravy s.p., Závod Horní Morava

U dětského domova 263, 772 11 Olomouc; sekretariat.ZHM@povodi.cz

585 711 217

Recyklační dvůr - Žernavá

Provozovatel: EKO-INVEST MORAVA a.s., Wilsonova 12, 750 02 Přerov

606 292 057

Recyklační závod - Lověšice

Provozovatel: RESTA-DAKON, s.r.o., ul. Mírová, 750 02 Přerov-Lověšice

581 206 999

Sběrna surovin - ul. Tovačovská

Provozovatel: Metalšrot Tlumačov, a.s., Mánesova 510, 763 62 Tlumačov

603 543 307

Sběrna surovin - ul. Tovačovská 2966 (areál strojíren)

Provozovatel: MODIT, spol. s r.o., 751 12 Pavlovice u Přerova 3

581 211 338

Sběrna surovin - ul. Velká Dlážka

Provozovatel: Moravia-metal, s.r.o., Velká Dlážka 1984, 750 02 Přerov

581 203 457

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Husova 5, 784 01 Litovel; liptom@schkocr.cz

585 344 156
585 344 157

Státní rostlinolékařská správa Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov; oko.prerov@srs.cz

581 210 987

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Na Hrázi 17, 750 02 Přerov; reditel@tspr.prenet.cz

 • skládka TKO Žeravice

581 225 359

591 225 361

581 211 817

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (spojovatelka)

Šířava 483/21, 750 02 Přerov; reditelstvi@vakpr.cz

 • vodárenský dispečink, hlášení poruch
 • bezplatná infolinka

581 299 111

581 202 094

800 167 427

Záchytná stanice pro handicapovaná zvířata Přerov (areál ORNIS, Bezručova ulice 10 - u Michalova)

Provozovatel: Muzeum Komenského v Přerově, Horní náměstí 7, 750 02 Přerov; ornis@prerovmuzeum.cz
581219910

Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata Němčice nad Hanou

Provozovatel: ZO ČSOP Haná, Komenského nám. 38, 669 02 Němčice nad Hanou; d.knourek@seznam.cz

602 587 638

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

Wolkerova 6, 779 11 Olomouc; olomouc@zuol.cz

585 719 111

581 230 010

8.7.2008 16:10:22 - aktualizováno 7.10.2015 9:34:54 | přečteno 1940x | RNDr. Yvona Machalová

Navigace

Životní prostředí

 
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3945
Za týden: 361260
Za den: 57004
Online návštěvníků: 1698
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load