Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Voda

Nejčastější dotazy

Kdo je správcem vodního toku?

Vodní toky jsou předmětem správy. Člení se na významné vodní toky a drobné vodní toky. Správu významných vodních toků zajišťují právnické osoby zřízené podle zvláštního zákona - tzv. správci povodí. Správu drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků jsou oprávněny vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické nebo právnické osoby, popřípadě organizační složky státu, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí, nebo státní podniky na základě určení Ministerstvem zemědělství. Správu vodních toků na území města Přerova zajišťuje především Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, provoz Přerov. Informaci o správci konkrétního toku vám poskytne:

Stali jste se svědky havárie - úniku ropných látek, chemikálií do řeky nebo potoka?

Nebo vidíte někoho vypouštět odpadní vody do vodoteče, např. z cisterny? Pokuste se zajistit důkazní materiál (fotografie, videozáznam, svědectví důvěryhodné osoby, SPZ, typ vozidla). Volejte

Zjistili jste neobvyklé znečištění (barvu, pěnu, zápach) vody ve vodním toku?

Pokuste se zajistit důkazní materiál (fotografie, videozáznam, svědectví důvěryhodné osoby). Volejte

Vidíte někoho na veřejném prostranství nebo dokonce u vody umývat nebo rozebírat auto?

Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla a čas, kdy jste byli svědkem takové činnosti. Volejte

Vylévá někdo chemikálie do kanalizace?

Pokuste se zajistit důkazní materiál (fotografie, videozáznam, svědectví důvěryhodné osoby). Oznamte to odboru zemědělství MMPr (ten informuje správce kanalizace, většinou VaK Přerov). V urgentních případech volejte

Uniká voda z prasklého potrubí?

Volejte VaK Přerov - vodárenský dispečink, hlášení poruch.

Chcete zjistit kvalitu pitné vody?

Aktuální informace o kvalitě pitné vody z vodovodu vám poskytne VaK Přerov. Rozbory vody provádí

 • VaK Přerov
 • Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci.

Co s odpadem ze septiků a žump?

Fekálie, tedy obsahy septiků (kal) a žump (odpadní voda) nelze vypouštět do vodotečí ani přímo vyvážet na zemědělskou půdu zejména kvůli nebezpečí šíření nákazy a rovněž pro nedostatečnou kontrolu cizorodých látek. Na zemědělskou půdu lze použít jen „upravený kal“ tj. kal, který byl podroben biologické, chemické nebo jiné vhodné úpravě, kdy se významně sníží obsah patogenních organizmů v kalech a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací. Jediným řešením je přímé napojení na kanalizaci nebo odvoz odpadních vod do čistírny odpadních vod (ČOV). To lze zajistit např. u - VaK Přerov.

Chcete zřídit kanalizační přípojku?

Kanalizační přípojka (stejně jako vodovodní) není vodním dílem ve smyslu §55 vodního zákona. Kanalizační přípojku je třeba projednat s:

Jaké jsou stupně povodňové aktivity (SPA) a kdy nastávají v Přerově?

Povodňová aktivita v Přerově souvisí nejčastěji se zvýšenými průtoky řeky Bečvy, přičemž určující je výška hladiny na odečtu v Dluhonicích. Jednotlivé SPA jsou:

 1. SPA - BDĚLOST 370 cm zahajuje činnost povodňová komise města
 2. SPA - POHOTOVOST 450 cm začíná povodeň ve smyslu vodního zákona
 3. SPA - OHROŽENÍ 530 cm zahajuje činnost krizový štáb města.

Jak se dovím, že nastala povodňová situace?

O vyhlášení II. a III. stupně povodňové aktivity jsou občané informováni

 • místním rozhlasem (v místních částech), hlasovými sirénami v Přerově I
 • vysíláním v Kabelové televizi Přerov (infotext)
 • megafonem z vozidel Městské policie, případně MMPr (nejdříve jsou varováni uživatelé zahrádek po nemocnicí).

Kde mohu získat informace o aktuálním stavu na toku Bečvy ?

 • na internetu: www.chmu.cz (stav vody - Bečva Dluhonice), www.pmo.cz (přehled o situaci - stavy a průtoky)
 • na vodoměrné lati - Přerov, Bečva, LG Dluhonice (rozhodující pro vyhlášení SPA)
 • na vodoměrné lati u Sokolovny (údaj je pouze orientační)
 • na světelném panelu na náměstí TGM (výška hladiny a průtok vody na řece Bečvě v místě silničního mostu v Oseku nad Bečvou).

V době povodňové aktivity podává informace o aktuálním stavu povodňová komise prostřednictvím internetu (www.mu-prerov.cz), infotextu Kabelové televize nebo ústně (telefonní číslo sdělí Městská policie).

Jak v domácnosti můžeme šetřit vodou a nezpůsobovat její zbytečné znečištění?

 • Dáváme přednost úsporným výrobkům a spotřebičům
  • spořiče na kohoutku poskytnou při stejném průtoku mnohem intenzivnější proud vody (podobný efekt mají i nastavitelné trysky sprchových hlavic)
  • kromě energetické spotřeby poskytují výrobci i údaje o spotřebě vody (účinnosti praní a mytí) u praček a myček
  • i menší vana s netradičním tvarem poskytne potřebný komfort při koupeli
  • vhodná kombinace typu záchodové mísy a splachovacího zařízení (menší objem, „stop“ tlačítko) snižuje spotřebu vody o desítky litrů denně;
 • Při praní používáme prostředky bez fosfátů a správně dávkujeme prášek. Silněji zašpiněné prádlo předem namočíme. Aviváž a bělidla čistotu prádla neovlivňují, zato se těžko odbourávají z odpadních vod.;
 • Nádobí pod tekoucí vodou pouze oplachujeme po předchozím umytí ve vodě s mycím prostředkem, spotřebujeme tak méně vody. Prostředky pro ruční mytí neobsahují fosfor a jsou méně škodlivé než prostředky používané do myček. Fosfor z pracích a mycích prášků se obtížně odstraňuje z odpadních vod. V přírodě způsobuje přemnožení řas a sinic („kvetení“ vody). Toxické látky ze sinic vyvolávají alergické reakce u lidí. Při rozkladu řas se spotřebovává kyslík, který chybí rybám, které v důsledku toho hynou;
 • Dotahujeme kohoutky; kapající co nejdříve opravíme;
 • Na zalévání zahrady používáme dešťovou vodu;
 • místo koupání se raději sprchujeme (POZOR! úspora vody je závislá na délce sprchování).


8.7.2008 15:36:23 - aktualizováno 23.10.2014 14:13:59 | přečteno 1908x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2016
Za týden: 362034
Za den: 55299
Online návštěvníků: 1015
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load