Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Odpady

komunální odpad

Co je to odpad? Je to každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Nás občany zajímá zejména odpad komunální. Je to veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob – občanů a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím předpisu k zákonu o odpadech, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Problematiku nakládání s odpady řeší zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Každá obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného občany, včetně jeho nebezpečných složek. Občan je tak povinen komunální odpad třídit a odkládat odděleně na takto určená místa. 

Systém nakládání s komunálním odpadem stanoví obec obecně závaznou vyhláškou. Zároveň může obec vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad.

Na území města Přerova platí:

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 8/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a 

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova jsou Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 17, 750 02 Přerov.

Další informace:


Kontejner

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18936
Za týden: 589710
Za den: 81972
Online návštěvníků: 2130
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load