Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Odpady

komunální odpad, obrázek se otevře v novém okně

Co je to odpad? Je to každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Nás občany zajímá zejména odpad komunální. Je to veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob – občanů a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím předpisu k zákonu o odpadech, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Problematiku nakládání s odpady řeší zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Každá obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného občany, včetně jeho nebezpečných složek. Občan je tak povinen komunální odpad třídit a odkládat odděleně na takto určená místa. Systém nakládání s komunálním odpadem stanoví obec obecně závaznou vyhláškou.

Zároveň může obec vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad. Na území města Přerova platí OZV č. 3/2015, o nakládání s komunálním odpadem a OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tato OZV je schvalována vždy na příslušný kalendářní rok s ohledem na měnící se výši poplatku).

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova jsou Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 17, 750 02 Přerov.

Další informace:


Kontejner, obrázek se otevře v novém okně

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964906
Za týden: 559968
Za den: 93435
Online návštěvníků: 1681
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load