Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Systém nakládání s komunálním odpadem

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (systém nakládání s komunálním odpadem) se řídí ikona souboruobecně závaznou vyhláškou č. 3/2015, o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova.

kontejnery, obrázek se otevře v novém okně
V souladu s OZV a zákonem o odpadech občané povinně třídí:
 1. PAPÍR
 2. SKLO
 3. PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY
 4. TEXTIL
 5. KOVY
 6. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
 7. NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
 8. OBJEMNÝ ODPAD
 9. ZBYTKOVÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem, včetně zařízení, která jsou jeho součástí, jsou Technické služby města Přerova, s.r.o.

Součástí systému nakládání s komunálním odpadem jsou:

 • veřejně přístupná stanoviště odpadových nádob
  • stanoviště na tříděný komunální odpad (papír, sklo, plasty a nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad)
  • stanoviště na zbytkový komunální odpad
  • stanoviště pro velkoobjemové kontejnery na objemný odpad z domácností (rozmístění 2 x ročně – jaro, podzim)
  • stanoviště pro velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (rozmístění 2 x ročně – jaro, podzim)
  • stanoviště pro pytlový sběr komunálního odpadu v chatových a zahrádkářských oblastech v období od 1. dubna do 30. listopadu
  • stanoviště v místních částech Přerov III – XIII pro mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

   Sběrný dvůr, obrázek se otevře v novém okně
 • sběrné dvory v areálu Technických služeb ul. Na Hrázi č. 17 a v areálu bývalých želatovských kasáren ul. Gen. Fajtla č. 3422 určené k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu, papíru, skla, plastů a nápojových kartonů, textilu, kovů, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu. Pro občany částí Přerov III – XIII je zajišťován dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběrné dvory rovněž slouží jako místa zpětného odběru výrobků – elektrozařízení, zářivek a výbojek, monočlánků a baterií, pneumatik.

 • skládka komunálního odpadu v Přerově – Žeravicích, která slouží k ukládání objemného a zbytkového komunálního odpadu.

 • dotříďovací linka v Přerově – Žeravicích, která slouží k dotřídění využitelných složek komunálního odpadu, jako jsou papír, plasty, nápojové kartony.

Kromě zařízení provozovaných Technickými službami města Přerova, s.r.o., jsou na území města provozována soukromými subjekty dvě zařízení na recyklaci stavebních odpadů:

 • Recyklační závod v Přerově – Lověšicích, provozovatel RESTA DAKON, s.r.o.
 • Recyklační dvůr Žernavá v Přerově – Předmostí, provozovatel Koop Agro FM, s.r.o.

Tato zařízení nejsou součástí systému nakládání s komunálním odpadem města.


Přerov, obrázek se otevře v novém okně

5.7.2008 18:19:37 - aktualizováno 1.10.2015 10:37:02 | přečteno 8242x | Ing. Marcela Novotná

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964906
Za týden: 559968
Za den: 93435
Online návštěvníků: 1681
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load