Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ovzduší

aim

Stav kvality ovzduší je v Přerově monitorován měřící stanicí ve správě ČHMÚ, umístěnou na náměstí Přerovského povstání u kina Hvězda (AMS 1096).

Kontinuálně jsou měřeny hlavní znečišťující látky, tj. polétavý prach (PM10), oxid siřičitý (SO2) a ozón (O3). 

Přerovské ovzduší

Nepříznivý stav ovzduší v Přerově způsobuje hned několik faktorů. Kromě znečištění z tradičních průmyslových zdrojů se výrazně negativně projevuje doprava a dálkový přenos znečišťujících látek. Znečištění nezpůsobují pouze výfukové zplodiny, ale i tzv. sekundární emise, kdy prach z komunikací je opakovaně zviřován do ovzduší projíždějícími vozidly. Intenzita silničního provozu v Přerově se přitom každoročně neustále zvyšuje. I přes celoplošnou plynofikaci se v zimních měsících na stavu ovzduší nadále zřetelně projevuje provozování domácích topenišť, kde jsou mnohdy spalována nekvalitní paliva nebo dokonce odpad. 

Významnou úlohu pak sehrává poloha města v ústí Moravské brány vyznačující se na podzim a v zimě velkým počtem inverzních dnů, a tudíž zhoršenou provětrávatelností škodlivin v ovzduší.

Od září 2012 je základní právní normou, kterou se řídí ochrana ovzduší, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Časový plán statutárního města Přerova pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Morava CZ07

Dle aktualizace PZKO, zveřejněné ve Věstníku MŽP 29. října 2020, zveřejňuje statutární město Přerov, po schválení Radou města Přerova usnesením č. 2691/72/10/2021 dne 20. října 2021, svůj "Časový plán". Tento je v souladu s ust. § 9, odst. 4) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový přístup ikona souboruzde.


 Další informace:

Západ slunce nad Přerovem


Navigace

Životní prostředí

 
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17742
Za týden: 374085
Za den: 62666
Online návštěvníků: 808
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load