Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Časový plán pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Morava CZ07

SMOKEMAN

Statutární město Přerov, zveřejňuje "Časový plán statutárního města Přerova pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Morava CZ07".

Dle aktualizace PZKO, zveřejněné ve Věstníku MŽP 29. října 2020, zveřejňuje statutární město Přerov, po schválení Radou města Přerova usnesením č. 2691/72/10/2021 dne 20. října 2021, svůj "Časový plán". Tento je v souladu s ust. § 9, odst. 4) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový přístup ikona souboruzde.


Dále zde budou postupně zveřejňovány informace týkající se provozu zdrojů, kontrol a dotací, souvisejících s plněním Časového plánu.

Vzor časového plánu pro obce ikona souboruzde.

První osvětové a informační informace jsou v komiksu Smokeman ikona souboruzde.
Smokeman zasahuje I ikona souboruzde.
Smokeman zasahuje II ikona souboruzde.
Co vychází z našeho komínu? ikona souboruzde
Používej moderní kotel ikona souboruzde
Pravidelně čisti kotel ikona souboruzde
Sušení dřeva ikona souboruzde

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji 2022 se nově soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým budou nabízet možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Domácnosti tak dostanou poslední možnost k výměně starého kotle s dotací ještě před jejich zákazem.


Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. VYHLÁŠENY !

Olomoucký kraj dnes, tj. 10. 5. 2022 vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji jsou letos zaměřeny na tzv. nízkopříjmové domácnosti, kdy bude zjišťován průměrný čistý příjem na člena domácnosti za rok 2020. Tento průměrný čistý příjem nesmí překročit 170 900 Kč na člena domácnosti. U některých členů domácností ověřovat výši příjmů nebudeme. Jedná se např. o domácnosti složené čistě z osob, které pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, ale i o domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení.

Na výměnu plynového kondenzačního kotle (v případě, že výměna kotle byla realizována do 30. 4. 2022 nebo je nejpozději k tomuto datu vystavena závazná objednávka) mohou žadatelé získat maximální výši dotace v částce 100 000 Kč, u kotlů na biomasu 130 000 Kč a v případě tepelných čerpadel až 180 000 Kč. O dotaci mohou požádat i ty domácnosti, které mají již od 1. 1. 2021 kotel vyměněn. Podání žádostí bude probíhat stejně, jako tomu bylo v minulé vlně prostřednictvím elektronického formuláře, který je spolu s dotačním programem a dalšími vzory potřebných dokumentů dostupný na webu kraje www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

V průběhu měsíce května a června bude Olomoucký kraj ve vybraných městech pořádat již tradiční informační semináře. ikona souboruPozvánka na všechny semináře zde.

SEMINÁŘ V PŘEROVĚ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 23.05.2022 OD 10-13 hod. na Magistrátu města Přerova, v zasedací místnost, dvorní trakt v 1. patře Smetanova 7, 750 02 Přerov.

Bližší informace k vyhlášené výzvě dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. naleznete na www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, email: s.palova@olkraj.cz.

Současně je možné dotazy k tomuto tématu zasílat na kotlikovedotace@olkraj.cz.

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji: on-line seminář 6.6.2022 od 14:00 do 16:00 hod. "Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy", info ikona souboruzde.

Odklad "zákazu kotlů 1. a 2. třídy"

Aktuální informace z Ministerstva životního prostředí:

"dnes, t.j. 18.05.2022, Senát Parlamentu ČR schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o 2 roky, tj. tyto stacionární zdroje lze ve výše uvedených stavebních objektech provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší až do 31. 8. 2024. Od 1. září 2024 bude provoz těchto zdrojů i ve výše uvedených stavebních objektech zakázán a bude sankcionovatelný podle zákona o ochraně ovzduší.

Senát Parlamentu ČR schválil návrh předložený Poslaneckou sněmovnou v totožném znění, bez vrácení s pozměňovacími návrhy, to znamená, že nyní bude schválená novela předložena k podpisu prezidentu republiky, který má na podpis 30 dnů, případně může uplatnit tzv. suspenzivní veto (s ohledem na průběh legislativního procesu, by byl návrh opětovně schválen). Lze tedy již konstatovat, že k odkladu zákazu vymezeného výše dojde s účinností od 1. července 2022, tj. dojde k úpravě původního "všeobecného zákazu", který měl začít platit od 1. září 2022, od 1. září se zákaz vztahuje na objekty, které nejsou určeny jako rodinný dům, bytový dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci.

Pro informaci zde také předkládám nové znění ustanovení § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší, v němž je novela obsažena (změny vyznačeny tučně)."

"(16) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je spalovací stacionární zdroj podle věty první provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. srpna 2024."

Matěj Mrlina
právník odboru ochrany ovzduší/ Lawyer
vrchní ministerský rada/ Ministerial Principal
odbor ochrany ovzduší/ Air Protection Department
sekce ochrany klimatu/ Climate Protection Section

Ministerstvo životního prostředí / Ministry of the Environment
Vršovická 65 
·  100 10 Praha 10
tel.: +420 267 122 517 
· mob.: +420 730 195 013
e-mail: matej.mrlina@mzp.cz  web: [www.mzp.cz]www.mzp.cz

 22.10.2021 11:11:23 - aktualizováno 3.6.2022 8:40:53 | přečteno 1387x | Ing. Jaroslav Čagánek

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49969451
Za týden: 495317
Za den: 93329
Online návštěvníků: 1674
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load