Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Používané pojmy

DENOP SO2

Abychom na základě informací, které máme k dispozici, dokázali posoudit, nakolik je stav ovzduší na daném místě v určitém čase příznivý či nepříznivý, je dobré seznámit se s významem alespoň těch nejběžněji používaných pojmů:

Emise

jsou znečišťující látky vypouštěné ze zdrojů znečišťování (z energetických zdrojů, výrobních technologií, skládek, spalovacích motorů atd.) do vnějšího ovzduší. Udávají se v hmotnostních jednotkách za určitou časovou jednotku pro jednotlivé zdroje nebo pro skupinu zdrojů na určitém území.

Imise

jsou plynné, kapalné nebo pevné znečišťující látky přítomné v ovzduší, rozptýlené často do značných vzdáleností od zdrojů emisí a mající často i jiné fyzikálně-chemické vlastnosti než původní emise. Nejčastěji se udávají jako hodinové, denní a roční průměry v mikrogramech na metr krychlový.

Smogová situace

je stav mimořádného znečištění ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených  zákoně za definovaných podmínek. Smogu rozeznáváme dva základní druhy - zimní a letní.

Zimní smog

vzniká obvykle při teplotní inverzi, kdy se v neprovětrávaných polohách hromadí škodliviny ze spalovacích procesů (pevné částice kouře, oxidy dusíku a síry a další látky) a s mlhou vytvářejí hustý aerosol, který při vdechnutí poškozuje sliznice.

Letní (fotochemický) smog

je stav, kdy vzniká v přízemních vrstvách atmosféry vlivem slunečního záření z výfukových plynů (zejména oxidů dusíku a těkavých organických látek) přízemní ozón. Dráždí sliznice, způsobuje bolesti hlavy a neklid, snižuje odolnost vůči nemocem a zhoršuje chronická onemocnění jako jsou astma a bronchitis. Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí. 

7.10.2014 11:53:47 - aktualizováno 25.8.2015 9:34:55 | přečteno 546x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14363
Za týden: 385066
Za den: 68255
Online návštěvníků: 835
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load