Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Invazivní rostliny a dřeviny

Invazivní druhy rostlin a živočichů mají silný sklon šířit se do přirozených i polopřirozených společenstev a nakonec za vhodných podmínek na vhodných místech převládnout nad druhy geograficky původními; jde o druhy konkurenčně velmi silné s vysokou rozmnožovací a rozšiřovací schopností. 

Mezi nejčastější druhy, které se vyskytují i v okolí Přerova, patří

  • Křídlatky (Rod Fallopia (Reynoutria) – vyskytují se na březích vodních toků, podél komunikací a náspů silnic, železničních tratí, místech narušených lidskou činností, skládkách, rumištích, na opuštěných plochách, u zdí, apod. Často tvoří rozsáhlé porosty. Rozmnožují se úlomky oddenku nebo regenerací částí lodyh.

  • Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) – mohutná jednoletá lysá bylina s výraznými uzly na stonku a velkými růžovými květy. V současnosti zcela zdomácnělý druh, intenzivně se šířící od 50. let minulého století, tvořící mohutné porosty na březích řek, potoků i rybníků, vzácně i jako plevel na zaplavovaných polích.

  • Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) – mohutná až 3 m vysoká bylina s květy v mohutných složených okolících, terminální až 50 cm v průměru. Představuje silný dotykový alergen s negativním dopadem na lidské zdraví. Celá rostlina obsahuje fenolické glykosidy, které po potřísnění pokožky šťávou a následném ozáření UV paprsky způsobují závažné zdravotní komplikace. U citlivějších jedinců muže dojít ke kožní reakci už při pouhém dotyku s listem.

  • Trnovník akát (Robinia pseudacacia) – rychlerostoucí opadavý strom nebo keř, nenáročný na půdu a vláhu, snáší dobře zakouřené prostředí a vydrží i zvýšenou koncentraci solí v půdě. Vytváří husté, tmavé porosty, které dovolují růst jen málo druhům rostlin. Má toxické účinky na rostliny ve svém okolí, kořeny vylučují do půdy toxické látky. V jeho sousedství se nedaří žádné jiné přirozeně u nás rostoucí rostlině ani dřevině s výjimkou bezu černého, s kterým tvoří neproniknutelné porosty.

  • Javor jasanolistý (Acer negundo) – rychlerostoucí až 20 m vysoký strom, původem ze Severní Ameriky, který již v nízkém věku často zplaňuje a šíří se podél vodních toků v lužních lesích a podél dopravních komunikací. Upřednostňuje vlhčí místa s dostatkem živin a světla, je odolný vůči mrazu i imisím.

V průběhu roku 2015 byl na zkušebním území ohraničeném ulicemi Lipnická, Velká Dlážka, Bečvou a Žebračkou proveden studentem Univerzity Tomáše Bati proveden odborný monitoring výskytu křídlatky, javoru jasanolistého, akátu a netýkavky. Výskyt těchto invazních rostlin byl následně zmapován a graficky i textově zpracován v rámci bakalářské práce „Kartografické zpracování výskytu invazivních druhů rostlin na území města Přerova“, která byla dokončená a úspěšně obhájená v r. 2016. Pro případné zájemce je práce k dispozici k nahlédnutí na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, kancelář D1.

ikona souboruVýsledky provedeného průzkumu jsou zobrazeny v mapě.

Orgán ochrany přírody má v úmyslu pokračovat v navázané spolupráci a zadat takový průzkum i v navazujícím území. Materiál by následně měl sloužit jako podklad pro cílenou redukci výskytu těchto nežádoucích druhů. Bolševník velkolepý

Bolševník velkolepý

22.2.2017 12:28:50 | přečteno 1781x | RNDr. Yvona Machalová

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2650
Za týden: 373353
Za den: 56542
Online návštěvníků: 1285
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load