Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Přírodní památka na Popovickém kopci

Přírodní památka Na Popovickém kopci byla vyhlášena dne 11. 5. 1949 a patří mezi nejstarší rezervace v regionu.

Její celková rozloha činí 3,3 ha. Leží ve vrcholové části jižně orientovaného úbočí Čekyňského kopce asi 2 km severně od města Přerova ve výšce 276-305 m nad mořem. 

Geologický podklad území tvoří devonské vápence překryté mocnými návějemi spraší a sprašových hlín. Půda je zejména ve vrcholové části mělká a silně skeletovitá.

Jádro území tvoří kosená květnatá louka obklopená z jihu nevyužívanými křovinatými plochami, ze západu i východu stromovým porostem se silným zastoupením nežádoucího akátu. Na severu navazuje vrcholová rovinatá plocha tvořená dnes kulturní sečenou loukou. Západní část území tvoří plocha bývalého pískovcového lomu (převážně zavezeného) porostlá dřevinami se převahou trnovníku akátu (Robinia psedoacacia).

Z historických pramenů z doby před vyhlášením přírodní památky vyplývá, že území bylo význačnou lokalitou vousatcové „stepi“s hojným výskytem vousatky (Botryochloa ischaemum), hvozdíku (Dianthus carthusianorum), máčky (Eryngium campestre), v některých případech je uváděn i výskyt Hvězdice chlumní (Aster amellus). Dále byla lokalita význačná hojným výskytem otakárků fenyklových i ovocných, ještěrek a řady dalších druhů xerotermní entomofauny. Lokalita tedy unikátním způsobem dokumentuje směr šíření teplomilných a suchomilných travobylinných společenstev na Moravě.

Popovice, obrázek se otevře v novém okněDo poloviny minulého století byla východní část území užívána jako obecní pastvina se střídavým nepravidelným pasením a kosením. Z konfigurace terénu i z názvu trati Viničná lze usuzovat, že se v minulosti na lokalitě a jejím okolí pěstovala vinná réva. V 1. polovině minulého století byly v okolí památky i částečně na její ploše vysazeny převážně třešňové sady.Západní část území byla dotčena těžbou pískovce a písku, následným zavezením lomu a nedokončenou rekultivací plochy, což mělo spolu s upuštěním od jakékoli údržby za následek osídlení plochy ruderálními a expanzivními druhy dřevin i bylin (trnovník akát, třtina křovištní). Severní a východní část přírodní památky byla dotčena nežádoucími splachy hnojiv, chemických a ochranných látek z plochy dnešní louky, která byla orána a intenzivně obhospodařována tehdejším JZD.

Cílem ochrany přírodní památky je stabilizovat a uchovat stávající plochy dochovaných přirozených rostlinných a živočišných xerotermních společenstev. A cílenými zásahy a opatřeními umožnit rozšíření těchto druhů na všechny plochy památky s odpovídajícími stanovištními podmínkami. Nezbytné bude rovněž přistoupit k postupné obnově akátiny na lipovou dubohabřinu na dnes již dřevinami porostlých plochách.

5.7.2008 20:01:28 - aktualizováno 6.2.2020 10:39:28 | přečteno 2681x | RNDr. Tomáš Ehl

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 354079
Za den: 51303
Online návštěvníků: 1448
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load