Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

VKP jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody. V roce2007 vydal odbor ŽP 27 (v roce 2006 - 13) závazných stanovisek k zásahům do VKP.

Registrovanými VKP na území Přerova jsou:

  • Městský park Michalov - k.ú. Přerov, jako VKP zaregistrovaný v r.1994; kromě toho od r.1992 kulturní památka; jedná se o pozůstatek lužního lesního porostu se zachovalou přirozenou druhovou skladbou dřevin a bylinného patra,
  • Vápencové zmoly - k.ú. Žeravice, zaregistrovaný v r.1996; terénní deprese vzniklé pomístnou těžbou vápence v minulosti. Významně jsou zde zastoupeny původní druhy rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy,
  • Malá lipová - k.ú. Žeravice, zaregistrovaný v r.1996; opuštěné plochy po těžbě písku s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou stěnou. Z hlediska ornitologického představuje lokalita významné hnízdiště řady druhů ptáků,
  • Skalice - k.ú. Žeravice, zaregistrovaný v r.1996; zmoly po těžbě vápenců jsou obklopeny svahy a zvlněnými plochami s hustým porostem křovin, v některých částech je vyvinuto i stromové patro. Lokalita je významným hnízdištěm ptactva.

Městský park Michalov

Malá Lipová


Ochraně podléhají i veškeré stromy a keře, ovocné i okrasné, a to bez ohledu na to, zda byly záměrně vysazeny, nebo se jedná o tzv. nálety. Dřeviny jsou majetkem vlastníka pozemku a péče o ně je jeho povinností. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení dřevin se provádí zpravidla mimo jejich vegetační dobu (od 1.11 do 20.3.). Péče o dřeviny rostoucí na lesních pozemcích, jakož i ochrana lesa jako takového a hospodaření v něm, se řídí lesním zákonem, a to v závislosti na kategorii lesa.

6.10.2014 9:32:56 - aktualizováno 25.1.2017 11:21:13 | přečteno 1630x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 8380
Za týden: 364723
Za den: 53304
Online návštěvníků: 1588
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load