Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Odvrácená strana spalovny (17.2.2011)

Názor občana - odpady

Zveřejněné názory občanů se nemusejí shodovat s názory radnice. Neprošly jazykovou ani stylistickou úpravou.

Zatím se v Přerově zvrhla věcná diskuze o možných dopadech spalovny na městské životní prostředí jen na absurdní názvoslovnou a pojmovou diskuzi a jednostrannou ekonomickou výhodnost projektu.

Shodněme se do budoucna na užívání pojmu spalovna, tak jako je elektrárna, teplárna, kotelna, atd. Budeme si v diskuzi více rozumět.

Pojďme tedy k věci. Zjistil jsem, že ne všude v tzv. civilizovaném světě jsou spalovny. Kde nejsou, mnohem více se třídí odpad , využívají procesy přirozeného znehodnocovaní pro likvidaci komunálních odpadů. Energeticky využívají jen bioplyn jímaný na skládkách. Takovými zeměmi jsou např. USA a Kanada, kde za poslední 15 let poklesl počet spalovaného opadu z celkového množství odpadů vůbec pod 5%. Příčina, vysoká míra emisí vedla ke zklamání z tohoto způsobu likvidace odpadu.

A tam, kde spalovny jsou, při vší technologické vyspělosti zařízení, musí řešit následný problém, co s toxickým popelem.

Musí hledat úložiště.

Je všeobecně známo, že Rakousko takové úložiště nemá a vyváží jedovatý popel do Německa a to ho umně vyváží do třetích zemí. Nechci vůbec strašit, ale spalovna odpadu bude produkovat toxický popel nejen s obsahem dioxinů. Zbytkový odpad, který bude energeticky využíván ve spalovně, obsahuje totiž velkou část nespalitelných částí, těžkých kovů, jedovatých organických a anorganických sloučenin. A ty, jak je známo, při vysokoteplotním spalování mění podobu, vznikají ještě toxičtější sloučeniny a výsledný popel ze spalovacích komor a popílek zachycený na filtrech,jsou jedovatým a nebezpečným odpadem.Podle toho, co jsem četl,tak nebezpečný odpad tvoří množství až celé jedné třetiny zbytkového komunálního odpadu, který vstupuje do spalovny. Z toho pro mne logicky vyplývá, že v kraji dosáhneme zrušení skládek komunálních odpadů, ale v rámci systému budeme muset řešit ukládání téměř jedné třetiny původní hmotnosti komunálního odpadu na rizikových skládkách nebezpečného odpadu. Je vysoce pravděpodobné, že provoz spalovny, doprava odpadu do spalovny a přeprava toxického odpadu ze spalovny, zhorší ovzduší našeho města.

Právě pročítám knihu N.Taleba, Černá labuť –Následky vysoce nepravděpodobných událostí .

Pokud se zjednodušením teorii černé labutě aplikuji na spalovnu, pak logika spalovny „černé labutě“, činí to, co o jejích důsledcích nevíme daleko důležitějším, než to co o možných důsledcích spalovny víme.

Neschopnost předvídat mimořádný vliv spalovny na životní prostředí Přerova znamená neschopnost předvídat obecný vývoj např. přerovského ovzduší.

Podle mého názoru jednou z přecházejících „černých labutí“ pro Přerov byla „tisíciletá“ povodeň v roce 1997. Byla vysoce nepravděpodobná a přesto přišla.

Myslím, že nechat se ukolébat některými politiky, úředníky, ekonomy či technokraty, není správné. Musíme si ponechat k možnému umístění spalovny v Přerově kritický odstup. Ani já nejsem odborník, ale hledám, studuji, srovnávám a nechám se odborníky informovat.

Znovu opakuji, ano, spalovna odpadu je jeden zmožných způsobů jeho likvidace, ale v Přerově ne!

Na závěr připomenu základní zákonný požadavek: Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření s energií.“

Vladimír Puchalský
zastupitel za koalici Společně pro Přerov

27.4.2012 8:06:29 | přečteno 2070x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960643
Za týden: 192712
Za den: 55325
Online návštěvníků: 1340
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load