Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Odpovědi na dotazy - BIOODPAD

Odpovědi na dotazy občanů

Odpady – dotaz z 9.4.2017

Dobrý den, začala jsem opět zahrádkařit a dozvěděla jsem se od sousedů, že město Přerov před časem rozdávalo kompostéry. Na stránkách města jsem se dočetla, že kompostéry už byly vydány a s dalšími pro rok 2016 se nepočítá. Zajímalo by mne, zda město Přerov uvažuje o poskytování kompostérů v roce 2017, případně za jakých podmínek? Děkuji za odpověď.

Vážená paní, kompostéry byly pořízeny v rámci zavádění třídění bioodpadu ve městě Přerově. Na tuto akci, respektive na pořízení odpadových nádob a kompostérů, město získalo dotaci od Státního fondu životního prostředí. Bohužel se jednalo o jednorázovou akci a o nákupu dalších kompostérů se zatím neuvažuje. Odpady – dotaz z 31.1.2015

Dobrý den, zajímalo by mne, zda je možné do nových hnědých popelnic na biologický odpad házet i použité papírové kapesníky.

Použité papírové kapesníky, po konzultaci s provozovatelem kompostárny, z hygienických důvodů nedoporučujeme kompostovat. Z tohoto důvodu odkládejte použité papírové kapesníky do směsného komunálního odpadu.Odpady – dotazy z 3.2.2015

Dobrý den, chci se zeptat ohledně hnědých kontejnerů a domácích kompostáren, na které by měl mít člověk nárok, pokud bydli v rodinném domě. Je to 1 kus kontejneru a 1 kus kompostárny na rodinný dům nebo na domácnost v rodinném domě? V rodinném domě bydlí 2 rodiny, tak jestli dostanem po 2 kusech nebo po 1? Kde a kam se dá pro tyto věci zajet a co k tomu potřebuji?

Týká se to i rekreačních chat v Přerově?

Dobrý den, každý rodinný dům má nárok na jednu nádobu na bioodpad o objemu 240 litrů.

Co se týče kompostérů a kompostovacích sil, jsou tyto nyní předávány těm, kteří si o ně požádali v rámci dotazníkového šetření. Zbylé kompostéry a kompostovací sila budou následně nabídnuty a předávány dalším občanům, kteří o ně projeví zájem. 

K rekreačním chatám na území města Přerova lze poskytnout kompostér nebo kompostovací silo.

Nádoby na bioodpad, kompostéry a kompostovací sila, pokud si je nevyzvednete v rámci hromadného rozvozu, který zajišťují Technické služby města Přerova, s.r.o. prostřednictvím výdejních míst v Přerově a v místních částech, si můžete vyzvednout v měsících březen a duben ve sběrném dvoře v areálu technických služeb, ulice Na hrázi 17. Provozní doba sběrného dvora  pondělí - pátek  6.00 - 17.00 hod., sobota 8.00- 12.00 hod., neděle 12.00 - 16.00 hod. Následně pak v areálu technických služeb v době od 6.00 - 14.15 hod. 

Při výdeji nádob na bioodpad, příp. kompostéru a kompostovacího sila předložíte doklad prokazující totožnost a bude s Vámi sepsána smlouva o výpůjčce.Odpady – dotaz z 8.2.2015

Dobrý den, slyšela jsem informaci o možnosti vyzvednout v TS nádobu na biologicky rozložitelný komunální odpad pro majitele rodinných domů. Je možné ji tedy vyzvednout? Co je potřeba k vyzvednutí? Stačí občanský průkaz s bydlištěm v rodinném domě v Přerově? Od kdy a jak často se budou tyto nádoby svážet? Společně s běžným odpadem?

Dobrý den, nádobu objemu 240 lt na biologicky rozložitelný odpadbudou vydávat TS, ve vašem případě, Na hrázi 17 a to 14.2.2015 od 9,oo do 16,oo hod. Zde pouze podepíšete smlouvu o výpůjčce. Pokud máte zájem i o výrobu vlastního kompostu, lze si objednat i silo. Počínaje měsícem březen až listopad, bude se hnědá nádoba objemu 240 lt na biologicky rozložitelný odpad svážet 1x za 14 dnů vždy v sudý týden. Směsný komunální odpad se bude svážet vždy v lichý týden. Biologicky rozložitelný odpad se nikdy nebude svážet se směsným odpadem a to z toho důvodu, že biologicky rozložitelný odpad končí na kompostárně a směsný komunální odpad končí na skládce.Odpady – dotaz z 5.2.2015

Dobrý den, bydlím v Přerově v bytovém domě na Nábř. Dr. E. Beneše, kde máme za domem zahradu. Bylo by možné nám, nájemníkům celého bytového domu, poskytnout nádobu na bioodpad? Uvažujete také o tomto rozšíření? Případně jiné vhodné kompostéry? 

Dobrý den, zařadili jsme Vás do evidence a v případě kladného řešení se ozveme.Odpady – dotazy z 12.2.2015

Dobrý den, zajímalo by mne, zda jsem povinen vyzvednout si tuto nádobu, když, jak jsem se již informoval, mohu využívat a již delší dobu tomu tak je, kontejnery pro zahrádkaře v dané lokalitě svého bydliště. Děkuji 

Dobrý den, povinnost vyzvednout si hnědou nádobu 240 lt nemáte. Máte povinnost třídit odpad a změní se i četnost vývozu směsného komunálního odpadu od března do listopadu na 1 x za 14 dnů lichý týden a biologicky rozložitelného odpadu vždy v sudý týden. Tento systém platí pro obyvatele rodinných domů.

Dobrý den, prosím Vás, můžu si vyzvednout nádobu na bioodpad i když jsem si dříve nezažádal ?

Dobrý den, hnědou nádobu o objemu 240 lt si můžete vyzvednout v sobotu 14.2.2015 v Technických službách města Přerova s.r.o., ul. Na hrázi 17. O tuto nádobu se nežádalo. Průzkum se dělal u kompostérů a sil pro výrobu kompostu pro vlastní potřebu.

Prosím, můžete mně sdělit,  zda se za popelnici pro Bio odpad a odvoz jejího obsahu bude platit ­? Zda bude dále k užívání velký hnědý kontejner na Bio odpad? Tento plníme dvakrát ročně asi třemi kolečky (na jaro a na podzim zastřihnutými větvemi keřů a spadaným listím). Prosím také o sdělení pro mnohé známé v ulici, jak to mají udělat lidé, kteří jsou staří a popelnici popř. nádoby neodnesou?  

Dobrý den, za popelnici na bioodpad a jeho odvoz se žádný další poplatek neplatí. Hnědé kontejnery 1100 lt se již rozmisťovat nebudou. K tomuto účelu slouží hnědé nádoby obsahu 240 lt, které se budou svážet od března do listopadu 1 x za 14 dnů v sudý týden a směsný komunální odpad 1 x za 14 dnů v lichý týden. Po zkušenostech v místních částech si nádobu (je na kolečkách) odvezli i staří lidé.Odpady – dotazy z 13.2.2015

Dobrý den, dostal jsem do schránky leták, v kterém mne vyzýváte, abych si vyzvednul nádobu na bioodpad.

Vlastním kompostér, který jsem si sám pořídil. Musím nádobu na bioodpad mít? Pokud ano, tak mi ji dovezte. Když je špatná plechová popelnice na směsný odpad, tak ji technické služby sami vymění.  Ještě k tomu, že nám budete vyvážet v období březen - říjen popelnice na směsný odpad jednou za 14. dnů. Kdo přišel na tento "geniální“ nápad?  Byl se někdo podívat, jak jsou tyto popelnice plné po jednom týdnu? V domě bydlí pět osob a vyvážení popelnice 1x týdně je tak akorád. Kam budeme dávat odpad druhý týden? Do popelnice na bioodpad nebo do kontejnerů pro obyvatele paneláků? V naší ulici jsou domy, které mají v přízemí průchozí chodby na zahrádky nebo dvorky. Abych se dostal z ulice do zahrádky, musím překonat minimálně 4 schodky, pak celou chodbu a dalších 5 schodků do zahrádky. Kdo mi bude tuto popelnici převážet tam a zpět? Chodník před domy je široký pouze 1,3 metry, jsou tam popelnice na směsný odpad. Když se tam přidají další popelnice, kde se bude chodit, jezdit s kočárky atd?.

Mám ještě dotaz. Kam budou bioodpad dávat obyvatelé paneláků? Ti nemají povinnost třídit? Protože se nejedná pouze o odpad ze zahrádek. Zůstanou stávající hnědé kontejnery na bioodpad.

Dobrý den, pokud uzavřete Smlouvu o výpůjčce, dostanete kompostovací zařízení a po šesti letech přejde do vašeho vlastnictví. Není to ale podmínkou. Nádoba 240 lt slouží k odvozu biologicky rozložitelných odpadů, které nejste schopen pro kapacitu kompostéru zkompostovat, a tento odpad by skončil ve směsném komunálním odpadu. Systém zavedený městem právě směřuje k tomu, aby  veškerý biologicky rozložitelný odpad neskončil na skládce, ale na kompostárně. Při prvotním vyzvednutí nádoby podepisujete Smlouvu o výpůjčce, a proto vám ji technické služby nedovezou. Povinnost třídit biologicky rozložitelný odpad nařizuje zákon. Proto město Přerov, tak jako jiná města, zavedlo třídění a s tím je i spojený cyklus svozu 1x za 14 dní. Tento systém funguje na obcích již spoustu let a také ve velkých městech (např. Olomouc) s tím mají dobré zkušenosti a nejsou žádné problémy. Obyvatelé panelových domů mají možnost odvážet svůj biologicky rozložitelný odpad do sběrných dvorů, nebo přímo na kompostárnu. Tuto možnost mají všichni občané města Přerova.Odpady – dotazy z 14.2.2015

Vážení, dnes 14.2.2015 jsem si na Vámi určeném místě vyzvedla odpadovou nádobu na bioodpad a podepsala jsem Smlouvu o výpůjčce, ke které mám několik dotazů a tímto žádám o jejich zodpovězení:

1. Článek IV. odstavec 3  - "... předmět výpůjčky musí být umístěn a používán v souladu s návodem, který bude vypůjčiteli předán současně s předmětem výpůjčky." Obdrželi jsme pouze návod na to, co do nádoby dávat a co ne a informace o svozu. Kde má být nádoba umístěna ne. Vzhledem k době výpůjčky - 6 let - a materiálu, ze kterého je nádoba vyrobena, mám určité pochybnosti o tom, zda ji po uplynutí výpůjční doby vrátím v odpovídajícím stavu. Nádobu plánuji umístit na oploceném pozemku, avšak bude vystavena povětrnostním vlivům (déšť, slunce, mráz, chemické prvky v ovzduší ...). Nerada bych, aby mi bylo potom sděleno, že nádoba byla určena do uzavřených prostor a měla být chráněna před těmito vlivy.

2. S bodem č. 1 souvisí i další dotaz - jaká je cena nádoby, kterou budeme muset uhradit v případě odcizení, poškození atd. a jaká je doba záruky poskytovaná výrobcem na výrobní vady (viz Článek IV., odstavec 4)?

3. Jak můžeme zabránit zcizení nádoby v den odvozu, když bude volně přístupná na chodníku? Můžeme alespoň popsat nádobu názvem ulice a číslem domu tak, jak je tomu u nádob na směsný odpad? 

4. Škoda, že návrh smlouvy nebyl vyvěšen na internetu několik dní předem (alespoň já jsem ho tam nenašla), abychom se mohli seznámit se zněním této smlouvy a aby byly zodpovězeny případné dotazy ještě před podpisem této smlouvy.

5. Článek V. Odstoupení od smlouvy - jsou uvedeny pouze podmínky pro půjčitele. Já jako vypůjčitel nemám právo od smlouvy odstoupit? Jakým způsobem to mohu udělat?

6. Pokud nebudu souhlasit s podmínkami smlouvy a nádobu vrátím, mohu si například koupit vlastní nádobu nebo použít pytel na bioodpad - bude takto uložený bioodpad odvezen od domu? Předem děkuji za zaslané informace.

Co se týká vlastního třídění odpadů, jsem pro, jen mám trochu obavy z 14-ti denní lhůty odvozu směsného odpadu - hlavně v létě, když budou třeba několik dní třicetistupňová vedra. Budeme muset opravdu důsledně třídit plasty, papír atd. Jen doufám, že barevné kontejnery na tento tříděný odpad budou pravidelně a často odváženy, protože se budou plnit rychleji než teď.

Dobrý den, kompostér se umisťuje na veřejně nepřístupném místě zpravidla na oplocené zahradě. Po uplynutí doby zápůjčky (6 let) přechází do vašeho vlastnictví. Nádoba 240 lt slouží k odvozu biologicky rozložitelného odpadu a umisťuje se na Vašem pozemku. V den svozu ji přistavujete na chodník. Je samozřejmé, že na nádobu budou působit povětrnostní vlivy, dále manipulace s nádobou (přistavení ke svozu, výsyp nádoby apod.) a tomu bude odpovídat i opotřebení. Cena nádoby je 828,85 Kč a přiměřená úhrada může být vymáhána, pokud nádobu vlastní nezodpovědností zničíte (např. zahoření). V případě odcizení, nahlásíte tuto událost na Policii ČR a dostanete " Potvrzení o přijatém oznámení", které nám zašlete, a náhrada nebude po Vás vymáhána. Nádobu můžete popsat tak, jak uvádíte. Třídění odpadu nařizuje zákon a upravuje Obecně závazná vyhláška města Přerova. Nepředpokládá se, že by vypůjčitel odstupoval od smlouvy. Nádoby samozřejmě můžete vrátit a tím smlouva zanikne. Můžete si koupit vlastní nádobu, barevně by měla odpovídat danému tříděnému odpadu (nádoba musí být typizovaná kvůli sběrnému vozu, na velikosti nezáleží). Město Přerov zavedlo nádobový systém a z tohoto důvodu (i zkušenosti z jiných měst) nelze používat pytle (plast se nerozloží, roztržení pytle při manipulaci, znečištění komunikace apod.). Používat lze výjimečně pouze pytle, které jsou deklarovány jako biologicky rozložitelné.  Pokud se týče 14-ti denního cyklu odvozu směsného komunálního odpadu, tak tento funguje na obcích i ve městech již delší dobu a nejsou k němu připomínky z řad občanů. K tomuto systému přistupují i velká města a dle jejich informací také nejsou s tímto způsobem svozu z řad občanů žádné problémy (např. Olomouc již 4 roky).Odpady – dotaz z 17.2.2015

Dobrý den, bydlím v RD v Přerově a dostal se mi do rukou leták na vyzvednutí nádoby na bioodpad (pozdě). Protože jsem však pracovně přes týden mimo Přerov, ani jsem netušil, že se Přerov zapojil do takového projektu. Chtěl bych se zeptat, zda je možno se zapojit do projektu a obdržet malý kompostér? Bude stále ještě existovat společná sběrná nádoba na bioodpad (velký hnědý kontejner)??? Děkuji za odpověď.

Do projektu třídění biologicky rozložitelných odpadů se můžete přihlásit kdykoliv. Podepíšete pouze smlouvu o výpůjčce a obdržíte hnědou nádobu o objemu 240 litrů pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu, a pokud budete mít zájem tak i kompostovací silo o objemu 900 litrů pro výrobu vlastního kompostu. Nádoby á 1100 litrů se již nebudou používat.Odpady – dotaz z 2.3.2015

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli se počítá s popelnicemi na biologický odpad i pro obyvatele bytových domů ? Jsme z Vinar, kde lidé z rodinných domků dostali kompostéry, ale my, kteří bydlíme v bytovce nemáme možnost biologicky rozložitelný odpad třídit. Samozřejmě se tento odpad najde i v bytě a třídili bychom ho rádi. Kromě toho budou popelnice s komunálním odpadem vyváženy jen 1x za 14 dní, přestože množství tohoto odpadu - bohužel - zůstane beze změny. 

Dobrý den, v místních částech by bylo vhodné, aby se obyvatelé domluvili a jeden z nich převzal hnědou nádobu objemu 240 lt, která by sloužila všem. Je zbytečné mít pro každý byt jednu nádobu, kterou nenaplní. Samozřejmě, pokud by kapacitně nestačila, je možno nádoby přiobjednat.Odpady – dotazy z 10.3.2015

Dobré odpoledne, chci se zeptat … maminka bydlí v Nerudové ulici, nevyzvedla si nádobu na bioodpad. Je možno si ji ještě někde vyzvednout? Je třídění povinné nebo se může dávat do obyčejné popelnice dál odpad ze zahrádky? Cena zůstává stejná, ať mám jednu, nebo dvě popelnice, když je interval 14 dnů?  Díky.

Dobrý den, nádobu na bioodpad objemu 240 lt, případně kompostovací silo objemu 900 lt pro výrobu kompostu pro svou potřebu si můžete vyzvednout v Technických službách Města Přerova, s.r.o., Na hrázi 17. Třídění odpadu nařizuje obcím zákon a je tudíž povinné. Cena zůstává stejná. Platíte poplatek za osobu, nikoli za počet odpadových nádob nebo interval svozu.

Dobrý den, mám trvalé bydliště v Přerově v panelovém domě. Zároveň ale mám domek se zahrádkou v místní části Přerova - Čekyni. Platím poplatek za odvoz odpadu jak v Přerově, tak za rekreační objekt v Čekyni. Prosím o info, zda mám taktéž možnost získat nádobu na biologický odpad do Čekyně. Pokud ano, jakým způsobem a kde je možné si tuto nádobu vyzvednout. V době rozvozu nádob jsem byl dlouhodobě v nemocnici a nemohl jsem tento problém řešit. Proto jej řeším až teď. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, k rekreačnímu objektu lze získat silo 900 lt pro výrobu kompostu pro svou potřebu. Pokud se nachází váš domek na trase svozového vozidla, lze získat i hnědou nádobu 240 lt. Nádoby si lze vyzvednout v Technických službách města Přerova s.r.o., Na hrázi 17. Při převzetí podepíšete Smlouvu o výpůjčce.Odpady – dotaz z 2.4.2015

Dobrý den, byl jsem pověřen Společenstvím vlastníků bytů domu v Bartošově ulici, abych prověřil možnost svozu biologicky rozložitelného odpadu z areálu našeho domu. Do vlastnictví našeho bytového domu patří jednak předzahrádka a jednak dvorek, kde je poměrně dost zeleně, z níž míváme biologicky rozložitelný odpad. Proto chci prověřit, zda si můžeme vyzvednout onu „hnědou“ popelnici a budete-li tento odpad z našeho domu odvážet. Již předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, hnědé nádoby objemu 240 lt se vydávají k rodinným domům fyzickým osobám na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce. Ve vašem případě by mělo společenství určit odpovědnou osobu, která převezme hnědou nádobu pro dům, podepíše svým jménem Smlouvu o výpůjčce a bude za ní i odpovídat. Do nádoby se odkládá i biologicky rozložitelný odpad z domácnosti. V případě nedostatečné kapacity nádoby na počet bytových jednotek si lze pořídit i dvě nádoby. Hnědou nádobu na bioodpad si můžete vyzvednout v Technických službách města Přerova s.r.o., Na Hrázi 17, Přerov. Technické služby města Přerova s.r.o. ji budou vyvážet.Odpady – dotazy z 7.4.2015

Máme zájem o kompostér, prosím. Bydlíme na Seifertově ulici a máme 150m2 zahrádku. Na stránkách Magistrátu jsem se pouze opakovaně dověděla toto: „Co se týče kompostérů a kompostovacích sil, jsou tyto nyní předávány těm, kteří si o ně požádali v rámci dotazníkového šetření. Zbylé kompostéry a kompostovací sila budou následně nabídnuty a předávány dalším občanům, kteří o ně projeví zájem.“

Rámec dotazníkového šetření?

Mohla bych požádat o konkrétní radu, kam si pro kompostér přesně zajít, tedy ovšem pokud na něj máme nárok.

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, do 10. 4. 2015 jsou kompostéry rezervovány pro občany, kteří si je objednali. Od 13. 4. 2015 budou zbylé kompostéry a kompostovací sila vydávány občanům, kteří o ně projeví zájem. Vydávají se v Technických službách města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 17, Přerov. Při převzetí podepíšete Smlouvu o výpůjčce.

Dobrý den, vlastním nájemní dům v ulici nám. Svobody, za kterým je malá zahrádka. Tu využívají a společně o ni pečují nájemníci. Je možno pro ně objednat nádobu na bioodpad 240 litrů? Může tuto nádobu vyzvednout pověřený nájemník? Bylo by od vás velice laskavé, kdybyste mě informovali, kdy a kde je možno tuto nádobu vyzvednout, popřípadě, zda ji v nějakém termínu nerozvážíte. Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den, hnědou nádobu objemu 240 litrů lze získat na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce. Pověřený nájemník převezme hnědou nádobu pro dům a podepíše svým jménem Smlouvu o výpůjčce a bude za nádobu i odpovídat. Do nádoby se odkládá i biologicky rozložitelný odpad z domácností (viz samolepka na nádobě). V případě nedostatečné kapacity nádoby na počet bytových jednotek si lze pořídit i dvě nádoby. Hnědou nádobu na bioodpad si můžete vyzvednout osobně v Technických službách města Přerova, s.r.o., Na Hrázi č. 17, Přerov. Svoz směsného komunálního odpadu je prováděn 1x za 14 dní vždy v lichý týden a svoz biologicky rozložitelného odpadu 1x za 14 dní v sudý týden.Odpady – dotaz z 13.10.2015

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně kompostéru. Bydlíme v Henčlově od června 2014, ale na jaře 2015, když se rozdávaly kompostéry a hnědé popelnice, jsme ještě neměli v Henčlově trvalé bydliště, proto jsme neměli na kompostér nárok. Dostali jsme jen hnědou popelnici. Teď už trvalé bydliště máme a chtěla jsem se zeptat, jestli je ještě možnost dostat kompostér nebo jestli bude druhá vlna, ve které se mohou lidé o kompostér přihlásit. Máme sice kompostér na zahradě postavený svůj, ale ten spolu s hnědou popelnicí nestačí. Zeleného odpadu je dost. Děkuji.

Dobrý den, k vašemu dotazu sděluji, že informace ohledně nároku na kompostér podmíněná trvalým bydlištěm nebyla správná, neboť i nádoba objemu 240 lt vám byla zapůjčena bez trvalého bydliště. V současné době jsou kompostéry vydány a pro rok 2016 se zatím neuvažuje s nákupem dalších kompostérů.

10.3.2015 12:11:28 - aktualizováno 24.4.2017 15:08:44 | přečteno 1040x | Ing. Marcela Novotná

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1045
Za týden: 359841
Za den: 54311
Online návštěvníků: 1045
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load