Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Odpady - dotazy z 15.3.2012

Zajímalo by mne, jakým způsobem se bude dopravovat TKO do spalovny a popel ze spalovny? Při kapacitě spalovny odhadem 180000 tun/rok to znamená navézt cca 500 t/den TKO do a odvézt 125 tun/den popela (škváry) ven ze spalovny.

Konkrétní způsob dopravy odpadu do zařízení ZEVO nelze v současné době popsat. Detailní řešení dopravy odpadu do jednotlivých zařízení na zpracování odpadů, které budou součástí integrovaného systému nakládání s odpady (třídírny, kompostárny, skládky a také ZEVO), bude součástí studie proveditelnosti, pořizované Olomouckým krajem.

Dobrý den, vždy je mi líto lidí, kteří vybírají použitelné věci z popelnic. Asi každý si dovede představit, že by se mohl octnout v jejich situaci (zejména v současnosti, kdy zdravotní pojišťovny hrozí limitem na péči …) a pociťuje tuto situaci za nedůstojnou člověka. V poslední době, kdy takto vídám i starší, čistě upravené lidi, to snáším čím dál hůř. Neuvažovalo město Přerov, i za účelem minimalizace odpadu, o využití nějaké nevyužité budovy v katastru města ke zřízení „obchodu zadarmo“, kde bychom mohli odkládat zbytné věci z našich domácností? Určitě bychom se všichni rádi zbavili nevyužitého, ale použitelného nábytku i oblečení, kontejnery by byly poloviční (opět použitelné věci z nich by mohly být do tohoto obchodu vytříděny) … a rodinám či důchodcům v nouzi by to pomohlo. A hlavně, nemuseli by se prohrabávat odpadky. Četla jsem o tom, že taková místa např. v Německu fungují. Obhospodařování „obchodu zadarmo“ by mohlo být v rámci veřejných prací lidí registrovaných na UP a pod určitým dohledem sociálního odboru města.

(Stanovisko k dotazu poskytli Odbor sociálních věcí a školství a Odbor správy majetku a komunálních služeb)

V současné době mohou získat dostupným způsobem věci jako jsou ošacení, obutí a použitý nábytek všichni občané, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo i ti, kteří mají pouhý zájem a to:

1. V organizaci Oblastní charita Přerov, která provozuje charitní šatník v Předmostí. Přijímá suché a nepoškozené, čisté šatstvo, obuv, hračky, školní potřeby. Pomoc z Dětského charitního šatníku je určena především sociálně slabým rodinám s dětmi a charitní sklad nábytku, který je určen pro sociálně potřebné nebo ty, kteří se náhle ocitli v krizové situaci. Přijímají použitý nábytek v dobrém stavu (pouze menší kusy nábytku - např. skříňky, stůl, židle). Odvoz nábytku se provádí za poplatek, který je určen na provoz vozidla. Problém s odvozem nábytku může nastat u starších osob, které nemají dostatek finančních prostředků a možnost na odvoz nábytku po zemřelé rodině a chtěli by tento nábytek věnovat do charitního skladu nábytku.

2. V Českém červeném kříži v Přerově, který provozuje ošacovací středisko U Bečvy 1.

3. V Přerově jsou pořádány bleší trhy na výstavišti, kde za mírnou úplatu lze pořídit ošacení, obutí i starší nábytek.

Z uvedeného je zřejmé, že je určitým způsobem zajištěna služba „obchod zadarmo“.

Domníváme se, že pokud tuto činnost již zajišťuje neziskový sektor, je lépe jít cestou medializace této činnosti neziskového sektoru, respektive tuto činnost podpořit, než se pokoušet rozvíjet v dané oblasti činnost vlastní.

20.3.2012 9:29:11 - aktualizováno 10.4.2012 9:51:23 | přečteno 256x | Ing. Marcela Novotná

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18549
Za týden: 377345
Za den: 71815
Online návštěvníků: 1301
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load