Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Odpady - dotazy z 29.2.2012

Bylo by možné umístit na stránkách zřízených k problematice komunálního odpadu a jeho likvidace také odkazy na nezávislou iniciativu "Dýchej v Přerově"  (http://www.dychejvprerove.estranky.cz/)?

Zvláštní stránka věnovaná problematice komunálního odpadu byla zřízena jako zdroj oficiálních informací města, zejména pak má dlouhodobě poskytovat informace o aktuálních krocích při přípravě a realizaci integrovaného systému. Zároveň má veřejnost možnost seznámit se s otázkami a odpověďmi na toto téma. I Váš dotaz bude takto zveřejněn, čímž bude případným zájemcům zároveň zpřístupněn odkaz na Vámi uvedené stránky.

Jakým způsobem mohou občané vyjádřit svůj souhlas, případně nesouhlas, s umístěním ZEVO na území přerovského okresu tak, aby byl většinový názor akceptován?

Existuje řada zákonných nástrojů jak masově podpořit, či naopak odmítnout, jakýkoliv záměr (anketa, petice, veřejné shromáždění apod.). Důležité ale je, zda organizátor takového "zjišťování" chce znát většinový názor obecně (ZEVO ano / ZEVO ne - bez ohledu na jeho parametry, environmentální vlivy a pod.) nebo názor na konkrétní zařízení (se známou lokalizací, kapacitou, technologií, logistikou atd. - pro provedení takového průzkumu doposud chybí konkrétní údaje, které má teprve přinést studie proveditelnosti pořizovaná Olomouckým krajem). Pokud by většina občanů byla proti "spalovně" a přála si, aby její názor byl brán vážně, není průkaznějšího vyjádření této vůle, než výrazně zvýšit intenzitu třídění odpadu a využívání sběrného dvora, a tím snížit potřebu odstraňování zbytkového odpadu. Času na to, aby se takováto vůle občanů zřetelně projevila "v číslech", je stále dost.

Proč není možné umístění kontejneru pro likvidaci textilu a oblečení v místních částech města. Daň na odpad platíme všichni stejně tak jako my v Újezdci, tak lidé na Šířavě.

Kontejnery na textil a obuv nejsou majetkem statutárního města Přerova, ale jejich vlastníkem je společnost Revenge, a.s., se sídlem Dřevařská 7, Boskovice. Tímto nemůžeme plně rozhodovat o rozmístění kontejnerů v rámci Přerova. Společnost Revenge, a.s. umísťuje své kontejnery zejména ve větších sídlištních zástavbách (v oblastech pro cca 1 500 obyvatel), kde je výtěžnost kontejnerů vyšší, než-li v oblastech se zástavbou rodinných domů.  

Obrátili jsme se s požadavkem o umístění kontejneru v místní části Újezdec na kontaktního pracovníka společenosti Revenge, a.s., pana Peku, aby zvážili svůj výše uvedený postoj, jelikož má místní část Újezdec dlouhodobě zájem o tento kontejner. Pan Peka sdělil, že má všechny kontejnery maximálně vytížené a na nové kontejnery má již na rok dopředu pořadník. Jediná možnost, jak uspokojit Váš požadavek je, že bude v rámci Přerova přemístěn kontejner s nižší výtěžností do Vaší místní části. Zde by se sledovala výtěžnost kontejneru a podle ní by se dále postupovalo, zda zde kontejner zůstane nebo bude přemístěn do jiné lokality. P. Peka podá návrh na přemístění kontejneru. V dalším jednání o umístění kontejneru bude pokračováno s Osadním výborem Újezdec.

6.3.2012 11:56:19 - aktualizováno 12.3.2012 15:19:39 | přečteno 2470x | Ing. Marcela Novotná

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 219139
Za den: 51372
Online návštěvníků: 1630
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load