Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Veřejná projednávání ŽP

Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí

Již Listina základních práv a svobod zaručuje v článku 35 každému v naší zemi právo na příznivé životní prostředí a právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Celá řada dalších právních norem pak obsahuje nástroje, které mají občanům nejen umožnit domoci se těchto svých základních práv, ale i aktivně se účastnit na rozhodování o věcech, které mohou životní prostředí ovlivnit.

Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí je akcentována v řadě mezinárodních dokumentů a, jak už bylo řečeno, garantována zákony našeho státu. Vážně s ní počítá i nedávno schválená Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 2006-2015. Jeden z dlouhodobých úkolů města zní konkrétně takto:„Diskutovat s veřejností důležité rozvojové a investiční záměry mající vliv na kvalitu životního prostředí a vzhled města - diskuze se neomezuje pouze na záměry podléhající EIA a na subjekty aktivní v EVVO, neprobíhají pouze jako jednorázové akce; subjekty reprezentující určitý skupinový názor a ochotné komunikovat jsou městem k diskuzi povzbuzovány“. Pro práci s veřejností zastupitelé v koncepci zvolili motto „Nabízet řešení (ale nevnucovat), argumentovat (ale nezastrašovat)“.

Je zřejmé, že nejen veřejnost, ale i lidé pracující v orgánech města, úředníci i politici, se ještě mají hodně co učit. Množství a složitost právních předpisů a mnohdy i špatné osobní zkušenosti s byrokratickým přístupem orgánů veřejné správy jsou zřejmě hlavní příčinou toho, že buďto zatím nedokážeme v plné míře využít možností, které nám zákon dává, nebo jich nevyužíváme proto, že je považujeme pouze za formální, v praxi neúčinné. Níže je uveden výčet a stručný popis nejdůležitějších právem zaručených nástrojů, které mohou občané při získávání informací a spolurozhodování o životním prostředí využívat.

Může vás zajímat:


Michalov

Navigace

Životní prostředí

 
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1098
Za týden: 358771
Za den: 55924
Online návštěvníků: 1098
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load